Creditarea bancară

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 22649
Mărime: 484.06KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
studiu riscurilor in creditarea bancara la Victoriabank

Cuprins

INTRODUCERE.3

Capitolul 1. ABORDAREA TEORETICO-CONCEPTUALĂ A NOŢIUNII DE RISC DE CREDIT.6

1.1.Gestiunea riscului de credit – factor fundamental al stabilităţii bancare.6

1.2.Metode de analiză şi cuantificare a riscului în activitatea de creditare bancar.13

1.3.Evaluarea riscului de credit la B.C. "Victoriabank" S.A.19

Capitolul 2. EVALUAREA STABILITĂŢII BANCARE. 30

2.1. Aspecte teoretice privind determinarea stabilităţii bancare.30

2.2.Indicatori de determinare a stabilităţii băncii.34

2.3. Determinarea stabilităţii B.C. "Victoriabank" S.A.39

Capitolul 3. INFLUENŢA RISCULUI DE CREDIT ASUPRA STABILITĂŢI BĂNCILOR COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA. .48

3.1. Analiza riscului de credit aferent sistemului bancar al Republicii Moldova în scopul cuantificării stabilităţii acestuia.48

3.2. Măsuri privind perfecţionarea gestiunii riscului de credit pentru asigurarea stabilităţii băncii.57

CONCLUZII.60

BIBLIOGRAFIE.63

ANEXA.67

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul bancar continuă să-şi mărească treptat influenţa asupra dezvoltării sectorului real al economiei. Cu toate că, creşterea volumului de creditare este un indicator pozitiv care demonstrează dorinţa clienţilor de a împrumuta bani de la bancă şi este un factor important, care prezintă sursa de venit pentru bănci, în situaţii în care are loc un „boom” creditor, sistemul financiar poate deveni slab şi neperformant.

Perioada de tranziţie la economia de piaţă impune sistemului bancar să se restructureze fundamental, din punct de vedere al instrumentarului şi tehnicilor de lucru, în scopul minimizări riscurilor aferente activităţii sale. Activitatea bancară prin însăşi natura sa este indisolubil legată de factorul risc, dat fiind că mobilul ei principal este profitul, iar pentru obţinerea lui banca întotdeauna se va implica în acţiuni riscante. În plus, pentru economiile în tranziţie, la care se referă şi cea a Republicii Moldova, instabilitatea economică şi capacitatea redusă a pieţei extind substanţial spectrul şi expresia valorică a riscurilor, la care sunt expuse băncile. Unul din riscurile majore cu efect perturbator, îl reprezintă riscul de credit – inamicul numărul unu al stabilităţii bancare. Şi aceasta datorită faptului ca în activitatea bancară nu se pot estima, cuantifică şi mai ales elimina toate tipurile de risc, activitatea de creditare generează şi credite neperformante chiar dacă procedurile de acordare a creditelor au fost respectate ca la carte. Stabilitatea sistemului bancar depinde în mare măsură de corectitudinea băncilor în estimarea şi gestiunea eficentă a riscului de credit, care se poate considere calitativă doar în condiţiile implimentării unor proceduri avansate de control şi management al riscului de credit, în liniile impuse de al doilea acord semnat la Basel, poate diminua acest risc.

Scopul prezentei lucrări este de a analiza metodele de gestiune a riscului de credit în cadrul băncilor comerciale şi a impactului pe care îl are riscul de credit asupra stabilităţii băncii.

În vederea realizării scopului propus am stabilit următoarele sarcini:

- analiza riscului de credit şi a stabilităţii bancare din punct de vedere conceptual;

- evidenţierea principalelor aspecte ce ţin de gestiunea riscului de credit în cadrul băncilor comerciale;

- analiza principalelor metode de cuantificare şi analiză a riscului de credit utilizate în practica bancară;

- aprecierea impactului riscului de credit asupra stabilităţii băncilor comerciale din Republica Moldova;

- analiza particularităţilor gestiunii riscului de credit în cadrul unei bănci comerciale;

- elaborarea setului de măsuri necesare pentru îmbunătăţirea gestiunii riscului de credit în cadrul băncilor comerciale.

Obiectul investigat în prezenta lucrare este gestiunea riscului de credit în cadrul băncii comerciale „Victoriabank” S.A.

Metodele de cercetare utilizate la elaborarea prezentei lucrări sunt metoda mono-grafică, procedeele statistice, analiza economico-financiară.

Drept suport metodologic în procesul de cercetare au servit legile Republicii Moldova, acte normative cu privire la activitatea băncilor comerciale, precum şi publicaţiile diferitor autori în domeniul gestiunii riscului de credit.

Ca bază informaţională a servit autorului Legea cu privire la instituţiile financiare, № 550-XIII de la 21 iulie 1995, Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului (în redacţie nouă) din 25.12.1995, Regulament cu privire la clasificarea creditelor şi formarea reducerilor pentru pierderi la credite (fondul de risc) din 22 iunie 1998, Cociug V. Cinic L. Gestiunea riscurilor bancare.-Chişinău: Editura Asem, 2008, Dedu V. Gestiune Bancară. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1996, Manolescu G., Sîrbea Diaconescu A. Management Bancar. Bucureşti: Editura Fundaţiei „România de Mîine”, 2001.

Scopul şi sarcinile cercetării au determinat structura logică a tezei care constă din introducere, trei capitole şi concluzii.

Capitolul 1. ABORDAREA TEORETICO-CONCEPTUALĂ A NOŢIUNII DE RISC DE CREDIT

1.1. GESTIUNEA RISCULUI DE CREDIT – FACTOR FUNDAMENTAL AL STABILITĂŢII BANCARE

Băncile, permanent se confruntă cu instabilitate şi nesiguranţă, cauzate de mai mulţi factori, începând cu deficitul lucrătorilor bancari calificaţi şi terminând cu deficitul unor clienţi cinstiţi şi inteligenţi, din punct de vedere al activităţii în afaceri. Tot aici se poate adăuga şi instabilitatea legislativă, precum şi faptul că băncile sunt nevoite să activeze în condiţiile crizei economice generale.

Realitatea economică a demonstrat faptul că, cauza principală în falimentul băncilor este calitatea scăzută a creditelor şi evaluarea greşită a riscului de credit. Dacă nu se descoperă în timp util deteriorarea calităţii creditului, problema poate fi agravată şi prelungită. În acest context ar fi păcat să nu expunem ceea ce spunea Daniel Eyles în lucrarea sa „Economia de piaţă”: „Creditul este bun doar două zile din viaţă : în ziua în care a fost aprobat şi în ziua în care a fost rambursat. În restul timpului creditul este sub supraveghere, căci atunci se manifestă riscul” .

Preview document

Creditarea bancară - Pagina 1
Creditarea bancară - Pagina 2
Creditarea bancară - Pagina 3
Creditarea bancară - Pagina 4
Creditarea bancară - Pagina 5
Creditarea bancară - Pagina 6
Creditarea bancară - Pagina 7
Creditarea bancară - Pagina 8
Creditarea bancară - Pagina 9
Creditarea bancară - Pagina 10
Creditarea bancară - Pagina 11
Creditarea bancară - Pagina 12
Creditarea bancară - Pagina 13
Creditarea bancară - Pagina 14
Creditarea bancară - Pagina 15
Creditarea bancară - Pagina 16
Creditarea bancară - Pagina 17
Creditarea bancară - Pagina 18
Creditarea bancară - Pagina 19
Creditarea bancară - Pagina 20
Creditarea bancară - Pagina 21
Creditarea bancară - Pagina 22
Creditarea bancară - Pagina 23
Creditarea bancară - Pagina 24
Creditarea bancară - Pagina 25
Creditarea bancară - Pagina 26
Creditarea bancară - Pagina 27
Creditarea bancară - Pagina 28
Creditarea bancară - Pagina 29
Creditarea bancară - Pagina 30
Creditarea bancară - Pagina 31
Creditarea bancară - Pagina 32
Creditarea bancară - Pagina 33
Creditarea bancară - Pagina 34
Creditarea bancară - Pagina 35
Creditarea bancară - Pagina 36
Creditarea bancară - Pagina 37
Creditarea bancară - Pagina 38
Creditarea bancară - Pagina 39
Creditarea bancară - Pagina 40
Creditarea bancară - Pagina 41
Creditarea bancară - Pagina 42
Creditarea bancară - Pagina 43
Creditarea bancară - Pagina 44
Creditarea bancară - Pagina 45
Creditarea bancară - Pagina 46
Creditarea bancară - Pagina 47
Creditarea bancară - Pagina 48
Creditarea bancară - Pagina 49
Creditarea bancară - Pagina 50
Creditarea bancară - Pagina 51
Creditarea bancară - Pagina 52
Creditarea bancară - Pagina 53
Creditarea bancară - Pagina 54
Creditarea bancară - Pagina 55
Creditarea bancară - Pagina 56
Creditarea bancară - Pagina 57
Creditarea bancară - Pagina 58
Creditarea bancară - Pagina 59
Creditarea bancară - Pagina 60
Creditarea bancară - Pagina 61
Creditarea bancară - Pagina 62
Creditarea bancară - Pagina 63
Creditarea bancară - Pagina 64
Creditarea bancară - Pagina 65
Creditarea bancară - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Creditarea Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare

Capitolul 1 PROBLEME GENERALITĂŢI PRIVIND RISCUL DE CREDITARE 1.1. CREDITUL BANCAR, TRĂSĂTURI CARACTERISTICE Pentru definirea creditului, este...

Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Evoluții și tendințe pe piața creditului ipotecar din România

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CREDITUL IPOTECAR Creditul ipotecar este principala formă de finanţare a proprietăţilor imobiliare alături de...

Creditarea Persoanelor Fizice

În epoca contemporană, locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate de calitatea lor de intermediar principal în relaţia...

Riscul de Creditare în Activitatea Bancară

Introducere Riscul de credit reprezinta riscul asumat de banca in caz de faliment al unuia dintre clientii sai. O banca care este puternic...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Te-ar putea interesa și

Garantarea Creditului Bancar

CAPITOL I INSTITUTIILE DE CREDIT 1.BANCILE I.1.A.Caracterizare generală Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară...

Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Poziția și ansamblul sistemului bancar din România

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Credite Bancare pentru Persoane Fizice

INTRODUCERE Economia de piata presupune existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor...

Managementul Sistemului de Creditare Bancară

Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar

CAPITOLUL I CONSIDERENTE PRELIMINARII I.1 Noţiunea creditului. I.1.1 Istoric. Noţiunea de credit vine de la latinescul “creditum”care înseamna...

Practică BancPost

Introducere Domeniul bancar prezintă un rol deosebit în formarea, dezvoltarea şi buna funcţionare a unei economii. Datorită acestui fapt am ales...

Ai nevoie de altceva?