Creditarea Persoanelor Juridice la BRD

Imagine preview
(7/10 din 6 voturi)

Acest proiect trateaza Creditarea Persoanelor Juridice la BRD.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 53 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Beju Daniela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CAPITOLUL I : DESCRIEREA BĂNCII
1.1. INTRODUCERE
1.2. STRATEGIA BRD-GSG
1.3. PLANUL DE INVESTIŢII – PUNCTE PRINCIPALE
1.4. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
1.5. AXE DE ACTIVITATE
CAPITOLUL II : ACTIVITATEA DE CREDITARE LA BRD - GSG
2.1 PRINCIPII ŞI REGULI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE
2.2 GESTIONAREA CREDITELOR ŞI A RESURSELOR DE ACOPERIRE ALE ACESTORA
2.3. CATEGORII DE CREDITE
2.4. DOCUMENTAŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ NECESARĂ OBŢINERI DE CREDITE
2.5. PRINCIPII ŞI CLAUZE GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE CREDITE
CAPITOLUL III : RISCUL ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE
3.1. RISCUL ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ
CAPITOLUL IV : ANALIZA CREDITELOR
4.1. CLIENŢII BĂNCII
4.2. CUNOAŞTEREA CLIENŢILOR, ANALIZA NONFINANCIARĂ
4.3. ANALIZA BONITĂŢII CLIENŢILOR
4.4 BENEFICIARII DE CREDITE
4.5. ANALIZA PLAFONULUI DE CREDITE
4.6. GARANŢIA CREDITELOR
4.7. REZULTATELE ANALIZEI SOLICITĂRILOR DE CREDITE
Studiu de caz
ANEXE

Extras din document

CAPITOLUL I

DESCRIEREA BĂNCII

1.1. INTRODUCERE

BRD-GSG a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie 1991 ca societate pe acţiuni, cu capital social deţinut de statul român. În martie 1999, Societe Generale a achiziţionat un pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al BRD-GSG prin intermediul unei achiziţii de la FPS. Ca rezultat al măsurilor întreprinse în scopul privatizării BRD-GSG, la 31 decembrie 1999 structura acţionariatului BRD se prezenta după cum urmează :Societe Generale deţinea 51% din capitalul social, FPS 9,87% din capitalul social, BERD 4,99% din capitalul social, SIF Muntenia 5,26% din capitalul social, SIF Oltenia 5,55% din capitalul social, SIF Banat Crişana 5% din capitalul social, SIF Transilvania 5% din capitalul social şi SIF Moldova 5% din capitalul social; alţi acţionari, formaţi din conducerea, angajaţii şi pensionari BRD deţineau împreună 8,33% din capitalul social. BRD posedă autorizaţie privind desfăşurarea de serviciu bancare pentru persoane juridice şi persoane fizice, având ca obiectiv principal atragerea de depozite în lei şi în valută, acordarea de credite, precum şi furnizarea unei game complete de alte operaţiuni şi servicii bancare.

În martie 1999, Societe Generale a achiziționat un pachet de acțiuni reprezentand 51% din capitalul social, majorandu-și detinerea pana la 58,32% prin cumpararea in anul 2004, a pachetului detinut de statul roman.

Începand cu anul 2001, BRD-GSG functioneaza ca o societate deschisa pe actiuni, in conformitatea cu legislatiile privind societatile comerciale, legislatia bancara, prevederile Actului Constitutiv si a celorlalte reglementari interne.

Numărul certificatului de înmatriculare al BRD-GSG este J40/608/1991,iar certificatul unic de integistrare fiscală ( CUI/CIF ) poartă numărul R 361579. Atât sediul social cât şi sediul central al BRD-GSG se află pe B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti, România.

Elemente de evaluare generala aferete exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2008:

• Profit net : 1.353 milioane RON

• Venit net bancar : 3.323 milioane RON

• Solvabilitate 9,38 %

• Rentabilitatea capitalurilor (ROE) : 39,7%

• Coeficient de exploatare : 38.4%

• Comisioane/Venit net bancar : 37,1%

• Lichiditatea conform normelor BNR : 3,82

• Cote de piata intre 15,5% -20,4% in functie de produse

1.2. STRATEGIA BRD-GSG

Cele mai importante aspecte ale strategiei de BRD-GSG sunt prezentate pe scurt în cele ce urmează:

1. Poziţia pe piaţă/dezvoltarea activităţilor bancare

a) BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare şi detine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de 930 de agenţii . La 31 decembrie 2008,

BRD număra 2,6 milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2,3 millioane de carduri. Calitatea servicilor este garantată de cei peste 9500 de profesionişti care formează echipa BRD. Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume.

Pentru menținerea poziţiei sale de bancă de prim rang în România, cu o largă reprezentare pe teritoriul românesc, menținerea și dezvoltarea formei de bancă modernă de tip universal cu o gamă completă de servicii bancare, BRD-GSG intenţionează să îşi mentină/dezvolte clientela din rândul persoanelor juridice şi a persoanelor fizice, să îşi sporească gradul de competitivitate pentru produsele pe care le oferă în prezent şi să dezvolte noi produse, fie direct fie prin înfiinţarea de filiale specializate sau de societăţi mixte împreună cu instituţii financiare străine, acolo unde consideră că este avantajos. Se vor intensifica eforturile de marketing pentru ca produsele BRD-GSG să răspundă cât mai bine cerinţelor clienţilor, avand in vedere situatia economica globala, rata foarte mare a somajului si gradul ridicat de indatorare a populatiei, produse care se vor adresa atât clienţilor persoane fizice cât şi clienţilor reprezentând societăţi comerciale.

b)Întărirea renumelui BRD-GSG și păstrarea identităţii sale ca bancă românească capabilă să dezvolte noi produse bancare de înaltă calitate adaptate nevoilor specifice ale pieţei româneşti. Cotarea BRD-GSG la Bursa de Valori Bucureşti contribuie la atingerea acestui scop;

c) Continuarea procesului de integrare a BRD-GSG în comunitatea financiară internaţională, prin dezvoltarea operaţiunilor sale internaţionale de trezorerie şi prin sporirea accesului BRD la pieţele externe de capital.

2. Profitabilitatea

În contextul economic actual, performanțele comerciale și financiare ale BRD în primele 3 luni ale anului 2009 au fost satisfăcătoare, rezultatul net pentru această perioadă fiind de 210 milioane RON, în scădere cu 19% (în termeni nominali) față de aceeași perioadă a anului precedent.

În primele 3 luni ale anului principalele modificări ale factorilor macroeconomici au fost :

• Moneda națională a continuat să se deprecieze în raport cu EURO față de sfârșitul anului 2008 cu aproximativ 5,9%, respectiv cu 12% față de 31 martie 2008.

• Rata de politică monetară a Băncii Naționale a României a înregistrat o scădere, ajungând de la 10,25% în decembrie 2008 la 10% la finele lunii martie 2009.Rata dobânzii pe piața interbancară, ROBOR 3 luni de la data de 31 martie 2008 a fost de 14,66%, în creștere cu 370 p.b. față de 31 martie 2008, iar în scădere cu 80 p.b. față de 31 decembrie 2008

• La 31 martie 2009 prețurile de consum au crescut cu 2,64% față de decembrie 2008, respectiv cu 6,71% față de martie 2008.

În anul 2009, BRD-GSG şi-a propus să îşi sporească profitul şi veniturile acţionarilor. Pentru a-şi îmbunătăţi marjele de exploatare şi a creşte profitul, BRD-GSG intenţionează:

a) îmbunătăţirea sistemului de gestiune a riscului, care să acopere toate activităţile sale-acest lucru se va produce odată cu integrarea în sistemele generale de control a riscului ale Societe Generale; dezvoltarea sistemului de gestionare a riscului va permite de asemenea folosirea într-un mod mai eficient a activelor, ceea ce va contribui la creşterea rentabilităţii generale a activelor şi în consecinţă, la creşterea rentabilităţii capitalului propriu;

b) creşterea veniturilor din taxe şi comisioane bancare cu până la aproximativ 20% din venitul net bancar, în special prin extinderea gamei de servicii bancare oferite clienţilor.

3. Organizare

Având în vedere necesitatea de a creşte rentabilitatea, BRD-GSG încearcă să îmbunătăţească eficienţa operaţiunilor prin atingerea următoarelor obiective :

• Adaptarea organizării şi a metodelor proprii la strategia clienţilor

• Creşterea selectivă a activelor

• Inovaţia

• Reducerea coeficientului de exploatare

• Rentabilitate durabilă

Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului său de comerţ pe cele 3 pieţe în cadrul cărora își desfășoară activitatea – persoane fizice, piața întreprinderilor, piața investițiilor - , în cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi.

4. Strategia IT

Departamentul de Sisteme Informatice (DSI) asigură desfăşurarea activităţilor specifice IT&C din cadrul BRD - GSG şi cuprinde în prezent peste 150 de specialişti structuraţi în două entităţi diferite Direcţia de Studii şi Dezvoltare (DSD) şi Centrul de exploatare (CEN). 30% din specialiştii BRD - GSG derulează activităţi de cercetare specifice dezvoltării de soluţii tehnice pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor utilizatorilor, 65% din specialiştii BRD - GSG asigură suportul hardware şi funcţionarea aplicaţiilor bancare implementate la utilizatori, 5% management şi administrativ.

Fisiere in arhiva (3):

  • CERERI1.DOC
  • Cuprins.doc
  • lucrare finala.doc

Alte informatii

Acest proiect trateaza sistemul creditatii persoanelor juridice la BRD si exemplu de solicitare a unei linii de credit