Ciclul de Exploatare al Intreprinderii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 26241
Mărime: 212.92KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1 1

DECIZIA DE FINANŢARE A CICLULUI DE EXPLOATARE AL ÎNTREPRINDERII ŞI IMPACTUL SĂU

1.1. Conţinutul deciziei de finanţare a ciclului de exploatare 1

1.2. Sursele de finantare pe termen scurt.2

1.2.1 Sursele proprii 4

1.2.2. Sursele atrase (datoriile de exploatare) 5

1.2.3. Sursele împrumutate 6

1.2.4 Evidenţierea surselor de finanţare pe termen scurt 8

1.3 Impactul politicii de gestiune a ciclului de exploatare asupra resurselor de finanţare pe termen scurt 11

CAPITOLUL II 13

FINANŢAREA CICLULUI DE EXPLOATARE AL ÎNTREPRINDERII PE BAZA FONDULUI DE RULMENT ŞI A RESURSELOR ATRASE

2.1. Conţinutul şi formele fondului de rulment 13

2.2 Corelaţiile fondului de rulment net 23

2.3. Elaborarea politicii fondului de rulment 24

2.4. Metodologia de previzionare a resurselor atrase 27

CAPITOLUL III.30

FINANŢAREA CICLULUI DE EXPLOATARE AL ÎNTREPRINDERII PE BAZA RESURSELOR ÎMPRUMUTATE

3.1 Conţinutul creditului bancar pe termen scurt 30

3.1.1. Credite bancare pe termen scurt contractate de S.C. FORTUS S.A

în 2005 – 2007 31

3.1.2. Credite de trezorerie 31

3.1.3. Credite inter - întreprinderi şi impactul lor 38

3.2. Costul creditului bancar pe termen scurt 43

3.3. Credite pe termen scurt specifice economiei de piaţă 47

Concluzii şi propuneri 52

BIBLIOGRAFIE 58

Extras din document

CAPITOLUL 1

DECIZIA DE FINANŢARE A CICLULUI DE EXPLOATARE AL ÎNTREPRINDERII ŞI IMPACTUL SĂU

1.1. Conţinutul deciziei de finanţare a ciclului de exploatare

Decizia de finanţare la nivel microeconomic este influenţată într-o manieră semnificativă de modul în care funcţionează mecanismele economice la nivel regional, naţional şi chiar mondial. Pe termen scurt, se utilizează credite de trezorerie sau credite pentru finanţarea operaţiunilor de exploatare legate de cumpărări de bunuri sau servicii; pe termen mediu creditele sunt folosite pentru finanţarea investiţiilor în maşini, utilaje sau instalaţii; iar pe termen lung se finanţează investiţiile productive, investiţiile financiare, imobiliare şi lucrările de infrastructură.

Deciziile de finanţare pe termen lung fixează cadrul general al dezvoltării unei societăţi comerciale. Ele sunt temeinic fundamentate şi cel mai adesea ireversibile. Pe de altă parte, deciziile de finanţare pe termen scurt sunt subordonate deciziilor pe termen lung, fiind decizii curente, de corelare. Acest caracter al deciziilor pe termen scurt nu presupune că sunt mai puţin importante; o eroare a deciziei de finaţare pe termen scurt poate antrena pierderi însemnate sau chiar încetarea plăţilor. Spre exemplu, o delimitare incorectă sau neinspirată între finanţările pe termen scurt şi cele pe termen lung poate conduce la costuri suplimentare şi deci reducerea rentabilităţii; o subevaluare sau supraevaluare a necesităţilor de finanţare pe termen scurt se poate reflecta negativ în situaţia lichidităţii financiare şi a capacităţii de plată a agenţilor economici creând pe parcursul anului, fie excedent de lichidităţi ce nu-şi găsesc un plasament convenabil, fie deficit de lichidităţi care nu poate fi acoperit la timp şi în mod economicos.

Spre deosebire de finanţările pe termen lung care vizează active imobilizate, cu un anumit grad de independenţă faţă de fluctuaţiile procesului economic specific, finanţările pe termen scurt vizează activele de exploatare al căror cuantum variază prompt în funcţie de creşterea sau de descreşterea activităţii de la un an la altul, de la un trimestru la altul, sau de la un sezon la altul. În aceste condiţii, decizia de finanţare pe termen scurt trebuie să răspundă nu numai cerinţelor de acoperire financiară a activelor circulante în cuantumul necesar şi la termenele prevăzute, dar să prezinte şi suficientă elasticitate, capacitate de adaptare la nevoile concrete ale diverselor etape, să poată fi majorate sau reduse, după caz, când cerinţele exploatării o impun.

Activele circulante, parte integrantă a avuţiei naţionale, formate din: materii prime şi materiale, combustibili, piese de schimb, producţie în curs de fabricaţie, semifabricate, produse finite, mărfuri, precum şi din alte valori, sunt destinate să asigure buna funcţionare a întreprinderilor, îndeplinirea programelor de producţie şi circulaţie a mărfurilor. „Din punct de vedere al duratei, activele circulante sunt bunuri care se consuma într-un timp relativ scurt, prin încorporarea lor în fabricaţie sau se vând ca atare.

În structura activelor circulante stocurile au ponderea cea mai mare după care urmează valorile realizabile pe termen scurt, formate din creanţele ce se nasc din operaţiuni de exploatare şi apoi valorile disponibile reprezentate de mijloacele baneşti.”

Din punctul de vedere al surselor de finanţare activele circulante pot fi:

- active circulante procurate din capitaluri proprii;

- active circulante procurate din capitaluri împrumutate.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii întreprinderii prezintă importanţă considerabilă, pe lângă dimensionarea necesarului de active circulante, şi stabilirea resurselor de finanţare a acestuia. Determinarea necesarului de resurse de finanţare al ciclului de exploatare reprezintă baza de plecare pentru stabilirea resurselor financiare acoperitoare.

Decizia de finanţare a ciclului de exploatare trebuie să urmărească selectarea şi mobilizarea rapidă a resurselor de finanţare a activelor circulante, la cel mai redus cost al procurării lor, în condiţii de diminuare a riscului .

Decizia de finanţare a ciclului de exploatare are în vedere asigurarea echilibrului între necesarul de resurse de finanţare al ciclului de exploatare (NFCE) si sursele de finanţare a acestuia (SFCE), respectiv realizarea egalitaţii între NFCE şi SFCE, în condiţii de eficienţă economico-financiară, după cum se observă în Figura nr.1:

NFCE SF

Figura nr. 1. Relaţia de echilibru funcţional al ciclului de exploatare

Sursa: Stancu Ion, operă citată, pag. 999

1.2. Sursele de finanţare pe termen scurt

Capitalurile pe termen scurt (resursele de trezorerie), alături de capitalul permanent sunt surse de finanţare folosite de întreprindere pentru acoperirea necesarului de finanţat.

Active imobilizate Capital propriu

Datorii la termen

(mediu şi lung)

Active circulante Credite comerciale

(furnizori)

Credite bancare pe termen scurt

Capital

permanent

Resurse de

trezorerie

Figura nr. 2 Structura capitalului permanent şi a resurselor de trezorerie

Sursa: Onofrei Mihaela, “Finanţele întreprinderii”, vol.1, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 2003, pag. 112

Preview document

Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 1
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 2
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 3
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 4
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 5
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 6
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 7
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 8
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 9
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 10
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 11
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 12
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 13
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 14
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 15
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 16
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 17
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 18
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 19
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 20
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 21
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 22
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 23
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 24
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 25
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 26
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 27
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 28
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 29
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 30
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 31
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 32
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 33
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 34
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 35
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 36
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 37
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 38
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 39
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 40
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 41
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 42
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 43
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 44
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 45
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 46
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 47
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 48
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 49
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 50
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 51
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 52
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 53
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 54
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 55
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 56
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 57
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 58
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 59
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 60
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 61
Ciclul de Exploatare al Intreprinderii - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Ciclul de Exploatare al Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Creditării pe Termen Scurt

CAPITOLUL 1 CREDITUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Evoluţia creditului de-a lungul anilor Cu 20 de secole î.e.n., în Codul regelui Hmurabbi din regatul...

Monografie BRD - Grup Societe Generale

CAP. 1 PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII BANCARE 1.1. Caracteristici generale Din multimea de societati bancare si institutii financiare si de...

Creditarea Persoanelor Juridice la BRD

CAPITOLUL I DESCRIEREA BĂNCII 1.1. INTRODUCERE BRD-GSG a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie...

Lucrare de practică - tehnică bancară - Raiffeisen Bank Simleu Silvaniei

1.INTRODUCERE Banca Comercială se manifestă in structurile pieţei in calitate de agent economic autonom. Obiectivul său organizaţional global îl...

Analiza unui Dosar de Credit

Aspecte legate de creditarea pe termen scurt Deciziile de finanţare pe termen scurt sunt subordonate deciziilor pe termen lung, fiind decizii...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Datoriilor

INTRODUCERE Contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde in plan informational si decizional la problematica gestiunii miscarilor de valori...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Intocmirea, Publicarea si Analiza Situatiilor Financiare ale unei Societati Cotate la Bursa

INTRODUCERE Sistemul contabil al unei ţări este influenţat de - serie de factori precum sistemul juridic, modul de finanţare dominant al agenţilor...

Standard International de Contabilitate IAS 1

Standard International de Contabilitate IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare . Acest Standard International de Contabilitate revizuit...

Creanțele aferente clienților - sursă de venit

. I INTRODUCERE ÎN CONTABILITATEA FINANCIARĂ 1.1. Conceptul de contabilitate Denumirea de contabilitate îşi are originea în latinescul...

Contabilitatea Firmelor de Constructii

1. Contabilitatea capitalurilor Conceptul de capital ocupă un loc de seamă în ştiinţa şi practica economică. Formele şi accepţiunile date acestui...

Politici și Opțiuni Contabile IAS 1

1. Introducere Nevoia de armonizare și uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează și materializeează...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Orice agent economic trebuie sa stabileasca relatii comerciale cu alte persoane fizice sau juridice. Aceste relatii comerciale presupun dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?