Creditul la CEC Targu-Mures

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 7 fișiere: doc, odt
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 23008
Mărime: 170.91KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Introducere 1-2

CAP I CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

1.1 Creditul în economia contemporană 3-5

1.2 Tipologia creditelor 5-6

1.2.1 Sferele creditului 6-8

1.3 Funcţiile creditului 8-12

1.4 Managementul creditelor 12-13

1.4.1 Strategia activităţii de creditare 12-15

1.4.2 Principiile şi procedurile de creditare 15-18

1.4.3 Normele de creditare 18-19

1.4.4 Plasamentele pe piaţa interbancară 20-21

1.5 Managementul riscului de creditare 21-24

CAP II CREDITUL IPOTECAR PENTRU CUMPĂRAREA SAU CONSTRUIREA DE LOCUINŢE

2.1 Conceptul de credit ipotecar 25

2.1.1 Caracteristicile creditului ipotecar 25-26

2.2 Tipologia creditului ipotecar 26-28

2.3 Acordarea,garantarea şi derularea creditelor ipotecare 28-29

2.3.1 Acordarea creditelor ipotecare 29-33

2.3.2 Garantarea creditelor ipotecare 33-35

2.3.3 Derularea creditului ipotecar 35

2.4.Instituţiile care acordă credite ipotecare şi persoanele

care pot beneficia de astfel de credite 35-36

2.5 Contractul de credit ipotecar şi contractele de asigurare 36-37

2.5.1 Contractul de credit ipotecar 37-38

2.5.2 Contractul de asigurare obligatorie 38

2.6 Condiţiile de finanţare şi importanţa creditului ipotecar 38

2.6.1 Condiţiile de finanţare 38-39

2.6.2 Importanţa creditului ipotecar 39-40

CAP III CEC.BANCĂ CU TRADIŢIE ÎN ROMÂNIA

3.1 Tradiţia şi evoluţia CEC.Apariţia CEC 41-43

3.2 Casa de Economii şi Consemnaţiuni,societate bancară 43-47

3.3 Casa de Economii şi Consemnaţiuni în

sistemul bancar românesc 47-50

3.4 Indicatori specifici de cuantificare a

activităţii Casei de Economii şi Consemnaţiuni 50

3.4.1 Indicatori de măsurare a

activităţii Casei de Economii şi Consemnaţiuni 50-52

3.4.2 Veniturile şi cheltuielile Casei de

Economii şi Consemnaţiuni 52-53

3.5 Strategia generală de creştere a

activităţii de creditare şi sporire a interesului

clienţilor pentru creditele oferite de CEC 53-54

CAP IV CREDITUL IPOTECAR.STUDIU DE CAZ LA CEC TG-MUREŞ

4.1 Organizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni în

Judeţul Mureş 55-56

4.2 Atribuţiile CEC Tg-Mures 56

4.3 Oferta de credite la CEC Tg-Mureş 56-57

4.4 Caracteristicile creditului ipotecar acordat de CEC Tg-Mureş 57

4.5 Condiţiile care trebuiesc indeplinite de clienţi

pentru contractarea unui credit la CEC Tg-Mureş 57-59

4.6 Avantajele contractării unui credit de la CEC Tg-Mureş 59-60

4.7 Studiu de caz.Contractarea unui credit

ipotecar de la CEC Tg-Mureş de către o persoană fizică 60-62

4.7.1 Analiza documentaţiei şi întocmirea

referatului de credit 62-66

4.7.2 Acordarea şi eliberarea creditului 66

4.7.3 Rambursarea creditului, urmărirea şi

administrarea creditului 66-67

Concluzii 69-69

Bibliografie 70-71

Extras din document

CAPITOLUL I CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

1.1 Conceptul de credit

Apariţia creditului a depins de un anumit stadiu de dezvoltare a schimbului,când vânzătorul oferă cumpărătorului valori de întrebuinţare în schimbul unei promisiuni că va primi cândva o valoare.Acest fapt constituie o vânzare pe credit.Sub aspect economic,creditul constă,deci,în cedarea unor valori de întrebuinţare prezente în schimbul unor valori de primit în viitor.

Termenul de credit provine din limba latină,de la creditum,participiul trecut al verbului credere,semnificând încrederea celui care dă unei persoane anumite bunuri,lucrări sau servicii,că va primi în schimb valori corespunzătoare.În limba română,cuvântul credit a pătruns în secolul XVIII,preluat din limba franceză prin cuvântul ”credit”.

Analiza apariţiei cuvântului evidenţiază faptul că,pe măsura instituţionalizării funcţiei monetare ca mijloc de plată,a avut loc decalarea în acest timp a actului de vânzare-cumpărare.Acest fenomen explică o conexiune directă între producător şi consumator,între ofertă şi cerere şi între cei doi agenţi economici reprezentativi ai economiei:furnizorul şi beneficiarul.Această relaţie dintre cei doi constituie întrega esenţă a procesului de creditare.

Sub alt aspect,creditul a apărut din necesitatea stingerii obligaţiilor dintre diferiţi agenţi economici,proces căruia nu-i poate face faţă moneda lichidă,din acest punct de vedere creditul reprezentând o pârghie a desfăşurării oricărui proces economic.La nivelul agentului economic se constată faptul că,pe lângă capitalul propriu,acesta contractează şi împrumuturi,în particular bancare,sub forma creditului.

Depăşind sfera de interese a agentului economic intern,creditul se extinde şi în relaţiile cu partenerii externi

Pentru definirea creditului, este necesară prezentarea a trei opinii care s-au conturat cu privire la acest concept, respectiv:

- creditul ca încredere;

- creditul ca expresie a relaţiilor de redistribuire;

- creditul ca formă a relaţiilor de schimb.

Creditul ca încredere: este o concepţie care plasează la baza relaţiilor de credit ideea de încredere, de unde rezultă caracterul subiectiv al acestora. Considerarea creditului ca încredere se fundamentează pe definiţiile date acestui concept. Termenul credit îşi are originea în cuvintele latine „creditum”, „de credere” care desemnează încrederea în ceva sau cineva. În practică, această încredere se concretizează în relaţiile dintre creditor şi debitor, în sensul că cel din urmă trebuie să prezinte o anumită bonitate, astfel încât să genereze încredere din partea creditorului.

Creditul ca expresie a relaţiilor de schimb, reprezintă „un acord prin care anumite bunuri, servicii sau o cantitate de monedă sunt cedate în schimbul unei promisiuni de plată viitoare”. Unei asemenea abordări a creditului, îi sunt aduse contraargumente dintre care cel mai puternic este acela potrivit căruia creditul nu este o formă a schimbului, nici din punct de vedere al scopului şi nici al conţinutului material al valorii.

Creditul ca expresie a relaţiilor de redistribuire reprezintă o abordare care porneşte de la conţinutul economic specific al creditului, respectiv transferul unei părţi din produsul social de la unii din participanţii la circuitul economic către alţi participanţi la acest circuit. Spre deosebire de alte forme ale relaţiilor de redistribuire a veniturilor, ca de exemplu impozitele şi taxele, care au caracter definitiv, creditul este o formă particulară a acestor relaţii, prin caracterul temporar al transferului din economie.

Definirea completă a creditului poate fi realizată prin luarea în considerare şi corelarea acestor trei abordări, ceea ce poate duce la următoarea formulare:

Creditul reprezintă o categorie economică, ce exprimă relaţii de repartiţie a unei părţi din PIB sau din venitul naţional, prin care se mobilizează şi se distribuie disponibilităţile din economie şi se creează noi mijloace de plată, în scopul satisfacerii unor nevoi de capital şi al realizării unor obiective ale politicii economice.

În esenţă, creditul reprezintă schimbul unei valori monetare actuale contra unei valori monetare viitoare.

Elemntul comun care se regăseşte în diferitele definiţii ale creditului prezintă trei aspecte:

a) existenţa unor disponibilităţi de monedă la unii agenţi economici

b) pierderea temporară a unor drepturi de către cel ce acordă împrumutul

c)obligativitatea împrumutatului de a restitui împrumutul la termen,numit scadenţă,ins0ţit în mod obligatotiu de dobândă.

În amplitudinea sa,relaţia de creditarea evidenţiază un set de caracteristici,prin care se delimitează sfera şi se caracterizează conţinutul creditului.

1.2 Tipologia creditelor

În conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998 ca şi cu propriile statuturi de organizare şi funcţionare, băncile acordă clienţilor lor credite în lei şi valută pe termen scurt, mediu şi lung.

Preview document

Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 1
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 2
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 3
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 4
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 5
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 6
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 7
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 8
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 9
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 10
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 11
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 12
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 13
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 14
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 15
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 16
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 17
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 18
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 19
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 20
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 21
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 22
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 23
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 24
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 25
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 26
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 27
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 28
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 29
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 30
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 31
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 32
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 33
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 34
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 35
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 36
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 37
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 38
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 39
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 40
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 41
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 42
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 43
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 44
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 45
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 46
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 47
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 48
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 49
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 50
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 51
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 52
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 53
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 54
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 55
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 56
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 57
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 58
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 59
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 60
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 61
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 62
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 63
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 64
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 65
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 66
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 67
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 68
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 69
Creditul la CEC Targu-Mures - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Creditul la CEC Targu-Mures
  • cap 1.doc
  • Cap 2.doc
  • cap 3.doc
  • cap 4.doc
  • concl.doc
  • cuprins.doc
  • INTRODUCERE.odt

Alții au mai descărcat și

Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta

Introducere Pornind de la originea cuvântului, de la latinescul “creditum-credere”, care înseamna a crede, a se încrede, a avea încredere, se...

Managementul riscului de credit

I.1. Rolul bancilor in economia moderna Importanta sistemului bancar intr-o economie moderna. Pe fundalul amplficarii schimburilor comerciale,...

Credite ipotecare (BT vs Unicredit)

INTRODUCERE După cum ne spune traducerea proverbului latin Tempora mutantur et nos mutamur in illis-timpurile se schimbă și noi odată cu ele....

Analiza Creditului Bancar pe Termen Lung în Cadrul CEC Bank

CAPITOLUL 1: CREDITUL BANCAR 1.1. Noţiunea de credit bancar Termenul „credit” vine din limba franceză de la „crédit”, care înseamnă încredere....

Tehnica Bancara - CEC Bank

Capitolul 1 ISTORIC CEC BANK Originile CEC Bank se regăsesc în eforturile elitelor politice şi economice din timpul domnitorului Alexandru Ioan...

Creditul Ipotecar la BRD

CAPITOLUL 1 NOŢIUNEA DE CREDIT 1.1 Natura şi formele creditului De-a lungul timpului, rolul băncilor în dezvoltarea economiei s-a manifestat, în...

Analiza, Determinarea și Acordarea Creditelor Ipotecare

INTRODUCERE Visul multora dintre noi este sa aiba o „casa pe pamânt” cu un spatiu, cât de mic, de curte în care sa poti sa te bucuri din plin de...

Operatiunile de Economisire si Creditare a CEC SA

INTRODUCERE Sub aspectul circulaţiei monetare, luată atât în prezenta perioadă de tranziţie cât şi în perspectivă, rolul şi importanţa CEC Bank, a...

Te-ar putea interesa și

Istoricul Casei de Economii și Consemnațiuni

CAPITOLUL I ISTORICUL CASEI DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI La 24 noiembrie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza legifera înfiinţarea primei...

Studiu privind Principalele Operațiuni la Sucursala Județeană CEC Timiș

CAPITOUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A CEC S.A. 1.1. SCURT ISTORIC Sistemul bancar îşi are originile în trecutul îndepărtat existând mărturii foarte...

Înșelăciunea prin Biletul la Ordin

1.Noţiuni generale despre biletul la ordin Biletul la ordin este un înscris prin care o persoană numită emitent, se obligă să plătească o sumă de...

Facilitati de Creditare ale FMI

1. Creditarea internaţională ; Tranzacţiile cu mărfuri sau operaţiunile ce implică mişcări de capital efectuate pe plan internaţional fac necesară...

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE BERD Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (identificată în acest document prin BERD) a fost...

Ai nevoie de altceva?