Deficitul Bugetar al României

Proiect
9.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 15190
Mărime: 900.56KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Negrea
Universitatea ovidius 2009

Cuprins

Introcucere Pg.3

Capitolul 1 : ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEFICITUL BUGETAR Pg.5

1.1. Deficitul bugetar – definiţie şi caracteristici Pg.5

1.2. Cauzele apariţiei deficitului bugetar Pg.6

Capitolul 2 : CĂILE DE FINANŢARE A DEFICITULUI BUGETAR Pg.8

2.1. Tipuri de finanţare a deficitului bugetar Pg.8

2.2. Monetizarea deficituli bugetar şi impactul acesteia Pg.9

2.3. Finanţarea nemonetară a deficitului bugetar – împrumutul public Pg.11

2.3.1. Caracteristicile şi destinaţia împrumutului public Pg.11

2.3.2. Clasificarea împrumuturilor de stat Pg.13

2.3.2.1. Împrumuturi interne Pg.14

2.3.2.2. Împrumuturi externe Pg.15

2.3.3. Efectele finanţării nemonetare a deficitului bugetar Pg.16

Capitolul 3 : STUDIU DE CAZ : DEFICITUL BUGETAR AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2006 – 2008

Pg.18

3.1. Indicatori bugetari sintetici Pg.18

3.2. Analiza veniturilor bugetului de stat al României în perioada 2006 – 2008 Pg.21

3.3. Analiza cheltuielilor bugetului de stat al României în perioada 2006 – 2008 Pg.31

3.4. Evoluţia deficitului bugetar românesc aferentă perioadei 2006 – 2008 Pg.46

3.5. Efectele politicii fiscal – bugetare din anul 2008 asupra anului 2009 Pg.48

Concluzii Şi Propuneri Pg.50

Bibliografie Pg.55

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Sarcinile principale ale României în condiţiile economice actuale cuprind efectuarea unor schimbări de structură, stabilirea echilibrului bugetar şi creşterea econimică, ceea ce constituie deziderentele de bazã ale unor importante realizări social-econimice.

Prosperarea României trebuie acompaniată de o creştere economică stabilă, de o îmbunătăţire a bunăstării populaţiei, de onorarea tuturor obligaţiilor ce stau în faţa unui stat modern şi societăţii civilizate.

Lipsa de mijloace financiare creează multe dificultăţi în funcţionarea normală a statului.

Deficitul bugetar a devenit un fenomen caracteristic al lumii contemporane. Un deficit bugetar cronic de proporţii poate provoca creşterea ratei inflaţiei, criza valutară, dificultăţi la achitarea datoriilor externe şi alte fenomene nedorite ce influenţeazã negativ procesul de stabilizare macroeconomică şi respectiv progresul economic.

Scopul tezei îl constituie analiza şi generalizarea teoriilor privind deficitul bugetar, stabilirea circumstanţelor de apariţie a acestui fenomen, a căilor de finanţare a deficitului bugetar precum şi evoluţia şi efectele de influenţă a deficitului bugetar românesc asupra situaţiei economice din ţarã.

Pentru determinarea acestui scop mi-am propus următoarele:

1. Determinarea esenţei conceptului de deficit bugetar;

2. Cauzele apariţiei acestui fenomen;

3. Studierea căilor de finanţare a deficitului bugetar punând accent pe:

a) Monetizarea deficitului bugetar şi;

b) Finanţarea nemonetară a deficitului bugetar - împrumutul public

4. Realizarea studiului de caz privind evoluţia deficitului bugetar românesc în perioada 2006-2008.

Structura lucrării. Obiectivele, problematica şi abordarea aspectelor teoretice privind deficitul bugetar, precum şi studiul evoluţiei şi finanţării acestuia au determinat structura logică a tezei care constă în introducere, trei capitole, concluzii şi surse bibliografice.

În Introducere este argumentatã actualitatea temei de studiu, sunt definite scopul cercetãrii şi valoarea practicã a lucrării.

În Capitolul 1 : "Aspecte teoretice privind deficitul bugetar" sunt prezentate câteva caracteristici ale conceptului de deficit bugetar.

Capitolul 2 : "Cãile de finanþare a deficitului bugetar" este divizat în două subcapitole:

- Monetizarea deficitului bugetar şi impactul acesteia;

- Împrumutul public - caracteristici, destinaţia şi clasificarea acestuia (împmmutul intern şi împrumutul extern)

În Capitolul 3 : "Studiu de caz : Deficitul bugetar al României în perioada 2006-2008” sunt studiaţi principalii indicatori bugetari sintetici (veniturile, cheltuielile şi deficitul bugetar) şi evoluţia acestora aferentã perioadei 2006-2008.

În Concluzie sunt prelevate obiectivele şi propunerile sistemului bugetar românesc pentru perioada 2006-2008.

CAPITOLUL 1

ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEFICITUL BUGETAR

1.1. DEFICITUL BUGETAR – DEFINIŢIE ŞI CARACTERISTICI

Activitatea economică a fiecărei ţări se desfãşoară potrivit unui mecanism economic, în care principala funcţie este cea de conducere şi reglare a proceselor economice. Un rol important în realizarea acestei funcţii revine pieţei concurenţiale, pe care se regleazã raportul de interese prin participarea agenţilor economici la formularea cererii şi ofertei, la înfãptuirea lor şi a echilibrului economic. În acest context, statul participă atât ca agent economic, cât şi ca autoritate publică, prin funcţia acestuia de a crea şi exercita cadrul legislativ. Statul influenţeazã derularea proceselor economice prin pârghiile economico-financiare la care poate apela: pârghia fiscală, pârghia vamală, cea a cheltuielilor publice. Piaţa generează, la rândul ei, factori de influenţã precum preţul, costul, profitul, dobânda etc. Cuantificat în formă monetară, acest mecanism financiar îl reflectă, de fapt, pe cel economic. Bugetul de stat deţine în cadrul sistemului financiar, 25-30%.

Din punct de vedere juridic, bugetul de stat reprezintã o lege, un act normativ (necesită aprobarea în parlament) cu caracter previzional (prevăzut pentru o perioadă de timp în viitor) şi obligatoriu, care prevede şi autorizează veniturile şi cheltuielile statului, pe durata unui an. Bugetul de stat reflectă opþiunile de politică economică, socială şi financiară ale statului, referitoare la o perioadă de un an.

Unul din principiile de bazã ale elaborării bugetului de stat (ca de altfel a oricãărui tip de buget) este echilibrul bugetar, dar acesta din urmă nu se realizează, de cele mai multe ori, în mod automat, prin acoperirea cheltuielilor bugetare cu veniturile bugetare, în astfel de situaţii spunem că bugetul se elaborează cu deficit de finanţare, care poartă numele de deficit de bugetare.

Deficitul bugetar este opusul surplusului bugetar care are loc atunci când veniturile fiscale depăşesc cheltuielile publice.

Deficitul care se bazează pe diferenţa dintre suma cheltuielilor publice ocazionate cu plăţile prin transferuri şi cele pentru cumpărare de bunuri şi servicii publice şi suma veniturilor fiscale este considerat deficit primar. Dacă la deficitul primar se adaugă plăţile de dobânzi aferente împrumutului de stat, înscrise în buget sub formă de cheltuialã publică, se obţine deficitul total.

Deficitul total înregistrat într-un an poate fi divizat în douã componente:

1. deficitul structural, care are loc atunci când bugetul ajustat în mod ciclic este în deficit şi

2. deficitul ciclic, care este definit ca deficitul bugetar total minus deficitul structural.

Deficitele bugetare au devenit, în societatea modernă, un fenomen cvasiobişnuit, pe fundalul amplificării cheltuielelor publice şi deteriorării situaţiei financiare a multor state, mai mult sau mai puţin dezvoltate.

Preview document

Deficitul Bugetar al României - Pagina 1
Deficitul Bugetar al României - Pagina 2
Deficitul Bugetar al României - Pagina 3
Deficitul Bugetar al României - Pagina 4
Deficitul Bugetar al României - Pagina 5
Deficitul Bugetar al României - Pagina 6
Deficitul Bugetar al României - Pagina 7
Deficitul Bugetar al României - Pagina 8
Deficitul Bugetar al României - Pagina 9
Deficitul Bugetar al României - Pagina 10
Deficitul Bugetar al României - Pagina 11
Deficitul Bugetar al României - Pagina 12
Deficitul Bugetar al României - Pagina 13
Deficitul Bugetar al României - Pagina 14
Deficitul Bugetar al României - Pagina 15
Deficitul Bugetar al României - Pagina 16
Deficitul Bugetar al României - Pagina 17
Deficitul Bugetar al României - Pagina 18
Deficitul Bugetar al României - Pagina 19
Deficitul Bugetar al României - Pagina 20
Deficitul Bugetar al României - Pagina 21
Deficitul Bugetar al României - Pagina 22
Deficitul Bugetar al României - Pagina 23
Deficitul Bugetar al României - Pagina 24
Deficitul Bugetar al României - Pagina 25
Deficitul Bugetar al României - Pagina 26
Deficitul Bugetar al României - Pagina 27
Deficitul Bugetar al României - Pagina 28
Deficitul Bugetar al României - Pagina 29
Deficitul Bugetar al României - Pagina 30
Deficitul Bugetar al României - Pagina 31
Deficitul Bugetar al României - Pagina 32
Deficitul Bugetar al României - Pagina 33
Deficitul Bugetar al României - Pagina 34
Deficitul Bugetar al României - Pagina 35
Deficitul Bugetar al României - Pagina 36
Deficitul Bugetar al României - Pagina 37
Deficitul Bugetar al României - Pagina 38
Deficitul Bugetar al României - Pagina 39
Deficitul Bugetar al României - Pagina 40
Deficitul Bugetar al României - Pagina 41
Deficitul Bugetar al României - Pagina 42
Deficitul Bugetar al României - Pagina 43
Deficitul Bugetar al României - Pagina 44
Deficitul Bugetar al României - Pagina 45
Deficitul Bugetar al României - Pagina 46
Deficitul Bugetar al României - Pagina 47
Deficitul Bugetar al României - Pagina 48
Deficitul Bugetar al României - Pagina 49
Deficitul Bugetar al României - Pagina 50
Deficitul Bugetar al României - Pagina 51
Deficitul Bugetar al României - Pagina 52
Deficitul Bugetar al României - Pagina 53
Deficitul Bugetar al României - Pagina 54
Deficitul Bugetar al României - Pagina 55
Deficitul Bugetar al României - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Deficitul Bugetar al Romaniei
    • Cuprins.doc
    • INTRODUCERE.doc
    • lucrare fiala.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii

Cap. 1 Lichiditatea bancară. Concept și funcții 1.1 Conceptul de lichiditate bancară Unul dintre cele mai importante aspecte ale managementului...

Operațiuni Valutare

Întroducere Banca zilelor noastre nu mai este o simplă bancă de depozit şi credit, ea devenind o “bancă financiară” la dispoziţia clienţilor....

Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii

1. Elemente definitorii ale dobânzii şi ratei dobânzii Dobânda este în mod firesc comună cu conceptul de capital şi cu elementele „timp” şi...

Modelul Balassa Samuelson

1.-Introducere Modelul BS a fost creat ca o alternativă la modelul de determinare pe termen mediu-lung a cursului de schimb (paritatea puterii de...

Politica Monetara - Instrumente, Obiective Intermediare, Strategii

Politica monetară, ca o componentă de bază a politicii economice, desemnează un set de măsuri prin care autorităţile monetare încearcă să regleze...

Sistemul Bancar al Greciei

CAPITOLUL I - DESCRIEREA SISTEMULUI BANCAR DIN GRECIA 1.1. ISTORICUL SISTEMULUI BANCAR Primele evidenţe ale activităţilor de tip bancar datează...

Managementul Riscului Activelor Bancare

Capitolul 1. Riscul în activitatea bancară Noțiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită posibilității...

Operațiunile Pasive ale Instituțiilor de Credit

INTRODUCERE În anii 90, băncile din România efectuau toate tipurile de operaţiuni bancare de pe piaţă, erau practic universal banking. Mai târziu,...

Ai nevoie de altceva?