Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 23177
Mărime: 998.63KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Medar L
UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRANCUSI” FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANTE – BANCI

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL 1: ORGANIZAREA GENERALǍ A ACTIVITĂŢII ŞI EVIDENŢEI BANCARE 6

1.1. Rolul şi componentele evidenţei bancare 6

1.2. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituțiilor de credit 8

1.2.1. Cadrul normativ şi particularităţile organizării contabilităţii bancare 8

1.2.2. Funcţionalitatea compartimentului de contabilitate a agentului bancar 18

1.2.3. Documentaţia bancară şi circuitul documentelor 20

1.3. Aspecte privind activitatea şi organizarea evidenţei bancare la Banca Transilvania 32

CAPITOLUL 2: VENITURILE BANCARE ŞI MODUL DE EVIDENŢIERE A ACESTORA 40

2.1. Definirea, conţinutul şi clasificarea veniturilor bancare 40

2.2. Evidenţierea veniturilor bancare 42

2.2.1. Activitatea de exploatare - principala sursă de venituri a băncii 43

2.2.2. Alte venituri din operaţii bancare 49

2.3. Implicaţiile riscurilor asupra veniturilor şi beneficiilor bancare 53

CAPITOLUL 3: REZULTATELE FINALE ŞI PERFORMANŢA BANCARĂ 59

3.1. Stabilirea şi înregistrarea rezultatelor finale. Modele de calcul şi analiză 59

3.2. Analiza veniturilor provenite din activitatea de exploatare a institutiei de credit Banca Transilvania 63

3.3.Documentele de sinteză – suport pentru diagnostic şi prognoză 66

3.4. Analiza performanţelor bancare 76

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 85

ANEXE 89

BIBLIOGRAFIE 109

Extras din document

INTRODUCERE

Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de piaţă, băncile au un rol major, ele acţionând ca ”vârf de lance” în promovarea reformei şi manifestarea concretă a mecanismului autoreglării economice. Prima mare restructurare a sectorului bancar românesc a constat în gruparea activităţii bancare pe două niveluri, şi anume Banca Naţională a României în calitate de bancă centrală şi băncile comerciale.

Lucrarea de faţă prezintă un segment al activităţii complexe a băncilor comerciale şi anume, elementele de tehnică şi evidenţă bancară cu rol în reflectarea operaţiunilor bancare în conexiunea lor. Conceptele de tehnică bancară şi evidenţă bancară nu pot fi abordate şi înţelese separat de managementul bancar, ca factor specific de rentabilizare a sectorului bancar.

Tehnicile şi operaţiile bancare se regăsesc cu deosebire în băncile comerciale, de aceea lucrarea are în vedere, aproape în exclusivitate, această componentă a domeniului bancar.

Tehnicile şi operaţiile bancare s-au îmbunătăţit, în primul rând ca urmare a faptului că s-au dezvoltat mult produsele şi serviciile bancare. Însăşi esenţa activităţii bancare s-a îmbunătăţit prin organizarea băncilor ca societăţi pe acţiuni şi prin demararea procesului de privatizare. A crescut foarte mult numărul băncilor comerciale, o mare parte din acestea având capital social privat sau mixt. Au fost elaborate strategii şi politici ale băncilor comerciale care să contribuie la dezvoltarea produselor şi serviciilor bancare noi, cât şi la diminuarea riscului, în special a riscului de creditare, întrucât în cea mai mare parte băncile româneşti sunt bănci de credit, analizând după ponderea acestui produs în totalul veniturilor.

Activitatea băncilor comerciale este constituită dintr-o multitudine de operaţiuni bancare, legate de un anumit produs sau serviciu bancar, care necesită respectarea unor tehnici şi metodologii bancare, evidenţa şi controlul bancar propriu. Tehnica şi evidenţa bancară este puternic influenţată de strategiile şi politicile băncilor comerciale, precum şi de politica şi normele Băncii Naţionale a României; de asemenea, analiza proceselor şi fenomenelor bancare influenţează foarte mult tehnicile şi organizarea evidenţei bancare. Rezultă că tehnica bancară înseamnă organizarea şi desfăşurarea operaţiilor bancare, a evidenţei bancare şi a controlului bancar în concordanţă cu strategiile şi managementul băncilor comerciale. Se poate aprecia că toate operaţiile bancare au caracter tehnic; ca atare, tehnicile şi evidenţa bancară influenţează în mare măsura dezvoltarea şi modernizarea sectorului bancar.

Trecerea la economia de piaţa a adus mari modificări în organizarea şi funcţionarea sistemului financiar-bancar. Marile schimbări intervenite în legislaţia cu caracter general, dar şi în reglementările proprii băncilor, în structura partenerilor de afaceri, în sistemul de produse şi servicii bancare, impun ca băncile să-şi adapteze tehnicile şi evidenţa bancară, strategiile la provocările noului mediu. Ca orice societate comercială banca trebuie să se întrebe cât cheltuieşte, ce venituri realizează, cât de eficientă este activitatea.

Pornind de la aceste premise, preocupările pentru realizarea practică a tehnicii şi evidenţei operaţiunilor privind veniturile şi cheltuielile bancare s-au materializat cu suportul Băncii Transilvania Gorj, care mi-a oferit cu generozitate baza de date proprie

CAPITOLUL 1: ORGANIZAREA GENERALǍ A ACTIVITĂŢII ŞI EVIDENŢEI BANCARE

1.1. Rolul şi componentele evidenţei bancare - vezi ordonanta generala 99/2006

Evidenţa bancară joacă un rol deosebit de important în activitatea de ansamblu a societăţilor bancare, fiind un instrument indispensabil în procesul îndeplinirii în mod competent a funcţiilor atribuite, în creşterea rolului băncilor în viaţa economică a ţării. Totodată, aceasta „oferă informaţii cu privire la anumite segmente ale pieţei monetare şi la modificările patrimoniale ale băncilor ca atare.

Toate aceste date, prelucrate de către Banca Naţională a României sau diverse instituţii, oferă informaţii importante cu privire la circulaţia băneasca şi la posibilităţile şi momentul oportun în luarea măsurilor ce se impun în vederea corectării inflaţiei, prin atragerea masei monetare de pe piaţă

Privită prin prisma utilizării informaţiilor furnizate, evidenţa bancară poate fi:

- operativă,

- statistică

- contabilă.

Evidenţa operativă este necesară în activitatea bancară pentru cunoaşterea şi urmărirea desfăşurării anumitor operaţii pe măsura ce se efectuează, în scopul realizării lor în cadrul termenelor stabilite, asigurării închiderii operaţiilor pe măsura rezolvării lor, din necesitaţi de control, precum şi în alte scopuri. Evidenţa operativă oferă date asupra unor operaţiuni cu termen scurt de raportare.

Evidenţa statistică este utilă pentru a urmări, a studia, a raporta evoluţia diferitelor categorii de operaţiuni efectuate de bancă, cum ar fi: virări de sume prin conturile deschise la bănci (structura plaţilor şi încasărilor prin conturi); operaţii de creditare( evoluţia diferitelor categorii de credite, mai ales a celor restante); emisiunea băneasca şi casieria (de către Banca Naţională); finanţarea şi creditarea investiţiilor; relaţiile cu străinătatea ş.a.

Evidenţa contabilă (contabilitatea bancară) este forma evidenţei economice care, pe baza principiului dublei reprezentări şi a egalităţii bilanţiere, urmăreşte, înregistrează şi controlează patrimoniul băncii în dinamica modificării şi transformării acestuia. Pe lângă urmărirea structurii patrimoniului băncii, contabilitatea bancară are în vedere şi evidenţiază fluxurile monetare dintre agenţii economici (clienţi ai băncii), dintre diverse bănci (Banca Naţională a României şi bănci comerciale), prin intermediul documentelor de decontare emise de agenţi şi a conturilor bancare proprii ale băncii şi ale titularilor de cont.

Preview document

Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 1
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 2
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 3
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 4
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 5
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 6
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 7
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 8
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 9
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 10
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 11
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 12
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 13
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 14
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 15
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 16
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 17
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 18
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 19
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 20
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 21
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 22
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 23
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 24
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 25
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 26
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 27
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 28
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 29
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 30
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 31
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 32
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 33
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 34
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 35
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 36
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 37
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 38
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 39
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 40
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 41
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 42
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 43
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 44
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 45
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 46
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 47
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 48
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 49
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 50
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 51
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 52
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 53
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 54
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 55
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 56
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 57
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 58
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 59
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 60
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 61
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 62
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 63
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 64
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 65
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 66
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 67
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 68
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 69
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 70
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 71
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 72
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 73
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 74
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 75
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 76
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 77
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 78
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 79
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 80
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 81
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 82
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 83
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 84
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 85
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 86
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 87
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 88
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 89
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 90
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 91
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 92
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 93
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 94
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 95
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 96
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 97
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 98
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 99
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 100
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 101
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 102
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 103
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 104
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 105
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 106
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 107
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 108
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 109
Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Institutia de Credit Banca Transilvania.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza tehnicii operațiunilor bancare la Banca Transilvania

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al infiintarii Înfiintarea Bancii Transilvania a pornit de la...

Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania

Contabilizând mii de miliarde în active la nivel mondial, sistemul bancar reprezintă o componentă esențială a economiei mondiale. În timp ce...

Proiect practică bancară Banca Transilvania - monedă și credit

INTRODUCERE 1. Motivaţii şi explicaţii Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Transilvania au tinut de: BT...

Proiect practică - analiză Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Scurt istoric RZB- Austria a fost fondata in 1927 pentru a coordona activitatile si politicile financiare ale intregului grup bancar...

Activitatea de front office - Banca Transilvania

CAP 1. DESPRE BANCA TRANSILVANIA 1.1 ISTORICUL BANCII TRANSILVANIA BANCA TRANSILVANIA a fost înfiintata în decembrie 1993, în Cluj-Napoca, la...

Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania dorește să evidențieze progresele...

Produse și servicii bancare oferite persoanelor fizice de către Banca Transilvania SA

INTRODUCERE Apariţia băncilor moderne este strâns legată de dezvoltarea comerţului cu cetăţile îndepărtate şi acumularea capitalului monetar în...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Ai nevoie de altceva?