Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 4531
Mărime: 74.93KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

1. CONSIDERAŢII GENERALE

1.1 Scopul şi rolul diagnosticului financiar 1

1.2 Diagnosticul financiar la S.C. Omega S.R.L 4

2. REALIZAREA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR

2.1 Analiza structurii bilanţului 5

2.2 Analiza soldurilor intermediare de gestiune 9

2.3 Analiza echilibrului financiar 14

2.4 Analiza lichiditãţii 17

2.5 Analiza ratelor de structură a capitalurilor 19

2.6 Analiza ratelor de gestiune 21

2.7 Analiza ratelor de rentabilitate 23

2.8 Analiza pragului de rentabilitate din exploatare 26

2.9 Analiza riscului de faliment 28

3. CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI FINANCIAR

3.1Puncte tari 29

3.2Puncte slabe 30

3.3Riscuri 30

3.4Oportunităţi 30 4.MĂSURI PROPUSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII FINANCIARE 31

Extras din document

1. CONSIDERAŢII GENERALE

1.1 Scopul şi rolul diagnosticului financiar

Este necesar a începe cu o definiţie a diagnosticului financiar: un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi.

Prin intermediul unei analize retrospective, diagnosticul financiar detectează eventualele stări de dezechilibru financiar precum şi cauzele generatoare şi propune soluţii pentru redresare. Deci scopul său este de a aprecia situaţia financiară a întreprinderii. În sens general, finalitatea diagnosticului financiar constă în oferirea de informaţii financiare atât celor din interiorul întreprinderii, cât şi celor interesaţi din afara acesteia.

Când problema diagnosticului este pusă din interiorul întreprinderii (diagnostic financiar intern) utilizatorii pot fi conducătorii, acţionarii actuali sau salariaţii. Obiectivul urmărit în acest caz este de a detecta eventuale situaţii de dezechilibru financiar şi de a adopta noi decizii de gestionare a întreprinderii. Aceste decizii se bazează pe identificarea originii şi cauzelor dezechilibrelor, pe de o parte, iar pe de altă parte, pe stabilirea măsurilor de remediere a dezechilibrelor.

Când problema este pusă din exteriorul întreprinderii (diagnostic financiar extern) utilizatorii pot fi analiştii financiari, acţionarii potenţiali, organisme bancare şi financiare sau chiar statul. Obiectivul urmărit este capacitatea financiară a întreprinderii de a genera profit, capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt sau lung (lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii), precum şi valoarea întreprinderii.

De cele mai multe ori utilizatorii externi au nevoie de un diagnostic financiar fie pentru acordarea de credite întreprinderilor (în special băncile), fie pentru luarea deciziilor de pătrundere în capitalul unei întreprinderi (acţionari potenţiali sau alte întreprinderi).

Independent de rezultatele înregistrate de întreprindere sau de desfăşurarea evenimentelor, elaborarea unui diagnostic financiar trebuie să aibă loc periodic. Diagnosticul financiar identifică factorii favorabili si nefavorabili care vor afecta activitatea viitoare a întreprinderii.

Folosind metode şi tehnici specifice, diagnosticul financiar permite aprecierea situaţiei financiare trecută şi actuală. Pe baza informaţiilor furnizate pentru luarea deciziilor de către conducere acesta vizează viitorul.

1.2 Diagnosticul financiar la

S.C. GEN COMPLEX MEDICAL S.R.L

Diagnosticul realizat la S.C. GEN COMPLEX MEDICAL S.R.L. are ca scop determinarea performanţelor unităţii la 31.12.2008.

Scopurile urmărite prin efectuarea diagnosticului sunt: aprecierea rezultatelor financiare obţinute; evidenţierea modalităţilor de realizare a echilibrului financiar; examinarea randamentului capitalului investit; evaluarea riscurilor care planează asupra unităţii.

Rezultatele obţinute se vor utiliza pentru: fundamentarea deciziilor de gestiune; elaborarea unui diagnostic global strategic;fundamentarea politicilor de dezvoltare a firmei.

Sursele folosite pentru relizarea diagnosticului au fost:

- situaţiile financiare anuale (2007-2008): bilanţul, contul de profit şi pierdere;

- alte materiale de documentare din evidenţa contabilã (balanţa de verificare).

Societatea îşi desfăşoară activitatea din anul 1993 în domeniul asistentei medicale specializate. Forma de organizare este societate cu răspundere limitată, iar valoarea capitalului social este de 200 lei, cerinţa minimă pentru constituirea unei S.R.L.

În 2007 cifra de afaceri s-a ridicat la 491.031 lei, iar în 2008 cifra de afaceri a crescut, ajungând la 549.936 lei, venituri obţinute în principal din producţia vândută.

Preview document

Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 1
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 2
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 3
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 4
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 5
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 6
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 7
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 8
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 9
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 10
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 11
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 12
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 13
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 14
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 15
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 16
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 17
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 18
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 19
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 20
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 21
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 22
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 23
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 24
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 25
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 26
Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Financiara a Intreprinderii

I.PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI ENERGOMONTAJ S.A este o societate romaneasca cu capital integral privat, avand ca domeniu principal de activitate...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?