Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 15162
Mărime: 574.44KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Caraganciu Galina

Cuprins

Introducere 3

Cap.1 Abordări teoretice privind creditul bancar. Rolul său în economie.

1.1. Conceptul şi caracteristicile creditului. Formele şi funcţiile creditului bancar 5

1.2. Rolul creditului bancar în economia de piaţă 13

1.3. Fazele de acordare a unui credit 17

Cap.2. Analiza activităţii băncii comerciale "MOLDINDCONBANK" S.A.

2.1. Aspecte generale privind activitatea BC "MOLDINDCONBANK" S.A 21

2.2. Analiza activităţii şi operaţiunilor de creditare a BC "MOLDINDCONBANK" S.A. pentru anul 2007 28

Cap.3. Căi de perfecţionare a sistemului creditar din Republica Moldova.

3.1 Asigurarea rambursării creditelor bancare 35

3.2.Remedierea activităţii de creditare prin utilizarea metodelor informatice 42

3.3. Reglementări privind limitarea riscului de credit 47

Concluzii 49

Bibliografie 50

Extras din document

Introducere.

Apărut o dată cu schimbul în natură şi cunoscînd în evoluţia sa numeroase forme,creditul îndeplineşte un rol esenţial in economia modernă.

Sistemul de credit bancar este reprezentat de banca centrală a statului şi de diverse tipuri de bănci. Politica de credit realizată prin Banca Centrală cu ajutorul unor instrumente şi tehnici specifice urmăreşte să asigure prin promovarea funcţiilor creditului echilibrul general economic al societăţii.

Banca centrală elaborează un şir de acte juridice sub formă de regulamen¬te, instrucţiuni, norme prin care reglementează şi supraveghează activitatea băncilor comerciale în domeniul ereditar.

Rolul băncilor comerciale constă în faptul că ele acordă mijloace băneşti (necesare economiei naţionale) sub formă de credite bancare. Astfel, băncile creditează acele sfere ale economiei care necesită mijloace băneşti, contribuind la prosperarea economiei naţionale. Băncile comerciale acordă credite secto¬rului real al economiei pentru acoperirea cheltuielilor de producţie, precum: combustibilul, energia, taxele etc, ce asigură finisarea producţiei. De asemenea, ele acordă credite investiţionale necesare relansării tehnologice, achiziţionării de tehnologii, mecanisme moderne, procurării unor complexe industriale, me¬canisme de fabricaţie moderne etc. în acest mod, băncile comerciale contribuie la sprijinirea şi dezvoltarea durabilă a economiei naţionale.

Băncile comerciale contribuie în mod substanţial şi la susţinerea nivelului de trai al populaţiei prin acordarea creditelor de consum, a creditelor pentru educa¬ţie şi învăţământ, pentru procurarea, reconstruirea şi repararea imobilelor.

Creditul bancar, ca şi moneda, este o categorie economico-financiară creată pentru a servi la rezolvarea unor probleme economice, sociale sau legate de procesul de schimb. Pentru o activitate prosperă a întreprinderilor industriale şi a altor ramuri ale economiei naţionale, un rol semnificativ îl au relaţiile de creditare şi de decontare cu băncile care au drept obiectiv consolidarea eco¬nomiei, extinderea producţiei, soluţionarea problemelor sociale.

Teza conţine trei capitole :

Capitolul 1: Abordări teoretice privind creditul bancar. Rolul său în economie care conţine caracteristicile, formele, funcţiile creditului bancar, rolul său în economia de tranziţie, fazele de acordare a creditului şi dobânda partea componentă a creditului.

Capitolul 2: Analiza activitatii bancare BC "MOLDINDCONBANK" S.A.,care include informaţia generală privind activitatea, analiza operaţiunilor de creditare.

Capitolul 3:Сăi de perfecţionare a sistemului creditar. În care se asigurarea rambursării creditelor bancare, schimbări în mecanismul creditor în condiţiile economiei de piaţă.

Teza de curs se termină cu o concluzie generalizatoare.

Baza metodologică este literatura de specialitate, legi şi regulamente precum şi internet.

Cap.1 Abordări teoretice privind creditul bancar. Rolul său în economie.

1.1.Conceptul şi caracteristicile creditului. Formele şi funcţiile creditului bancar.

Creditul a apărut pe baza dezvoltării producţiei de mărfuri, în evoluţia acesteia, într-un anumit moment, relaţiile de credit depăşind sfera producţiei şi circulaţiei mărfurilor, schimbul căpătând forma unor relaţii monetare.

Apariţia creditului a depins de un anumit stadiu de dezvoltare a schimbului, când vânzătorul predă valori de întrebuinţare în schimbul unei promisiuni că va primi cândva o valoare. Acest fapt constituie o vânzare pe credit. Sub aspect economic creditul constă, deci, în cedarea unor valori de întrebuinţare prezente în schimbul unor valori de primit în viitor.

Termenul de credit vine din limba latină, de la creditum, participiul trecut al verbului credere, semnificând încrederea celui care dă unei persoane anumite bunuri, lucrări sau servicii, că va primi în schimb valori corespunzătoare. În limba română cuvântul credit a pătruns în secolul XVIII, preluat din limba franceză prin cuvântul „ credit ”.

Analiza apariţiei cuvântului evidenţiază faptul că, pe măsura instituţionalizării funcţiei monetare ca mijloc de plată, a avut loc decalarea în timp a actului de vânzare de cel de creditare.

Acest fenomen exprimă o conexiune directă între producător şi consumator, între ofertă şi cerere, şi între cei doi agenţi economici reprezentativi ai economiei: furnizorul şi beneficiarul.

Sub alt aspect, creditul a apărut din necesitatea stingerii obligaţiilor dintre diferiţi agenţi economici, proces căruia nu-i poate face faţă moneda lichidă, în această perspectivă creditul reprezentând o pârghie a desfăşurării oricărui proces economic. La nivelul agentului economic se constată că pe lângă capitalul propriu acesta contractează şi împrumuturi, în particular bancare, sub forma creditului. Lărgirea producţiei, către care tinde orice manager, crearea condiţiilor pentru a rezista proceselor concurenţiale şi obţinerea unui profit care să-i asigure desfăşurarea normală a activităţii sunt de neconceput fără existenţa creditului.

În mod simplificat, creditul poate fi definit ca o formă specială de mişcare a valorilor: vânzare de mărfuri cu plata amânată sau cu transferare de monedă cu titlul de împrumut.

În peisajul literaturii monetare româneşti, Victor Slăvescu, defineşte noţiunea de credit, astfel: creditul şi operaţiunea de credit constituie acel fapt economic prin care se cedează o sumă de bani efectuată la un moment dat din partea unui subiect economic, în folosinţa altui subiect economic, cu obligaţia acestuia din urmă de a restitui mai târziu, la un termen fixat, suma primită plus o sumă de bani, care se cheamă interes sau dobândă.

Francezul Charles Gide defineşte creditul ca fiind schimbul unei bogăţii prezente contra unei bogăţii viitoare, iar profesorul F. Leitner afirmă că „ prin credit se înţelege cedarea şi primirea unui bun la o epocă, în credinţa că acelaşi bun, sau altul de aceeaşi valoare, va fi restituit la o dată viitoare, potrivit înţelegerii între părţi ”.

Elementul comun care se regăseşte în diferitele definiţii ale creditului prezintă trei aspecte:

- Existenţa unei disponibilităţi la unii agenţi economici şi acceptarea de către aceştia să le cedeze (împrumut) altor agenţi (debitori);

- Pierderea temporară a unor drepturi de către cel care acordă împrumutul (împrumutant);

- Obligativitatea împrumutatului de a restitui împrumutul la un termen numit scadenţă, însoţit în mod obligatoriu de dobândă.

Preview document

Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 1
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 2
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 3
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 4
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 5
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 6
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 7
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 8
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 9
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 10
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 11
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 12
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 13
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 14
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 15
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 16
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 17
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 18
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 19
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 20
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 21
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 22
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 23
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 24
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 25
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 26
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 27
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 28
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 29
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 30
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 31
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 32
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 33
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 34
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 35
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 36
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 37
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 38
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 39
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 40
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 41
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 42
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 43
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 44
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 45
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 46
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 47
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 48
Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Identificarea și Gestionarea Riscurilor în Mediul Bancar

Riscurile sunt definite ca pierderi asociate unor evoluţii adverse ale rezultatelor. Gestiunea riscurilor nu este altceva decat ansamblul...

Credit de Finanțare a Agentilor Economici

Societatea umană este în ansamblul său un mecanism social ce a avut şi are de rezolvat probleme de importanţă capitală, de a căror îndeplinire...

Sistem informatic pentru asistarea deciziei de creditare a agenților economici

Introducere Programul de practică s-a desfașurat în perioada 16.04.2018-28.05.2018, timp de patru ore pe zi, in cadrul compartimentului...

Managementul Riscului Bancar

Capitolul 1. Prezentarea entităţi economice Prezentarea BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 1.1. Scurt Istoric Anul 1923 - Se înfiinţează Societatea...

Tipuri de credit

Capitolul 1 Creditul. Dispozitii generale 1.1 Conceptul de credit Creditul constituie un contract prin care o bancă transmite unei firme sau...

Creditul

Creditul reprezintă o relaţie economică realizată prin bani dintre o persoană fizică sau juridică, care acordă un împrumut în bani sau care vinde...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți

ÎNTRODUCERE Teza dată denotă un şir de fenomene în domeniul evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă. În cuprinsul ei vom găsi un şir de...

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări

Întroducere Actualitatea temei. In epoca noastra, nici o ţară, indiferent de mărimea sau bogăţiile sale, nu-şi poate asigura toate produsele de...

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Intermedierea asigurărilor în contextul economiei de piață

INTRODUCERE Actualitatea de cercetare Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea noastră impun şi necesitatea...

Concurența în activitatea comercială în baza SRL Unic-Service

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Unul din cele patru elemente fundamentale ale economiei de piaţă, în calitate de sistem economic,...

Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procesul trecerii de la o economie centralizată la o economie de tip concurenţial, reprezintă prin...

Directii de Actiune pentru Solutionare Datoriei Crizei Externe a Tarilor in Curs de Dezvoltare

INTRODUCERE În opinia multor economişti occidentali, dacă fluxurile financiare provenind din ţările dezvoltate şi îndreptate către ţările în curs...

Ai nevoie de altceva?