Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR)

Proiect
7.6/10 (17 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 16779
Mărime: 90.39KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Agafitei

Cuprins

1. Sistemul informational bancar

- Observarea particularitatilor sistemului informational bancar la unitatea respectiva

- Intocmirea si circuitul documentelor respective

2. Forme si tehnici specifice relatiilor financiare ale bancii cu autoritatile publice (impozitul pe venitul persoanelor fizice, contributiile la asigurarile sociale, impozite si taxe sociale)

- Studierea elementelor tehnice specifice fiecarei forme de prelevare la bugetul public (impozitul pe venit, contributiile le asigurarile sociale, impozite si taxe locale)

- Efectuarea operatiunilor de determinare, calcul si plata a impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii

- Intocmirea documentelor utilizate la determinarea si plata impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii, si intelegerea circuitului acestora

3. Modalitati si instrumente de plata utilizate de banca

- Studierea modalitatilor de decontare practicate de unitatea bancara

- Intocmirea ordinului de plata si a cecului si reflectarea circuitului acestora

- Intocmirea cambiei si biletului la ordin si reflectarea circuitului acestora

- Studierea tipurilor de carduri emise de unitatea bancara

4. Operatiuni de creditare bancara a agentilor economici

- Studierea pricipalelor tipuri de credite acordate de unitatea bancara

Extras din document

2. Forme si tehnici specifice relatiilor financiare ale bancii cu autoritatile publice (impozitul pe venitul persoanelor fizice, contributiile la asigurarile sociale, impozite si taxe sociale)

- Studierea elementelor tehnice specifice fiecarei forme de prelevare la bugetul public (impozitul pe venit, contributiile le asigurarile sociale, impozite si taxe locale)

Conform Codului Fiscal 2003, titlul III prezinta cu exactitate normele si prevederile legale carora BCR se supune in vederea relatiilor financiare ale bancii cu autoritatile publice locale in vederea prelevarii impozitului pe venit. Astfel, conform acestor legi, toate personale care indeplinesc urmatoarele conditii,datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite în continuare contribuabili: persoanele fizice rezidente, persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent în România, persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente în România, persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute la art. 95.

Impozitul pe venit are o sfera larga de cuprindere. Printre elementele ce prezinta caracteristica comuna de impozitare a venitului se numara urmatoarele venituri: ale persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obtinute din orice sursa, atât din România, cât si din afara României; în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevazute la lit. a), numai veniturilor obtinute din România, care sunt impuse la nivelul fiecarei surse din categoriile de venituri prevazute la art. 41;în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent în România, venitului net atribuibil sediului permanent; în cazul persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate dependenta în România, venitului salarial net din aceasta activitate dependenta; în cazul persoanelor fizice nerezidente, care obtin veniturile prevazute la art. 39 lit. d), venitului determinat conform regulilor prevazute în prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit.

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele: venituri din activitati independente, venituri din salarii, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, venituri din pensii, venituri din activitati agricole, veniturile din premii si din jocuri de noroc, venituri din alte surse. Unele venituri ale persoanelor fizice sunt prin lege declarate a fi neimpozabile .acestea provin din surse speciale ca: ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, inclusiv indemnizatia de maternitate si pentru cresterea copilului, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca; sumele încasate din asigurari de orice fel reprezentând despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia câstigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare încheiat între parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despagubirile în bani sau în natura primite de catre o persoana fizica, ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentând daunele morale; sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii; pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrati în gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decât pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din scheme facultative de pensii ocupationale si cele finantate de la bugetul de stat; contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale în vigoare; sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat; veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, altele decât câstigurile din transferul titlurilor de valoare; drepturile în bani si în natura primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de învatamânt din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati; bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare în cadru institutionalizat; sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie; veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la art. 75; veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate în România în calitatea lor oficiala, în conditii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte; veniturile nete în valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale României amplasate în strainatate, în conformitate cu legislatia în vigoare; veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate în România în calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe; veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata în România, în conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila încheiate de România cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale; veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate în România, în calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor români pentru venituri din astfel de activitati, si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe; sumele reprezentând diferenta de dobânda subventionata pentru creditele primite în conformitate cu legislatia în vigoare;subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate în conformitate cu legislatia în vigoare; veniturile reprezentând avantaje în bani si/sau în natura primite de persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945; premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti în legislatia în materie, în vederea realizarii obiectivelor de înalta performanta: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice; calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice, în cazul jocurilor sportive. Nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti de legislatia în materie, în vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale României; premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si alte asemenea, obtinute de elevi si studenti în cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti în cadrul competitiilor desfasurate în România; alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.

Preview document

Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 1
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 2
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 3
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 4
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 5
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 6
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 7
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 8
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 9
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 10
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 11
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 12
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 13
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 14
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 15
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 16
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 17
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 18
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 19
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 20
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 21
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 22
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 23
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 24
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 25
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 26
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 27
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 28
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 29
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 30
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 31
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 32
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 33
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 34
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 35
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 36
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 37
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 38
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 39
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 40
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 41
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 42
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 43
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 44
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 45
Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR) - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Raiffeisen Bank

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1.1 Istoric. Raiffeisen Bank este o banca universala, oferind o gama completa de produse si servicii...

Proiect Practica la Banca Transilvania

I. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al Băncii Transilvania I.1. Istoric Banca Transilvania este o societate bancară românească cu...

Proiect Practica BCR

BANCA COMERCIALA ROMÂNA a fost înfiintata, ca banca comerciala cu capital de stat, la 1 Decembrie 1990, prin preluarea activitatii comerciale...

Raport Practica - Raiffeisen

CAPITOLUL I SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR „ Bancile au facut mai mult rau religiei,moralitatii,linistii,prosperitatii si chiar sanatatii...

Practica Bancara - BCR

CAP.1. Scurt istoric al Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română este cea mai mare instituţie bancară din România. BCR este o instituţie...

Caiet de Practica Bancara la BCR

Am efectuat stagiul de practică la Sucursala BCR Sector 1, Bucureşti (Calea Victoriei, nr. 155), pe durata a 4 săptămâni (8 noiembrie 2010 – 10...

Proiect Practica BancPost

CAPITOLUL I 1.1. Despre Bancpost Bancpost este astazi una dintre cele mai importante banci din Romania. Are o echipa puternica de specialisti,...

Monografie BCR

Capitolul 1 - Prezentarea Băncii Comerciale Române 1.1. Istoricul Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista...

Ai nevoie de altceva?