Controlul bancar in procesul de creditare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Controlul bancar in procesul de creditare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Obiectivul principal al activității bancare din care acestea obțin cele mai multe venituri

este acela de a acorda credite agenților economici , iar la baza acestei activități stă acest

principiu al prudenței bancare , fiind un principiu esențial al politicii bancare .

Acordarea de catre bancă a unui credit necesită un proces destul de complex deoarece

acesta trebuie sa analizeze toti factorii ce pot influența procesul de creditare , ca într-un final să

se tragă concluzia daca clientul poate sa returneze suma împrumutată sau nu . Prin urmare

pentru indeplinirea tuturor obiectivelor stabilite , discutăm despre Controlul intern prin care

angajații sunt implicați direct și responsabili de asigurare a unei coerențe cât si a unei conexiuni

ale informațiilor financiare ce vor oferii utilitate și fiabilitate .

Acest control se manifestă in toate fazele procesului de creditare și anume

: programarea creditelor, analiza bonității și evaluarea riscului creditului, aprobarea și

acordarea creditelor, verificarea utilizării și garanției creditelor, scadențarea și rambursarea

creditelor.

Controlul în procesul de creditare constituie anumite etape :

1.Controlul bancar în etapa programării creditelor

Prima etapă în procesul creditării reprezintă programarea creditelor , el luând forma

controlului preventiv , cu scopul de a înlătura orice eroare înaintea lansării procesului de

creditare , asigurând evitarea riscului bancar . Astfel , fiecare instituție analizând-și capitalul

social , stabilesc un buget trimestrial pentru acoperirea activitații de creditare pe termen scurt,

mediu și lung , pentru întreg portofoliul de clienți , indiferent de natura capitalului și forma de

organizare . Analistul de gestiune ce realizează controlul atât al gestiunii cât și cel bugetar ,

având in vedere și resursele ce au ramas în urma creditării , prin îndeplinirea obiectivului ce il

are de indeplinit oferă un suport strategic , și anume optimizarea rentabilității financiare ,

rezultatele urmând a fi garantate din punct de vedere al perfomanțelor bancare .

Fiind analizate rezultatele trimestriale , sunt observate deficiențele sau perfomanțele

aferente la nivelul sucursalelor județene ce desfașoară activitatea în curs , iar compartimentul

de sinteză si trezorerie , pe baza acestora vin cu propuneri în ceea ce privește bugetul necesar

aferent trimestrului următor , fiind necesară avizarea de catre Comitetul din centrul bancii ,

rezultatul programului fiind raportat la totalitatea conturilor deschise și resursele destinate

creditării . După ce acesta este aprobat este retrimis Direcției de sinteză , Trezoreriei și Titluri

din centrala bancii .

Spre fazele finale ale procesului , controlorii defalcă rapoartele , si vor fi stabilite in

functie de tipul lor perioada de acordare și anume :

- 12 luni (credite pe termen scurt )

- Pâna la 60 de luni ( credite pe termen mediu )

- Până la 360 de luni (credite pe termen lung )

Trebuie sa luăm in calcul , că ne putem întâlni cu situația în care platformele sa fie

redistribuite , în funcție de ascensiunea teritorială a activității de creditare .

Este de precizat faptul ca absolut toate deciziile și masurile ce sunt adoptate se iau în

acord cu reglementările si normele propuse de catre Banca Națională a României , luându-se in

considerare o maximă prudență și atingându-se limitele riscului bancar

2.Controlul bancar în etapa angajării (programării) unui credit

Pentru a putea cunoaște si evalua corect o situație economico-financiară , prezentă

pentru perspectiva clienților precum și pentru aprecierea riscului bancar în activitatea de

creditare , băncile își asigură baza de informație necesară asupra fiecarui client ce trebuie

actualizată periodic . Principalele surse de informații sunt :

- Informații provenite de la clienți

- Informații din evidențele băncii

- Informații din surse exterioare

În vederea acordării creditelor , banca exercită anumite investigații pentru a-și putea

cunoaște mai bine clienții , urmăresc în special urmatoarele aspecte :

- Capacitatea managerială :

- Experiența în domeniu

- Existența in echipă a unei persoane calificate pe probleme fonanciar-contabile

Relațiile și reputația pe piață :

- Se stabilește reputația clientului în cadrul ramurii , subramurii și a localității

- Se verifică modul în care clientul își angajează obligațiile față de terți

- Se face evaluarea prezenței pe piață a produselor și a serviciilor prestate

Rezultatele financiare :

- Analiza bilanțului contabil

- Analiza contului de profit și pierdere

- Analiza fluxului de încasări și plăți

Fișa clientului

Creditele se acordă la cererea agenților economici care îndeplinesc următoarele

condiții :

- Sunt constituiți conform legii

- Desfășoară activități specifice , eficiente și legale , potrivit actului de

înființare și statutului de funcționare

- Îndeplinesc indicatori de bonitate

- Prezintă garanții materiale și morale pentru utilizarea eficientă a creditului

și rambursarea integrală la scadența acestuia

- Au deschise conturi la unitățile teritoriale ale băncii

- Posedă capital social vărsat potrivit statutului

- Acceptă clauzele negociate înscrise în contractul de credite

Pentru agentii economici, majoritatea băcilor din România solicită:

- Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul fiscal;

- Statutul si contractul de asociere cu modificarile la zi;

- Bilantul contabil pe ultimii doi ani vizat la Administratia financiara;

- Balanta de verificare aferenta ultimelor doua luni de activitate;

- Devize estimative,facturi proforme,oferte,contracte/comenzi,etc.,care sa

justifice nivelul si natura creditului;

- Studiu de fezabilitate(in cazul creditelor pentru imobilizari corporale);

- Situatia creditelor angajate la alte banci;

- Fluxul de lichiditati nete(cash-flow-ul) din care sa rezulte necesarul de credite;

- Contractele de aprovizionare si desfacere;

- Aprobarea Consiliului de Administratie sau a Adunarii Generale a Actionarilor

pentru angajarea creditului;

- Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul bancar in procesul de creditare.pdf