Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4379
Mărime: 286.05KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irina Bilan
FEAA, disciplina Integrare Financiar-Monetară Europeană, decembrie 2010

Cuprins

Cap. 1. Cadrul politicii monetare unice.3

1.1 Uniunea Economică şi Uniunea Monetară.3

1.2 Politica monetară a Sistemului European al Băncilor Centrale.6

1.2.1 Obiectivele SEBC şi misiunile SEBC.7

Cap. 2. Obiectivele şi instrumentele de politică monetară ale BCE.7

2.1 Caracterizarea generală a BCE.7

2.2 Obiectivele şi instrumentele de politică monetară ale BCE .8

2.2.1 Strategia de politică monetară a BCE.8

2.2.2 Instrumentele de politică monetară ale BCE.9

2.3 Instrumentele de politică monetară utilizate în contextul crizei actuale de BCE.11

Cap. 3. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999-2010.12

Cap. 4. Concluzii.15

Extras din document

Cap 1. Cadrul politicii monetare unice

1.1. Uniunea Economică şi Monetară

La data de 7 februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht, de către toate ţările europene participante la Sistemul Monetar European II, tratat care cuprindea prevederi de politică monetară şi instituţionalizarea acesteia. Prin acest tratat, care a intrat în vigoare de la 1 noiembrie 1993 se introduce un nou concept, şi anume cel de Uniune Europeană (UE) care reuneşte:

• Comunitatea Europeană

• Cooperarea în materie de politică externă şi securitate

• Cooperarea în domeniul politicii interne şi de justiţie

Temeiul legal al politicii monetare unice îl reprezintă „Tratatul de instituire a Comunităţii Europene „ şi Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) şi al Băncii Centrale Europene (BCE), care au instituit BCE şi SEBC la 1 iunie 1998. În prezent, Tratatul de la Lisabona, din 13 decembrie 2007 stabileşte, ca temei legal al politicii monetare unice, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncilor Centrale Europene.

Sistemul European al Băncilor Centrale este format din:

• Banca Centrală Europeană (creată la 1 iunie 1998) cu sediul la Frankfurt ;

• Băncile Centrale Naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene (în prezent 27 state)

SEBC cuprinde băncile centrale naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care încă nu au adoptat încă moneda euro, fie în baza unor derogări, fie în baza statului lor special, Statele care nu au adoptat încă moneda euro, aplică propria politică monetară, iar băncile centrale ale statelor îşi păstrează suveranitatea monetară şi nu sunt implicate în îndeplinirea activităţilor principale din cadrul Uniunii Monetare.

Sistemul European al Băncilor

Centrale

↓ ↓

Banca Centrală Europeană BCN ale statelor UE - 27 -

↓ ↓

EUROSISTEMUL

Fig.nr.1 Cadrul instituţional al politicii monetare unice

Eurosistemul şi SEBC îşi exercită atribuţiile prin trei organe de decizie ale BCE, şi anume:

• Consiliul Guvernatorilor

• Comitetul Executiv

• Consiliul General

Fig.nr.2 Structura Sistemului European al Băncilor Centrale

Consiliul Guvernatorilor este organul suprem de decizie al BCE. Acest consiliu este format din guvernatorii băncilor centrale ale statelor membre ale Uniunii Monetare şi şase membrii ai Comitetului Executiv. Consiliul este abilitat să adopte deciziile cu semnificaţie strategică primordială pentru Eurosistem.

Principalele responsabilităţi ale Consiliului Guvernatorilor sunt :

- stabileşte orientările şi ia deciziile necesare pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate Eurosistemului,

- elaborează politica monetară a zonei euro,

- gestionează rezervele valutare oficiale,

- adoptă decizii cu privire la capitalul BCE şi la repartizarea rezultatului net,

- adoptă regulamentul de organizare internă a BCE şi a organelor sale de decizie,

- aprobă raportul anual şi conturile anuale ale BCE.

Preview document

Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 1
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 2
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 3
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 4
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 5
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 6
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 7
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 8
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 9
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 10
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 11
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 12
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 13
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 14
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 15
Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010 - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Monetara si Inflatia. Efectele Fenomenului Inflationist asupra Trecerii la Moneda Unica Euro

Introducere „Adoptarea euro înseamnă foarte multă rigoare, iar pentru o societate care nu este obişnuită cu rigoarea, poate însemna chiar durere”...

Banca Central Europeana

CAPITOLUL I BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ Banca Centrală Europeană, cu sediul central la Frankfurt, şi-a început activitatea efectiv o dată cu...

Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a Băncii Centrale Europene

CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE ALE POLITICII MONETARE Politica monetară are ca prioritate asigurarea stabilităţii preţurilor, altfel spus,...

Politica Monetară

Aplicarea măsurilor de politică monetară necesită utilizarea unui set de instrumente prin intermediul cărora banca centrală să-şi exercite...

Rolul Euro pe Piata Financiara Internationala

Rolul internaţional al monedei euro demonstrează poziţia relativă a acesteia în economia globală. Din punctul meu de vedere este clar că euro a...

Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara a Bancii Centrale Europene

1.Delimitarea conceptului privind politica monetară Stabilitatea prețurilor reprezintă la nivelul băncilor centrale o prioritate,părere sustinută...

Sistemul Bancar European in Conditiile Monedei Unice - Perspectivele Pietei Bancare Unice Europene

Cap. 1 Sistemul bancar european – cadrul general Sistemul bancar european , inspirat din legea bancara franceza din 1984, asigura promovarea...

Rezerva Minimă Obligatorie

CAP. 1. REZERVA MINIMĂ OBLIGATORIE – INSTRUMENT INDIRECT AL POLITICII MONETARE 1.1. Reglementarea şi caracteristicile constituirii rezervelor...

Te-ar putea interesa și

Cadrul Politicii Monetare Unice a BCE

Capitolul I: Banca Central Europeană - caracteristici 1.1 Organizare şi funcţionare Banca Central Europeană (BCE) este una din cele mai tinere...

Politica Monetara Unica - BCE

CAPITOLUL 1. POLITICA MONETARĂ A BCE: OBIECTIVE ȘI INSTRUMENTE 1.1 Obiective ale politicii monetare unice Principalul obiectiv al Sistemului...

Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara a Bancii Centrale Europene

1.Delimitarea conceptului privind politica monetară Stabilitatea prețurilor reprezintă la nivelul băncilor centrale o prioritate,părere sustinută...

Analiza lichidității în zona euro 2011-2014

Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală responsabilă de moneda unică europeană - euro. Principala atribuție a BCE constă în menținerea...

Euro versus Dolar pe Piata Valutara Internationala - Analiza Evolutiei si Performantele Euro

Introducere Evoluţia şi dezvoltarea societăţilor umane a condus la intensificarea relaţiilor economice între acestea, relaţii care la inceput au...

Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiză politicii monetare unice în perioada 1999-2019

Capitolul 1 Cadrul politicii monetare unice În urma Tratatului de la Maastricht, semnat la data de 7 februarie 1992 de către Consiliul European,...

Ai nevoie de altceva?