Determinarea Costului Produselor Bancare in Cadrul Bancii Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Determinarea Costului Produselor Bancare in Cadrul Bancii Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 38 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mistrean Larisa

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

INTRODUCERE 3
Captiloul I ESENŢA ŞI FACTORI DETERMINANŢI A COSTURILOR
PRODUSELOR BANCARE 5
1.1.Forme de cost în sectorul bancar 5
1.2.Factori, care influenţează costul produselor bancare 13
1.3. Metode de stabilire a costurilor produselor bancare 16
Capitolul II. ASPECTE PRACTICE ALE DETERMINĂRII COSTURILOR PRODUSELOR BANCARE 19
2.1.Determinarea costurilor în cadrul BC Victoriabank 19
2.2. Probleme existente şi riscuri aferente costurilor bancare 24
2.3.Tendinţe şi perspective în soluţionarea problemelor, riscurilor 28
CONCLUZII 34
BIBLIOGRAFIE 36

Extras din document

INTRODUCERE

Toate băncile trebuie să stabilească un preț/cost pentru produsele şi serviciile pe care le oferă Prețul pentru produse şi servicii este un element de bază al mixului de marketing, fiind o sursă importantă de venit a băncii. Stabilirea unui preț corect, atît pentru piață, cît și pentru concurență, este un element semnificativ pentru sectorul serviciilor bancare.

Marketingul bancar ca disciplină academică şi practică economică se bazează

esenţialmente pe informaţii , iar cea mai sintetică informaţie din orice economie o

constiutie preţul produselor şi serviciilor bancare

Pentru o economie aflată în tranziţie , cum este Republica Moldova , cunoaşterea procesului de formare a preţului şi utilizarea conştientă a acestuia se constituie ca un eficient instrument de cercetare şi conducere a economiei

Se poate afirma că orice studiu despre modul de formare a preţului va fi mereu

actual , ca urmare a faptului că ponderea factorilor şi a influenţelor asupra acestui

proces este în continuă modificare , generînd noi pîrghii şi mecanisme de

determinare Prin urmare ,este aproape de domeniu evidenţei faptul că o bună cunoaştere şi o corectă utilizare a mecanismului şi pîrghiilor de formare a preţurilor fac parte din acel know-how de care depinde evoluţia (pozitivă sau negativă ) a unei economii,ramuri sau firme

Discuţia despre legităţile ce stau la baza formării preţurilor în condiţiile complexe ale unei economii de piaţă imerfecte şi aflate în stadii insuficiente de dezvoltare nu este doar un exerciţiu teoretic în sine În consecinţă , preocuparea mea a fost de a concretiza modalităţile practice de aplicare a principiilor şi metodelor de formare a preţurilor produselor bancare atît în baza literaturii de specialitate ,cît şi a cercetărilor proprii

Scopul lucrării constă în abordarea riguroasă , ştiinţifică a problemelor ce ţin de formarea costurilor produselor bancare în concordanţă cu schimbarile care au loc în economie,precum şi în elaborarea ,pe această bază , a unor propuneri concrete privind perfecţionarea mecanismului de prezentare a informţiilor către clienţi şi formare a costurilor în cadrul băncii

Rezultînd din scopurile propuse am elaborat lucrarea in conformitate cu următoarea structură :

În introducere se argumentează necesitatea abordării informaţionale a economiei,respectiv prin studierea informaţiei –preţ şi a mecanismului şi metodelor de formare şi influenţare a preţurilor, sunt prezentate astfel subiectele cheie asupra căruia se va desfaşura proiectul

În primul capitol “Esenţa şi factori determinanţi a costurilor produselor bancare „vor fi analizaţi principalii factori de influneţă asupra preţului precum şi tipurile de preţuri şi metodele de determinare şi formare a lor

În capitolul II “Aspecte practice ale determinării costurilor produselor bancare” se vor cerceta metodele propuse în primul capitol prin prisma determinării costurilor unor produse bancare ce le oferă pe piaţă BC Victoriabank, problemele care apar în urma luări deciziilor privind stabilirea preţului sau prezentării unei informaţii opace clientului , precum şi riscurile care apar în procesul determinării costului produselor bancare ,cît şi după ,fiind prezentat materialul faptic ce reprezintă o continuitate logică a celui teoretic.

Importanţa practică a proiectului provine că ideile şi demonstraţiile cuprinse pot fi utile ca bază didactică , metodologică pentru pregătirea prelegirilor şi seminariilor la cursurile de marketing bancar şi teorie economică

Fisiere in arhiva (1):

  • Determinarea Costului Produselor Bancare in Cadrul Bancii Comerciale.docx

Alte informatii

Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea „Finanţe”