Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 9999
Mărime: 5.00MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere

Capitolul I. CONCEPTE GENERALE PRIVIND DEPOZITELE BANCARE ŞI CARACTERISTICA LOR

1.1. Prevederile legislaţiei şi actelor normative privind depozitele bancare

1.2. Noţiuni conceptuale privind depozitele bancare reflectate în alte surse bibliografice

1.3. Tipurile şi particularităţile depozitelor bancare

Capitolul II. ORGANIZAREA ŞI CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR AFERENTE DEPOZITELOR BANCARE

2.1. Organizarea operaţiunilor de depozit

2.2. Contabilitatea operaţiunilor de depozit

Capitolul III. TENDINŢE ACTUALE, PROMOVAREA ŞI GARANTAREA DEPOZITELOR

3.1. Tendinţele actuale privind depozitele bancare

3.2. Promovarea şi garantarea depozitelor

Încheiere

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat. Există mărturii foarte vechi ce atestă practicarea unor activităţi care, într-o formă mai mult sau mai puţin evoluată, pot marca primii paşi pe tărâmul practicii bancare.

Pe atunci activitatea băncilor se limita la emiterea banilor, la acceptarea depozitelor şi păstrarea lor, la efectuarea decontărilor prin virament. În scurt timp băncile au început să folosească pe larg resursele atrase în scopul acordării creditelor. Acordarea de credite implică un venit format din plata dobânzii. Astfel a apărut un stimulent care a susţinut dezvoltarea creditării. Acelaşi lucru a favorizat şi atragerea depozitelor, păstrarea disponibilităţilor în bănci, acordate ulterior sub formă credite.

Toate aceste operaţiuni au condus la o economie de piaţă, care în ansamblu presupune existenţa unui sistem bancar care trebuie să asigure mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor spre desfăşurarea unor activităţi economice eficiente.

În esenţă, banca poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloacele băneşti disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu alte state în scopul obţinerii de profit.

Banca are un ol complex în economie atât din punctul de vedere al serviciilor pe care le prestează, cât şi din punctul de vedere al relaţiilor în spaţiul geografic. Băncile, ca instituţii financiare specializate, se ocupă de organizarea şi realizarea diferitelor servicii bancare, obiectivul de activitate fiind, în principal, gestionarea acestora, iar scopul final, obţinerea profitului bancar. Instrumentul de gestionare a operaţiunilor bancare sunt banii.

În economia de piaţă sistemul bancar îndeplineşte rolul de atragere, concentrare a economiilor societăţii şi de canalizare a acestora prin procesul de acordare a creditelor, efectuând cele mai eficiente investiţii.

Băncile gestionează depozitele şi mijloacele de plată din economie. Astfel colectând depozitele, acestea au responsabilitatea gestionării eficiente a acestora, cu randamentul maxim, în beneficiul propriu şi al depunătorilor.

În ultimii ani au început tot mai mult să se dezvolte depozitele bancare, cu toate formele acestora, cu ajutorul cărora putem obţine un câştig în plus, fiind nişte operaţiuni convenabile atât pentru bancă, cât şi pentru clientul acestei bănci.

Scopul lucrării constă în studierea, cercetarea şi estimarea depozitului bancar în contextul cerinţelor economiei de piaţă, totodată aceasta presupune o investigare profundă a acestuia în cadrul activităţii de prestare a serviciilor şi influenţa lui asupra viabilităţii acestei activităţi, fapt ce include şi studiul contabilităţii operaţiunilor date în cadrul băncilor licenţiate.

Obiectul cercetării are un caracter multilateral şi cuprinde aspectele teoretice, metodice şi aplicative ale depozitului bancar. De asemenea sarcina primordială a acestei lucrări este de a aduce la cunoştinţă semnificaţia depozitului bancar, a avantajelor, atribuţiilor şi performanţelor pe care îl poate aduce în viitor.

Baza informaţională cuprinde acte legislative şi normative adecvate subiectului studiat, precum şi diverse manuale, cărţi, monografii, articole etc. în care sunt reflectate nemijlocit elemente incluse şi studiate în lucrarea dată.

Anexele reprezintă în mare parte formulare-model în cadrul organizării operaţiunilor.

Lucrarea este structurată în 3 capitole:

Capitolul I debutează cu prezentarea unei caracteristici generale privind studiul teoretic al conţinutului principalelor tipuri de depozite bancare, clasificarea acestora şi a rolului pe care îl prezintă în cadrul unui sistem financiar-bancar, conceptul, funcţiile, tipurile depozitului bancar. În lucrare vor fi incluse criteriile după care se efectuează o clasificare, şi cele mai recent întâlnite operaţiuni de acceptare a depozitelor.

Capitolul II cuprinde analiza practică a operaţiunilor de depozit, fapt ce include atât perfectarea documentară şi organizarea operaţiunilor de depozit, cât şi contabilitatea acestora.

Capitolul III conturează situaţia actuală a depozitelor bancare pe piaţa Republicii Moldova bazată pe rapoarte statistice, analizează oportunitatea de implementare a tehnologiilor informaţionale de ultimă generaţie în cadrul operaţiunilor de depozit şi influenţa acestuia la dezvoltarea ulterioară a lor, precum şi specificul garantării depozitelor în Republica Moldova, cu formularea ulterioară a diverselor propuneri şi recomandări privind situaţia analizată.

Încheierea include o succintă analiză a fenomenului discutat anterior, şi va da unele propuneri şi recomandări.

Analiza conţinutului acestei lucrări, va fi utilă pentru aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor teoretice şi practice obţinute în cadrul studiului efectuat. Fiecare capitol conţine ca puncte de reper obiectivele de studiu, noţiunile-cheie şi sursele bibliografice necesare.

Preview document

Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 1
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 2
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 3
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 4
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 5
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 6
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 7
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 8
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 9
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 10
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 11
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 12
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 13
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 14
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 15
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 16
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 17
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 18
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 19
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 20
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 21
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 22
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 23
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 24
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 25
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 26
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 27
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 28
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 29
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 30
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 31
Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Concepte Generale Privind Depozitele Bancare si Caracteristica Lor
  • bibliografie.doc
  • cuprins.doc
  • incheiere.doc
  • introducere.doc
  • proiect.depozite.doc

Alții au mai descărcat și

Instrumente de plată bancare - cardul

CAPITOLUL I CARDUL – INSTRUMENT DE PLATA FARA NUMERAR 1.1 Istoricul cardului În ultimul deceniu se afirma tot mai puternic în economiile de...

Sistem informatic privind evidența depozitelor bancare

CAPITOLUL 1. DEPOZITE BANCARE – Concepte,clasificaţii, trăsături „Competiţia funcţionează cel mai bine atunci când competitorilor le sunt clare...

Depozite Bancare

Introducere Economia de piaţă situează în centrul activităţii sale instituţia financiară, numită şi banca. Banca ca fiind o instituţie financiară...

Analiza Comparativă între Tipuri de Depozite

Capitolul I Semnificaţia Conceptuală a Depozitului Bancar 1. Aspecte ale depozitului bancar Depozit din punct de vedere financiar- bancar, este...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Activitățile bancare și rolul lor în economie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA SISTEMULUI ŞI APARATULUI BANCAR ÎN PERIOADA ACTUALĂ I.1. Organizarea şi...

Relația bancă-client

CAP I ASPECTE GENERALE PRIVIND RELAŢIA BANCĂ – CLIENT 1.1 SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Începând din 1990, sistemul bancar a cunoscut un proces de...

Profitabilitatea și performanțele bancare

INTRODUCERE Băncile sunt angrenaje esenţiale ale economiilor noastre. Dar, cu toate acestea, rolul lor este puţin cunoscut. În general sunt...

Retail bankingul românesc - între evoluție și perspective

Capitolul I. Retail banking concept şi evoluţii 1.1 Conceptul de retail banking Termenul de “retail banking” provine din limba englezã şi în...

Rezervă minimă obligatorie

I.1.Conceptul de rezerva minima obligatorie Experienta anilor 1929-1930 de intensa criza economica, in care a fost implicata indirect si...

Portofoliul Creditar

Piata creditara este un regulator a multor procese ce au loc in cadrul economiei de piata. Aceasta se refera in primul rind la procesul investirii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Ai nevoie de altceva?