Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Irina Bilan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Cap. 1. Cadrul politicii monetare unice.3
1.1 Uniunea Economică şi Uniunea Monetară.3
1.2 Politica monetară a Sistemului European al Băncilor Centrale.6
1.2.1 Obiectivele SEBC şi misiunile SEBC.7
Cap. 2. Obiectivele şi instrumentele de politică monetară ale BCE.7
2.1 Caracterizarea generală a BCE.7
2.2 Obiectivele şi instrumentele de politică monetară ale BCE .8
2.2.1 Strategia de politică monetară a BCE.8
2.2.2 Instrumentele de politică monetară ale BCE.9
2.3 Instrumentele de politică monetară utilizate în contextul crizei actuale de BCE.11
Cap. 3. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999-2010.12
Cap. 4. Concluzii.15

Extras din document

Cap 1. Cadrul politicii monetare unice

1.1. Uniunea Economică şi Monetară

La data de 7 februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht, de către toate ţările europene participante la Sistemul Monetar European II, tratat care cuprindea prevederi de politică monetară şi instituţionalizarea acesteia. Prin acest tratat, care a intrat în vigoare de la 1 noiembrie 1993 se introduce un nou concept, şi anume cel de Uniune Europeană (UE) care reuneşte:

• Comunitatea Europeană

• Cooperarea în materie de politică externă şi securitate

• Cooperarea în domeniul politicii interne şi de justiţie

Temeiul legal al politicii monetare unice îl reprezintă „Tratatul de instituire a Comunităţii Europene „ şi Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) şi al Băncii Centrale Europene (BCE), care au instituit BCE şi SEBC la 1 iunie 1998. În prezent, Tratatul de la Lisabona, din 13 decembrie 2007 stabileşte, ca temei legal al politicii monetare unice, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncilor Centrale Europene.

Sistemul European al Băncilor Centrale este format din:

• Banca Centrală Europeană (creată la 1 iunie 1998) cu sediul la Frankfurt ;

• Băncile Centrale Naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene (în prezent 27 state)

SEBC cuprinde băncile centrale naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care încă nu au adoptat încă moneda euro, fie în baza unor derogări, fie în baza statului lor special, Statele care nu au adoptat încă moneda euro, aplică propria politică monetară, iar băncile centrale ale statelor îşi păstrează suveranitatea monetară şi nu sunt implicate în îndeplinirea activităţilor principale din cadrul Uniunii Monetare.

Sistemul European al Băncilor

Centrale

↓ ↓

Banca Centrală Europeană BCN ale statelor UE - 27 -

↓ ↓

EUROSISTEMUL

Fig.nr.1 Cadrul instituţional al politicii monetare unice

Eurosistemul şi SEBC îşi exercită atribuţiile prin trei organe de decizie ale BCE, şi anume:

• Consiliul Guvernatorilor

• Comitetul Executiv

• Consiliul General

Fig.nr.2 Structura Sistemului European al Băncilor Centrale

Consiliul Guvernatorilor este organul suprem de decizie al BCE. Acest consiliu este format din guvernatorii băncilor centrale ale statelor membre ale Uniunii Monetare şi şase membrii ai Comitetului Executiv. Consiliul este abilitat să adopte deciziile cu semnificaţie strategică primordială pentru Eurosistem.

Principalele responsabilităţi ale Consiliului Guvernatorilor sunt :

- stabileşte orientările şi ia deciziile necesare pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate Eurosistemului,

- elaborează politica monetară a zonei euro,

- gestionează rezervele valutare oficiale,

- adoptă decizii cu privire la capitalul BCE şi la repartizarea rezultatului net,

- adoptă regulamentul de organizare internă a BCE şi a organelor sale de decizie,

- aprobă raportul anual şi conturile anuale ale BCE.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010.doc

Alte informatii

FEAA, disciplina Integrare Financiar-Monetară Europeană, decembrie 2010