Depozite Bancare

Proiect
8.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12001
Mărime: 213.80KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sulac Nocolae

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Semnificaţia conceptuală a depozitului bancar 5

1.1. Aspecte teoretice aferente depozitului bancar 5

1.2. Tipologia depozitelor bancare 9

1.3. Operaţiuni de acceptare a depozitelor în practica bancară 14

Capitolul II. Analiza evoluţiei şi modificări pe piaţa depozitelor bancare 19

2.1. Analiza atragerii mijloacelor băneşti la depuneri 19

2.2. Evoluţia depozitelor bancare în Republica Moldova 22

Capitolul III. Căile de implementare şi de garantare a depozitelor bancar 30

3.1. Implementarea inovaţilor în cadrul depozitelor bancare 30

3.2. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 38

Concluzii şi recomandări 37

Bibliografie 39

Extras din document

Introducere

Economia de piaţă situează în centrul activităţii sale instituţia financiară, numită şi banca. Banca ca fiind o instituţie financiară trebuie să îndeplinească o multitudine de funcţii: funcţia de emisiune monetră, de centru al politicii monetare, funcţia de banca băncilor, de centru valutar şi reprezentant în relaţiile internaţionale, şi ca banca a statului.

Însă istoria apariţiei bancilor, ne demonstrează căci şi atunci, şi acum banca reprezintă instituţia financiară ce-şi axează activitatea pe atragerea depozitelor şi acordarea de credite, acceptarea de depuneri de la populaţie, firme sau alte bănci, operaţiuni valutare pentru persoanele fizice şi juridice, plasamentul fondurilor ş.a

În ultimii ani au început tot mai mult să se dezvolte depozitele bancare, cu toate formele ale acesteia, cu ajutorul cărora putem obţine un cîştig în plus, fiind nişte operaţiuni convinabile atît pentru banca, cît şi pentru clientul acestei bănci.

Scopul lucrării constă în studierea, cercetarea şi estimarea depozitului bancar în contextul cerinţelor economiei de piaţă, totodată aceasta presupune o investigare profundă a acestuia în cadrul activităţii de prestare a serviciilor şi influienţa lui asupra viabilităţii acestei activităţi.

Obiectul cercetării are un caracter multilateral şi cuprinde aspectele teoretice, metodice, aplicative ale estimării depozutului bancar. De asemenea sarcina premordială a acestei lucrări este de a aduce la cunoştinţă oamenilor semnificaţia depozitului bancar, a avantajelor, atribuţiilor şi performanţelor pe care îl poate aduce în viitor.

Lucrarea este structurată în 3 capitole:

Capitolul I debutează cu prezentarea a unei caracteristici generale, privind studiul teoretic al conţinutului principalelor tipuri de depozite bancare, calsificarea acestora şi a rolului pe care îl prezintă în cadrul unui sistem financiar-bancar, conceptul ,funcţiile, tipurile şi istoricul apariţiei depozitului bancar. În lucrare vor fi incluse criteriile după care se efectuează o clasificare, şi totalitatea operaţiunile de acceptare de depozite.

Capitolul II relatează problemele legate de analiza şi evoluţia acestora într-un mediu economico-financiar. În cadrul acestei analize sunt expuse:

- modele grafice de calcul a indicatorilor economico – financiari;

- tabelele şi dinamica expusă pe anii respectivi;

- grafice, ce caracterizează situaţia la moment;

- factorii ce influenţează creşterea sau descreşterea depozitului bancar.

Analiza va include o serie de cercetări analitice în baza datelor reale, prezentate de către BNM. Datele vor fi analizate trimestial pe anii respectivi. În urma cercetărilor efectuate vom putea aprecia rolul acestuia, importanţa şi dinamica pe ultimii 3 ani.

Capitolul III se va lua în dezbatere diferite propuneri şi recomandări privind situaţia analizată, după care se fromulează concluzia privitor la studiul efectuat pe baza datelor financiare expuse de BNM. Deasemenea se compară şi se analizează starea actuală şi inovaţiile implementate de către diferite bănci, în vederea atragerii a unei cote relativ mare a pieţei bancare exprimate în numarul total al deponenţilor.

Concluzii şi recomandări vor include o succintă analiză a fenomenului discutat anterior, şi va da unele propuneri şi recomandări. Această lucrare va demonstra impactul utilizării depozitelor bancare asupra economiei.

Analiza conţinutului acestei lucrări, va fi utilă pentru aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor teoretice şi practice obţinute în cadrul studiului efectuat. Fiecare capitol conţine ca puncte de reper obiectivele de studiu, noţiunile-cheie şi sursele bibliografice necesare.

Urmând scopul propus a sturcturii acestei lucrări, vom începe cu istoria apariţiei depozitului bancar, definiţia acestui şi clasificarea tipurilor şi operaţiunilor de depozitare acceptate de către băncile Republicii Moldova.

Capitolul I. SEMNIFICAŢIA CONCEPTUALĂ A DPOZITULUI BANCAR

1.1. Aspecte teoretice aferente depozitului bancar

Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat. Există mărturii foarte vechi ce atestă practicarea unor activităţi care, într-o formă mai mult sau mai puţin evoluată, pot marca primii paşi pe tărîmul practicii bancare.

Preview document

Depozite Bancare - Pagina 1
Depozite Bancare - Pagina 2
Depozite Bancare - Pagina 3
Depozite Bancare - Pagina 4
Depozite Bancare - Pagina 5
Depozite Bancare - Pagina 6
Depozite Bancare - Pagina 7
Depozite Bancare - Pagina 8
Depozite Bancare - Pagina 9
Depozite Bancare - Pagina 10
Depozite Bancare - Pagina 11
Depozite Bancare - Pagina 12
Depozite Bancare - Pagina 13
Depozite Bancare - Pagina 14
Depozite Bancare - Pagina 15
Depozite Bancare - Pagina 16
Depozite Bancare - Pagina 17
Depozite Bancare - Pagina 18
Depozite Bancare - Pagina 19
Depozite Bancare - Pagina 20
Depozite Bancare - Pagina 21
Depozite Bancare - Pagina 22
Depozite Bancare - Pagina 23
Depozite Bancare - Pagina 24
Depozite Bancare - Pagina 25
Depozite Bancare - Pagina 26
Depozite Bancare - Pagina 27
Depozite Bancare - Pagina 28
Depozite Bancare - Pagina 29
Depozite Bancare - Pagina 30
Depozite Bancare - Pagina 31
Depozite Bancare - Pagina 32
Depozite Bancare - Pagina 33
Depozite Bancare - Pagina 34
Depozite Bancare - Pagina 35
Depozite Bancare - Pagina 36
Depozite Bancare - Pagina 37
Depozite Bancare - Pagina 38
Depozite Bancare - Pagina 39
Depozite Bancare - Pagina 40
Depozite Bancare - Pagina 41
Depozite Bancare - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Depozite Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem informatic privind evidența depozitelor bancare

CAPITOLUL 1. DEPOZITE BANCARE – Concepte,clasificaţii, trăsături „Competiţia funcţionează cel mai bine atunci când competitorilor le sunt clare...

Raport privind practica de inițiere - BC Banca de Economii SA

Introducere BC "Banca de Economii" S.A. este o bancă comercială universală, cu cea mai veche tradiţie bancară din Republica Moldova şi cu o...

Teză anuală depozitele bancare

INTRODUCERE In ultimii ani au inceput tot mai mult sa se dezvolte depozitele bancare cu ajutorul carora obtinem un chistig in plus. Bancile...

Sistemul Bancar din Cipru

Capitolul 1. Sistemul bancar cipriot Cipru are o piață liberă, deschisă, o economie bazată pe servicii. Aderarea Ciprului ca membru cu drepturi...

Creditul Bancar

Cuprins CAPITOLUL I Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului. Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a...

Strategii bancare în domeniul lichidității

Cap. 1 Lichiditatea bancară. Concept și funcții 1.1 Conceptul de lichiditate bancară Unul dintre cele mai importante aspecte ale managementului...

Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor

Introducere Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat. Există mărturii foarte vechi ce atestă practicarea unor...

Creditul Bancar

INTRODUCERE Creditul bancar apare ca un sistem de relaţii între întreprinderi şi bănci, în cadrul căruia mijloacele băneşti ale întreprinderii...

Te-ar putea interesa și

Activitățile bancare și rolul lor în economie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA SISTEMULUI ŞI APARATULUI BANCAR ÎN PERIOADA ACTUALĂ I.1. Organizarea şi...

Sistem informatic privind evidența depozitelor bancare

CAPITOLUL 1. DEPOZITE BANCARE – Concepte,clasificaţii, trăsături „Competiţia funcţionează cel mai bine atunci când competitorilor le sunt clare...

Teză anuală depozitele bancare

INTRODUCERE In ultimii ani au inceput tot mai mult sa se dezvolte depozitele bancare cu ajutorul carora obtinem un chistig in plus. Bancile...

Prezentarea Depozitelor Bancare - Depozitul Relax

Introducere Obiectul principal al activitatii bancare il constitue atragerea de fonduri de la persoanele juridice si fizice, sub forma de depozite...

Contabilitatea Deozitelor Interbancare și ale Clientelei

CAPITOLUL I IMPORTANŢA RAIFFEISEN BANK ÎN STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR DIN ŢARA NOASTRĂ 1.1 Prezentarea generală a Raiffeisen Bank 1.1.1 Etape în...

Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor

Introducere Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat. Există mărturii foarte vechi ce atestă practicarea unor...

Managementul constituirii și gestionării depozitelor bancare

1. Depozitele bancare – principalele operațiuni pasive de constituire a surselor de creditare În contextul actual, locul şi rolul băncilor din...

Produse Bancare de Economisire - Depozitele Bancare

Scopul studiului Scopul acestui studiu este de a cunoaste notiunea de depozit bancar si a celorlalte produse de economisire pe care le utilizeaza...

Ai nevoie de altceva?