Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 15983
Mărime: 51.51KB (arhivat)
Publicat de: Constantin Soare
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

1. Regimul juridic al autorizarii bancilor. Conditii de procedura.

1.1. Consideratii generale

Faptul ca activitatea bancara este o activitate economica de interes public justifica instituirea unui statut juridic special pentru institutiile de credit din sistemul bancar românesc (bancile, casele de economii, organizatiile cooperatiste), precum si a unui control public al acestora, exercitat de Banca Nationala a României în calitate de autoritate administrativa de specialitate, cu atributii în materia autorizarii si supravegherii prudentiale bancare .

Activitatea bancara, cuprinzând atragerea de depozite si acordarea de credite ca operatiuni bancare principale, precum si serviciile bancare (operatiuni conexe si accesorii), este o activitate economica de interes public.

Potrivit art. 1 din Legea bancara nr. 58/1998, în România activitatea bancara se desfasoara prin Banca Nationala a României si prin banci. Potrivit art.1, alin. 2 din Legea nr. 58/1998, prin lege se poate autoriza desfasurarea activitatilor bancare si de catre alte persoane juridice (de exemplu, organizatiile cooperative de credit), cu respectarea principiilor instituite prin Legea bancara.

Sistemul bancar românesc este structurat pe doua nivele: primul nivel cuprinde o singura entitate, Banca Nationala a României (banca centrala a statutului român, cu atributii privind politica monetara, valutara de credit si de plati, precum si în materia autorizarii si supravegherii prudentiale bancare), iar al doilea cuprinde, în principal, bancile, definite în art. 3, lit. b), din Legea bancara, ca fiind persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitati de atragere de depozite si de acordare de creditte în nume si în cont propriu.

Defintia legala a bancilor ofera o prima limitare a sferei persoanlelor care pot desfasura activitati bancare sub denumirea de banca ’banca”: numai persoanele juridice pot avea calitatea de banca, potrivit legii. Dispozitia din Legea bancara româna este concordanta, de altfel, cu normele în materie din legislatiile europene, potrivit carora au acces la profesiunea bancara doar persoanele juridice, nu si persoanle fizice.

O a doua limitare este insituita de art. 9, alin. 1, teza a II-a din Legea nr. 58/1998, care prevede ca bancile se consituie sub forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Pe cale de consecinta, activitatea bancara nu poate fi desfasurata de orice persoana juridica, indiferent de forma juridica pe care o îmbraca. In primul rând, numai o societate comerciala poate avea calitatea de banca, cu excluderea regiilor autonome, a organizatiilor cooperatiste, a asociatiilor si fundatiilor; în al doilea rând, banca nu poate funtiona decât sub forma unei societati pe actiuni, fiind excluse societatilede persoane, societatea în comandita (?) pe actiuni si societatea cu raspundere limitata.

Reglementarea anterioara (Legea nr. 33/1991, privind activitatea bancara) excludea expres doar societatea cu raspundere limitata. Cu toate acestea, nici sub imperiul acestei legi nu au fost constituite banci sub forma juridica decât cea a societatii pe actiuni. În doctrina juridica a existat o controversa în materia constituirii societatilor comerciale: într-o opinie s-a sustinut ca societatile bancare se pot constitui numai sub forma societatilor pe actiuni ; într-o alta opinie s-a aratat ca atâta timp cât legea nu interzice, în mod expres, decât constituirea societatilor bancare sub forma societatii cu raspundere limitata, iar, din interpretarea sistematica a legii, rezulta ca sunt excluse si societatile de persoane, concluzia ar putea sa îmbrace atât forma societatilor pe actiuni, cât si pe cea a societatilor în comandita pe actiuni .

Preview document

Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 1
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 2
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 3
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 4
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 5
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 6
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 7
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 8
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 9
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 10
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 11
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 12
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 13
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 14
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 15
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 16
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 17
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 18
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 19
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 20
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 21
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 22
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 23
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 24
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 25
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 26
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 27
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 28
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 29
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 30
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 31
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 32
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 33
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 34
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 35
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 36
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 37
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 38
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 39
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 40
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 41
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 42
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 43
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 44
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 45
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României în procesul actual de armonizare a sistemului bancar la standardele legislației Uniunii Europene - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Constituirea si Functionarea Bancilor in Romania sub Autoritatea Bancii Nationale a Romaniei in Procesul Actual de Armonizare a Sistemului Bancar la Standardele Legislatiei Uniunii Europene.doc

Te-ar putea interesa și

Contribuții privind asigurarea calității în serviciile bancare din România

Introducere 16 CAPITOLUL 1 – PREOCUPARI ACTUALE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI LA NIVEL...

Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României

CAP. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are originile în...

Raiffeisen - Produse și Servicii

CAP I. Prezentarea bancii RAIFFEISEN. Istoric si evolutie. Istoricul Băncii Raiffeisen Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 - 1888), fost primar al...

Constituirea și Funcționarea Băncilor Românești

Activitatea bancara isi are originile in Antichitate, perioada in care bogatiile erau pastrate in temple, fapt ce aducea un anumit “profit”...

Constituirea și Funcționarea Băncilor Românești și a Sucursalelor Băncilor Străine în România

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1.Banca si activitatea bancara în timp si spatiu Activitatea bancara îsi are...

Ai nevoie de altceva?