Creditarea Persoanelor Fizice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 13014
Mărime: 96.32KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Document prezentat cu prilejul sustinerii lucrarii practice de specialitate in cadrul Facultatii de Economie si Administrare a Afacerilor,specializarea Finante-Banci,Universitatea de Vest din Timisoara.

Cuprins

PARTEA A ASPECTE TEORETICE LEGATE DE ACTIVITATEA DE CREDITARE

CAPITOLUL I. Aspecte generale ale conceptului de credit 1

- I.1 Introducere 1

- I.2 Conceptul si necesitatea creditului 1

- I.3 Caracteristici ale creditului.Relatia de creditare 3

CAPITOLUL II.Creditul bancar 4

- II.1 Aspecte generale 4

- II.2 Clasificare 5

- II.3 Principii si conditii generale ale operatiunilor de creditare 6

CAPITOLUL III. Creditarea persoanelor fizice 8

- III.1 Notiuni generale.Tipuri de credite acordate persoanelor fizice 8

- III.2 Documentatia de credit 10

- III.3 Credit Scoring ca metodă de analizare a dosarelor de credit 10

- III.4 Informarea consumatorilor.Contractul de credit 12

PARTEA B ACTIVITATEA DE CREDITARE ÎN CADRUL UNICREDIT TIRIAC BANK

CAPITOLUL IV. UniCredit Group.UniCredit Consumer Financing

- IV.1 UniCredit-Istoric si date generale 14

- IV.2 UniCredit Consumer Financing IFN-istoric,obiective 15

- IV.3 Portofoliul de produse UCFin 15

- IV.4 Venituri eligibile UCFin 18

CAPITOLUL V. Planul de Protectie a Venitului.Cardif 19

- V.1 Istoric si date generale Cardif 19

- V.2 Conceptul de protectie a venitului 20

CAPITOLULVI.Rezultatele aplicatiei de credit.Dosarul de credit 22

PRECIZĂRI FINALE 24

Bibliografie 24

Extras din document

ACTIVITATEA DE CREDITARE A PERSOANELOR FIZICE

PARTEA A. ASPECTE TEORETICE LEGATE DE ACTIVITATEA DE CREDITARE

CAPITOLUL I. Aspecte generale ale conceptului de credit

I.1 INTRODUCERE

Activitatea de creditare prezintă un rol deosebit în economia contemporană.Se poate afirma că dezechilibrele majore în procesele specifice acestui gen de activitate este cel care stă la baza producerii unor perturbatii majore în economia mondială,un exemplu practic concludent în acest sens fiind criza din sistemul bancar,cu prelungiri în întreg sistemul financiar-economic,cauzată de lipsa lichiditătilor ce a decurs în primul rând din existenta excesivă creditelor neperformante,cu mult peste capacitatea băncilor de acoperire a riscurilor asumate.

Economia de piată presupune existenta unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilitătilor monetare ale economiei si orientarea lor temporară în desfăsurarea de activităti economice eficiente.Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare are o importantă majoră, aici intervenind functia băncii de analist financiar pentru a orienta resursele spre cele mai eficiente plasamente. În angajarea resurselor lor, băncile se confruntă cu o serie de riscuri,precum riscul de nerambursare,riscul lipsei de lichiditate,riscul variatiei ratei dobânzii pe piată,riscul de capital,riscul repatrierii capitalului în conditiile creditării externe - riscul valutar si riscul de tară.Acordând credite banca îsi asumă mai multe riscuri, acestea fiind determinate fie de calitatea celui care face împrumutul, fie de evolutia economică generală, fie de structura generală a băncii.Trebuie evidentiat faptul că performanta bancară are două dimensiuni: rentabilitate si risc, iar managementul bancar urmăreste maximizarea performantelor bancare prin armonizarea celor două obiective principale,maximizarea rentabilitătii băncii si minimizarea expunerii la risc,la care se adaugă încadrarea în normele de calitate si comportament prudential.

Oferta de credite este determinată, primordial, de nivelul economisirii, influentat de nivelul veniturilor si preferintele de consum ale subiectilor economici,iar cererea de credite este conditionată de trei mari factori, si anume:statul,întreprinderile si populatia,factori ce sunt influentati de evolutia activitătii economice si de tendintele de dezvoltare a investitiilor.

I.2 CONCEPTUL ȘI NECESITATEA CREDITULUI

Creditul a apărut pe baza dezvoltării productiei de mărfuri, în evolutia acesteia, într-un anumit moment, relatiile de credit depăsind sfera productiei si circulatiei mărfurilor, schimbul căpătând forma unor relatii monetare.Aparitia creditului a depins de un anumit stadiu de dezvoltare a schimbului, când vânzătorul preda valori de întrebuintare în schimbul unei promisiuni că va primi cândva o valoare. Acest fapt constituie o vânzare pe credit. Sub aspect economic creditul constă, deci, în cedarea unor valori de întrebuintare prezente în schimbul unor valori de primit în viitor.

Termenul de „credit” vine din limba latină, de la „creditum”, participiul trecut al verbului „credere”, semnificând încrederea celui care dă unei persoane anumite bunuri, lucrări sau servicii, că va primi în schimb valori corespunzatoare. În limba română cuvântul a pătruns în secolul XVIII, preluat din limba franceză prin cuvântul „ credit ”.Analiza aparitiei cuvântului evidentiază faptul că, pe măsura institutionalizării functiei monetare ca mijloc de plată, a avut loc decalarea în timp a actului de vânzare de cel de creditare,fenomen ce exprimă o conexiune directă între producator si consumator, între ofertă si cerere, si între cei doi agenti economici reprezentativi ai economiei: furnizorul si beneficiarul.

Sub alt aspect, creditul a apărut din necesitatea stingerii obligatiilor dintre diferiti agenti economici, proces căruia nu-i poate face fată moneda lichidă, în această perspectivă creditul reprezentând o pârghie a desfăsurării oricărui proces economic. La nivelul agentului economic se constată că pe lângă capitalul propriu acesta contractează si împrumuturi, în particular bancare, sub forma creditului. Lărgirea productiei, către care tinde orice manager, crearea conditiilor pentru a rezista proceselor concurentiale si obtinerea unui profit care să-i asigure desfăsurarea normală a activitătii sunt de neconceput fără existenta creditului.

În mod simplificat, creditul poate fi definit ca o formă specială de miscare a valorilor: vânzare de mărfuri cu plata amânată sau cu transferare de monedă cu titlul de împrumut. Caracterizând specificul creditului, Virgil Madgearu scria că“prin credit se întelege schimbul de bunuri actuale contra bunurilor viitoare, valorificarea unei obligatii viitoare pentru o afacere prezentă.Deci,creditul este o afacere în care prestatia si contraprestatia sunt separate în timp”.Tot în peisajul literaturii monetare românesti, Victor Slavescu, defineste notiunea de „credit” astfel: „creditul si operatiunea de credit constituie acel fapt economic prin care se cedează o sumă de bani efectuată la un moment dat din partea unui subiect economic, în folosinta altui subiect economic, cu obligatia acestuia din urmă de a restitui mai târziu, la un termen fixat, suma primită plus o sumă de bani, care se cheamă interes sau dobândă ”. Francezul Charles Gide defineste creditul ca fiind „schimbul unei bogătii prezente contra unei bogătii viitoare”, iar profesorul F. Leitner afirmă că „prin credit se întelege cedarea si primirea unui bun la o epocă, în credinta că acelasi bun sau altul de aceeasi valoare va fi restituit la o dată viitoare,potrivit întelegerii între părti ”.

Elementul comun care se regăseste în diferitele definitii ale creditului prezintă trei aspecte:

- Existenta unei disponibilităti la unii agenti economici(creditori) si acceptarea de către acestia să le cedeze(sub forma unui împrumut) altor agenti economici( debitori );

- Pierderea temporară a unor drepturi de către cel care acordă împrumutul;

- Obligativitatea împrumutatului de a restitui împrumutul la un termen numit scadentă, însotit în mod obligatoriu de dobândă.

Astfel,potrivit legislatiei bancare în vigoare, notiunea de „credit” desemnează orice angajament de punere la dispozitie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea scadentei unei datorii,în schimbul obligatiei debitorului la rambursarea sumei respective,precum si la plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate de această sumă sau orice angajament de achizitionare a unui titlu care încorporează o creantă ori a altui drept la încasarea unei sume de bani.

Preview document

Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 1
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 2
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 3
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 4
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 5
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 6
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 7
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 8
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 9
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 10
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 11
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 12
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 13
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 14
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 15
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 16
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 17
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 18
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 19
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 20
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 21
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 22
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 23
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 24
Creditarea Persoanelor Fizice - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Creditarea Persoanelor Fizice.doc

Alții au mai descărcat și

Platile Electronice

Progresele deosebite realizate in domeniile informaticii si telecomunicatiilor au revolutionat societatea si au schimbat radical relatiile banca –...

Analiza de bonitate a clienților în vederea angajării de credite - Studiu de caz Unicredit Bank

Pentru o bună organizare și desfășurare a operațiunilor de creditare, băncile apelează la evaluarea clienților, atât a persoane fizice, cât și a...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Creditarea persoanelor fizice la BRD

În activitatea bancară o importanţă deosebită o are relaţia de încredere care se stabileşte între bancă şi clienţii ei. Când se vorbeşte de...

Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank

Capitolul 1 Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia de piaţă 1.1. Banca - definiţie 1.2.Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit...

Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară

INTRODUCERE În economia oricărei ţări, sistemul bancar are un rol foarte important , prin intermediul băncilor derulându-se cea mai mare parte a...

Credite Acordate Persoanelor Fizice

I 1. Scurt istoric al Bancii Comerciale Romane Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si reorganizate...

Monografie Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfinţării În anul 1994 RZB deschide în România o...

Politici de Creditare a Persoanelor Fizice la BCR

INTRODUCERE Creditarea este un concept fundamental frecvent folosit în prezent ,atât în învătământul universitar ,cât şi în practica economică din...

Relaxarea Creditelor - Persoane Fizice din Cadrul Bancii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea de dizertatie se numeşte „Relaxarea creditelor persoane fizice din cadrul Banci Transilvania”. Prin această lucrare doresc...

Lucrare de Practică Privind Creditarea Persoanelor Fizice

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei...

Ai nevoie de altceva?