Caracteristica taxelor pentru resursele naturale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Caracteristica taxelor pentru resursele naturale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Redactat in Republica Moldova

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

1.1. Taxele .2
1.2. Taxele locale .3
1.3. Taxele pentru resursele natural.5
1.4. Bibliografie .12

Extras din document

1.1 Taxele

Pe lumea asta nimic nu e sigur. Excepție fac moartea și taxele.

( Benjamin Franklin)

Or fi moartea și taxele inevitabile, dar n-ar trebui să fie o legătură între ele.

( J. C. Watts, Jr.)

Taxele reprezintă o contribuție de acoperire a cheltuielilor necesare serviciilor solicitate de diferite personae în mod direct și imediat.

Taxele reprezintă cea de-a doua categorie principală de venituri ale bugetlui de stat.

Se disting: taxe de timbre, taxe vamale, taxe de înregistrare, de arbitrare, de metrologie, taxe consulare, de spitalizare, pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj și reclamă, taxe pentru șederea în stațiunile balneo-climaterice etc.

Taxa reprezintă plata efectuată de persoanele fizice sau juridice pentru serviciile prestate acestora de către instituții publice. Prin urmare, taxele sunt reglamentate ca obligații bugetare datorate de persoane fizice sau juridice, reprezentând plata neechivalentă a unor servicii solicitate de acestea unor instituții de stat, după principiul recompense special.

Trăsăturile specific ale taxelor sunt:

a. Reprezintă taxa neechivalentă pentru servicii sau lucrări efectuate de organe sau instituții care primesc, întocmesc sau eliberează diferite acte, prestează servicii și rezolvă alte interese legitime ale persoanelor fizice sau juridice. Plata serviciilor sau lucrărilor este neechivalentă deoarece, conform dispozitiilor legale, aceasta poate fi mai mare sau mai mică comparative cu valoarea prestațiilor efectuate de organe sau instituții de stat.

b. Subiectul plătitor este precis determinat din momentul când acesta solicită efectuarea unei activități din partea unui organ sau instituții de stat.

c. Taxele reprezintă o contribuție de acoperire a cheltuielilor necesare serviciilor solicitate de diferite persoane.

d. Taxele reprezintă plăți efectuate de persoane fizice sau juridice pentru servicii sau lucrări efectuate în mod direct și imediat acestora către organe sau instituții de stat.

Astfel, între cuantumul serviciilor sau activităților prestate de către stat nu există un raport de echivalență, fiind independente de costul, prețul sau valoarea serviciului prestat, caracteristic pentru care taxele se deosebesc fundamental de prețurile mărfurilor sau tarifele serviciilor executate de agenții economici. Prețurile și tarifele oglindesc toate cheltuielile de producție și circulație, pe când taxele nu au decât o valoare simbolică.

1.2 Taxele locale

Taxa locală reprezintă plata obligatorie efectuată la bugetul unității administrativ- teritoriale.

Cota taxei locale este o cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administrației publice locale la adoptarea bugetului unității administrativ- teritoriale respective.

Legea privind taxele locale a fost adoptată la 19 iulie 1994 în vederea asigurării unor surse de venituri suplimentare în bugetele unităților administrativ- teritoriale și extinderii autonomiei financiare a autorităților publice locale.

Din an în an, acumularea taxelor locale pe teritoriul Republicii Moldova se află în ascendență. Astfel, pe parcursul anului 1995, în ansamblu, la nivel republican, au fost accumulate taxe locale în sumă de 5,6 milioane lei, în anul 1997 – 33,0 milioane lei, atunci în anul 2000 au fost accumulate 50,2 milioane lei. Practica a demonstrat că taxele locale sunt surse de venit importante ale bugetelor locale.

În conformitate cu Titlul VII al Codului Fiscal, sistemul taxelor locale include:

• taxa de amplasare a publicității;

• taxa de aplicare a simbolicii locale;

• taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări de servicii de deservire social;

• taxa de piață;

• taxa pentru cazare;

• taxa balneară;

• taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători;

• taxa de la posesorii de câini;

• taxa pentru amenajarea teritoriului;

• taxa de organizarea licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrative- teritoriale;

• taxa pentru resursele naturale;

Cotele și termenele de plată a taxelor locale

Cota maximă și termenele de plată a taxelor locale, de prezentare a dărilor de seamă fiscal

privind taxele locale pentru persoanele fizice și juridice sânt stabilite în anexă la prezentul titlu.

Cota concretă a taxelor locale se stabilește de către autoritatea administrației publice locale în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caracteristica taxelor pentru resursele naturale.docx

Bibliografie

Codul Fiscal al Republicii Moldova ( Titlul VII)/ Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 16 iunie 2000.
Codul fiscal al Republicii Moldova ( Titlul VII)/ Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1163- XIII din 24 aprilie 1997.
Codul fiscal al Republicii Moldova ( Titlul VII)/ Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 08 februarie 2007.
Rodica Hîncu, Nadejda Chicu, Olga Kuzmina, Rodica Covali, Marina Dandara, Lilia Băcioi, Metode și tehnici fiscale (curs universitar); Editura ASEM, Chișinău – 2005; Pag. 33-43; ISBN 9975-75-315-9.
Lucia Ușurelu, Ecaterina Balaban, Iulia Iabanji, Viorica Cerbusca, Taxe și impozite pentru întreprinderi mici și mijlocii; Chișinău – 2008; Pag. 38-39; ISBN 978-9975-9961-2-9.
Lucia Ușurelu, Ecaterina Balaban, Iulia Iabanji, Viorica Cerbusca, Taxe și impozite pentru întreprinderi mici și mijlocii; Chișinău – 2009; Pag. 44-46; ISBN 978-9975-9961-3-6.
Ю. Ликий, Темрин Сергей, Гропа Людмила, Гриневич Ольга, Борш Елена, Боциева Ирина, Плэмэдялэ Наталья; Бухгалтерские налоговые консультации nr. 11 noiembrie 2013; Chișinău- 2013; Pag.44-45; ISSN 1857-1967.
Corj. Mihai Ion, Legea și viața: revista științifico-populară 2005 nr.11; Chișinău-2005; P. 16-21.