Creditele Ipotecare

Proiect
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 43349
Mărime: 665.64KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petre Deaconu

Cuprins

Capitolul 1 - Sistemul Bancar, Componente şi Caracteristici 4

1.1. Conceptul de sistem bancar 4

1.2. Banca centrală 4

1.3. Băncile comerciale 5

1.3.1. Operaţiunile băncilor comerciale 5

1.3.1.1. Operaţiunile pasive ale băncilor comerciale 6

1.3.1.2. Operaţiunile active ale băncilor comerciale 14

1.4. Caracteristicile sistemului bancar 19

Capitolul 2 - Creditul Bancar 21

2.1. Creditul: Definiţie, trăsături, funcţii 21

2.2. Operaţiuni bancare privind acordarea de credite pentru companii 22

2.2.1. Credite acordate companiilor (Corporate Banking) 22

2.2.2. Categorii de împrumutaţi şi documentaţia necesară pentru obţinerea creditelor şi scrisorilor de garanţie 24

2.2.3. Analiza economico-financiară a activităţii clienţilor 25

2.2.4. Analiza, determinarea şi acordarea creditelor 26

2.3. Operaţiuni bancare privind acordarea de credite persoanelor fizice 27

2.3.1. Condiţii şi categoriile de credite de care pot beneficia persoanele fizice 27

2.3.2. Analiza şi acordarea creditelor pentru persoanelor fizice 29

2.4. Proceduri comune privind operaţiunile de creditare a persoanelor fizice şi juridice 30

2.4.1. Competenţele de aprobare a creditelor 30

2.4.2. Garanţiile creditelor 31

2.4.3. Contractul de credit 35

2.4.4. Scadenţarea, rescadenţare, reeşalonarea, rambursarea creditelor 38

Capitolul 3 – Creditele Ipotecare 41

3.1. Creditul ipotecar şi garantarea lui 41

3.2. Instituţiile care acordă credite ipotecare 41

3.2.1. Societăţi de credit ipotecar 41

3.2.2. Creditul prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe 44

3.2.2.1. Construcţia de locuinţe prin credite ipotecare. Atragerea, administrarea resurselor şi realizarea montajelor financiare. Subvenţionarea locuinţelor 48

3.3. Contractul de credit ipotecar si contracte de asigurare 50

3.3.1. Contractul de credit ipotecar – Clauze obligatorii 50

3.3.2. Contractele de asigurare obligatorie 51

3.4. Acordarea, garantarea şi derularea creditelor ipotecare 51

Capitolul 4 – Studiu de caz privind obţinerea unui credit ipotecar – BCR – Mihai Bravu 55

4.1.Piaţa creditului ipotecar în România 55

4.2. Factori care frânează dezvoltarea creditului ipotecar în România 58

4.2.1. Factori care frânează cererea de credite ipotecare 58

4.2.2. Factori care frânează oferta de credite ipotecare 58

4.3. Măsurile care se impun în vederea stimulării creditului ipotecar 58

4.4. Întocmirea dosarului de credit ipotecar prin BCR Mihai Bravu 61

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Extras din document

Sistemul Bancar, Componente şi Caracteristici

1.1. Conceptul de sistem bancar

Totalitatea băncilor care funcţionează într-o economie formează sistemul bancar, în structura căruia distingem: banca centrală, băncile comerciale sau de depozit, societăţile financiare, băncile şi instituţiile de credit specializate .

Sistemele bancare din principalele ţări dezvoltate au un caracter eterogen, cuprinzând o tipologie variată de instituţii bancare, dar pe seama procesului de globalizare financiară, se manifestă o puternică tendinţă de uniformizare a componentelor sistemelor bancare.

Privite din punctul de vedere al organizării şi al gradului de specializare a activităţii bancare, sistemele bancare pot fi clasificate în două categorii, şi anume:

- modelul băncii universale, cu un grad redus de specializare, întâlnit în sistemele bancare ale Europei continentale;

- modelul american, bazat pe principiul unei specializări stricte a instituţiilor bancare, model întâlnit şi în Japonia.

Conform modelului băncii universale, băncile reprezintă instituţii de credit care oferă o gamă diversificată şi completă de servicii financiare, cum ar fi: acordarea de credite şi colectarea depozitelor, gestionarea mijloacelor de plată, realizarea de plasamente în titluri şi participaţii la capitalul întreprinderilor. Pe fondul integrării financiare avansate, principiul băncii universale a cunoscut o largă răspândire, cel mai complet şi dezvoltat model de bancă universală fiind dezvoltat de sistemul bancar german.

Principiul băncii universale a fost aplicat şi în Statele Unite ale Americii până la reformele bancare care au urmat crizei din anii ’30, astfel prin cadrul legislativ introdus în 1933, a fost realizată separarea funcţională şi geografică a activităţii bancare, băncile comerciale delimitându-şi activitatea faţă de cele de afaceri.

1.2. Banca centrală

Odată cu apariţia banilor în circuitul economic a apărut necesitatea creării unei instituţii care să asigure emisiunea şi punerea în circulaţie a monedelor şi bancnotelor, şi, nu în ultimul rând, supravegherea circulaţiei în economie a acestora.

În momentul iniţial al formării sistemelor bancare, nu exista o delimitare a activităţii băncii centrale faţă de celelalte bănci din sistem. Pe fondul monopolizării dreptului de emisiune monetară, banca centrală s-a detaşat de celelalte bănci din sistem şi din concurentă a acestora s-a transformat, treptat într-o instituţie de supraveghere, control şi susţinere a sistemului bancar în ansamblul său.

Istoric prima bancă centrală creată a fost Banca Regală Suedeză (1668), urmată de Banca Angliei 30 de ani mai târziu. Apariţia băncilor centrale în perioada secolelor XVII - XVIII, în cazul Olandei şi a ţărilor scandinave, s-a bazat pe băncile comerciale existente, carora li s-a încredinţat rolul de bancher al statului. În alte ţări, băncile centrale au fost înfiinţate din necesitatea emiterii monedei necesare desfăşurării războiului în cazul Angliei, sau pentru consolidarea stabilităţii monetare după cheltuielile ocazionate de război, în cazul Băncii Norvegiei (1816), Reichbank (1876) sau al Băncii Daneze (1818). În anul 1880 a fost înfiinţată Banca Franţei, iar în 1863 băncile naţionale din Statele Unite ale Americii. Banca Naţională a României a fost înfiinţată în anul 1880.

Instituirea monopolului asupra emisiunii monetare s-a realizat ulterior înfiinţării, printr-o serie de reglementări ale statului, astfel în anul 1844 în Anglia s-a stabilit sistemul de emisiune prin intermediul legii lui Robert Peel, în anul 1848 în Franţa este eliminat dreptul de emisiune monetară al băncilor departamentale, iar în 1913 în Statele Unite ale Americii a fost creat Sistemul Federal de Rezerve, constituit din 12 bănci federale de rezerve.

Importanţa independenţei băncii centrale este relevantă pentru nivelul unor indicatori economici, cum ar fi: rata inflaţiei, nivelul PIB, gradul de ocupare al forţei de muncă, studiile econometrice evidenţiind corelaţia inversă dintre gradul de independenţă şi nivelul inflaţiei, cu cât banca centrală este mai independentă, cu atât rata inflaţiei şi variabilitatea acesteia fiind mai scăzute .

Gradul de independenţă al băncii centrale nu se rezumă doar la aspectul credibilităţii, ci vizează şi alte aspecte, cum ar fi circulaţia monetară, relaţiile monetare şi sistemul monetar. Cuantificarea gradului de independenţă al băncii centrale se poate realiza prin utilizarea unuia dintre modelele următoare; modelul Bade şi Parkin (1988); modelul Grili, Masciandro şi Tabellini - GMT (1991); modelul Cukierman, Webb şi Neyapti (1992).

Având în vedere modelele de determinare a gradului de independenţă a băncii centrale, principalele elemente de încadrare a unei bănci centrale în categoria băncilor centrale cu independenţă relativă sau în categoria celor cu independenţa absolută sunt:

- forma de proprietate asupra capitalului;

- atribuţiile legale ale băncii centrale;

- modalitatea de numire a conducerii băncii centrale;

- reprezentarea guvernului în organele de conducere a băncii centrale;

- finanţarea statului de către banca centrală;

- repartizarea profiturilor.

1.3. Băncile comerciale

Instituţia de credit reprezintă entitatea care desfăşoară cu titlul profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în cont propriu . Principala formă de constituire a instituţiilor de credit, la nivelul sistemului bancar românesc, o constituie băncile comerciale.

Băncile comerciale, constituite sub forma societăţilor pe acţiuni, joacă rolul de intermediar între sectorul nebancar şi sistemul bancar, activitatea acestora fiind reglementată de Banca Naţională a României, atât din punctul de vedere al politicii monetare, de credit, valutare şi de plăţi, cât şi din punct de vedere contabil.

Preview document

Creditele Ipotecare - Pagina 1
Creditele Ipotecare - Pagina 2
Creditele Ipotecare - Pagina 3
Creditele Ipotecare - Pagina 4
Creditele Ipotecare - Pagina 5
Creditele Ipotecare - Pagina 6
Creditele Ipotecare - Pagina 7
Creditele Ipotecare - Pagina 8
Creditele Ipotecare - Pagina 9
Creditele Ipotecare - Pagina 10
Creditele Ipotecare - Pagina 11
Creditele Ipotecare - Pagina 12
Creditele Ipotecare - Pagina 13
Creditele Ipotecare - Pagina 14
Creditele Ipotecare - Pagina 15
Creditele Ipotecare - Pagina 16
Creditele Ipotecare - Pagina 17
Creditele Ipotecare - Pagina 18
Creditele Ipotecare - Pagina 19
Creditele Ipotecare - Pagina 20
Creditele Ipotecare - Pagina 21
Creditele Ipotecare - Pagina 22
Creditele Ipotecare - Pagina 23
Creditele Ipotecare - Pagina 24
Creditele Ipotecare - Pagina 25
Creditele Ipotecare - Pagina 26
Creditele Ipotecare - Pagina 27
Creditele Ipotecare - Pagina 28
Creditele Ipotecare - Pagina 29
Creditele Ipotecare - Pagina 30
Creditele Ipotecare - Pagina 31
Creditele Ipotecare - Pagina 32
Creditele Ipotecare - Pagina 33
Creditele Ipotecare - Pagina 34
Creditele Ipotecare - Pagina 35
Creditele Ipotecare - Pagina 36
Creditele Ipotecare - Pagina 37
Creditele Ipotecare - Pagina 38
Creditele Ipotecare - Pagina 39
Creditele Ipotecare - Pagina 40
Creditele Ipotecare - Pagina 41
Creditele Ipotecare - Pagina 42
Creditele Ipotecare - Pagina 43
Creditele Ipotecare - Pagina 44
Creditele Ipotecare - Pagina 45
Creditele Ipotecare - Pagina 46
Creditele Ipotecare - Pagina 47
Creditele Ipotecare - Pagina 48
Creditele Ipotecare - Pagina 49
Creditele Ipotecare - Pagina 50
Creditele Ipotecare - Pagina 51
Creditele Ipotecare - Pagina 52
Creditele Ipotecare - Pagina 53
Creditele Ipotecare - Pagina 54
Creditele Ipotecare - Pagina 55
Creditele Ipotecare - Pagina 56
Creditele Ipotecare - Pagina 57
Creditele Ipotecare - Pagina 58
Creditele Ipotecare - Pagina 59
Creditele Ipotecare - Pagina 60
Creditele Ipotecare - Pagina 61
Creditele Ipotecare - Pagina 62
Creditele Ipotecare - Pagina 63
Creditele Ipotecare - Pagina 64
Creditele Ipotecare - Pagina 65
Creditele Ipotecare - Pagina 66
Creditele Ipotecare - Pagina 67
Creditele Ipotecare - Pagina 68
Creditele Ipotecare - Pagina 69
Creditele Ipotecare - Pagina 70
Creditele Ipotecare - Pagina 71
Creditele Ipotecare - Pagina 72
Creditele Ipotecare - Pagina 73
Creditele Ipotecare - Pagina 74
Creditele Ipotecare - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Creditele Ipotecare.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

Monografie Banca Comercială Română

Capitolul 1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Anul 1990 consemnează începutul unui amplu...

Rolul băncilor centrale în crizele bancare

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Bancilor Centrale I.1. Sistemul bancar din România Primele dovezi ale desfasurarii unei activitati...

Analiza Creditelor în Scop Locativ Promovate de BCR BPL

Introducere În ţara noastră, sunt trei bănci care acordă credite în scop locativ, şi anume: Raiffeisen Banca pentru locuinţe, HVB Banca pentru...

Activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL I Principii si reguli generale de creditare bancară 1.1 Prudenţa bancară Economiile actuale, ca economii băneşti peresupune...

Creditarea persoanelor juridice MICRO IMM în practica Băncii Raiffeisen

CAP I. CREDITUL BANCAR-INTRODUCERE Creditul a apărut iniţial în Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari şi al...

Analiza, Determinarea și Acordarea Creditelor Ipotecare

INTRODUCERE Visul multora dintre noi este sa aiba o „casa pe pamânt” cu un spatiu, cât de mic, de curte în care sa poti sa te bucuri din plin de...

Proiect de practică OTP Bank

CAP.1 PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI 1.1 SCURT ISTORIC OTP Bank România este parte a OTP Group, unul dintre cele mai importante grupuri financiare din...

Te-ar putea interesa și

Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice

INTRODUCERE Creditul ipotecar este o noțiune din ce în ce mai întâlnită pe buzele majorității românilor, mai ales a celor tineri. Acesta a devenit...

Creditul la CEC Târgu-Mureș

CAPITOLUL I CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1 Conceptul de credit Apariţia creditului a depins de un anumit stadiu de dezvoltare a...

Credite ipotecare (BT vs Unicredit)

INTRODUCERE După cum ne spune traducerea proverbului latin Tempora mutantur et nos mutamur in illis-timpurile se schimbă și noi odată cu ele....

Creditul Ipotecar la BRD

CAPITOLUL 1 NOŢIUNEA DE CREDIT 1.1 Natura şi formele creditului De-a lungul timpului, rolul băncilor în dezvoltarea economiei s-a manifestat, în...

Proiect Economic BRD

Capitolul I. Mediul desfăşurarii activităţii unei bănci 1.1. Consideratii generale Sistemul bancar, prin cadrul său organizatoric şi prin...

Diagnosticarea Modului de Materializare a Funcțiilor Comerțului

Cap. 1 Funcţiile comerţului Comerţul este un sector de activitate precisă, complexă a economiei şi se desfăşoară în diferite forme (comerţ cu...

Creditul Ipotecar

I. CREDITORII IPOTECARI În sensul legii creditorii ipotecari denumiti în continuare împrumutatori, sunt bancile, pesoane juridice române,...

Analiza, Determinarea și Acordarea Creditelor Ipotecare

INTRODUCERE Visul multora dintre noi este sa aiba o „casa pe pamânt” cu un spatiu, cât de mic, de curte în care sa poti sa te bucuri din plin de...

Ai nevoie de altceva?