Dosar de Practica - Romexterra Bank

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 9017
Mărime: 323.48KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Academia de Studii Economice, Bucureşti Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Cuprins

1. Prezentarea instituţiei de credit – MKB Romexterra Bank 3

1.1. Scurt istoric 3

1.2. Structura organizatorică - Organigrama 5

1.3. Structura acţionariatului 7

2. Circuitul instrumentelor de plată şi de credit 7

3. Pachetul de produse şi servicii destinate persoanelor fizice 10

3.1. Cont curent şi depozite 10

3.2. Creditarea 13

3.2.1. Categorii de credite 13

3.2.2. Criterii de fundamentare a deciziei de creditare 22

3.2.3. Riscuri implicate şi modalităţi de reducere a acestora 24

3.3.Operaţiuni de schimb valutar 26

4. Controlul bancar în domeniul plăţilor. Rolul Centralei Incidenţelor de Plăţi 28

Concluzii 30

Bibliografie 31

Anexe 32

Extras din document

1.Prezentarea instituţiei de credit – MKB Romexterra Bank

1.1. Scurt istoric

Instituţia de credit în cadrul căreia mi-am efectuat stagiul de practică, MKB Romexterra Bank, a fost înfiinţată în anul 1993 la Târgu Mureş sub denumirea de Banca de Credit şi Dezvoltare Romexterra S.A.

Banca este persoană juridică română şi este autorizată de Banca Naţională a României să desfăşoare operaţiuni bancare atât cu personae fizice cât şi juridice, începând să funcţioneze în 1994.

Aceasta devine Romexterra Bank S.A în urma unui proces de rebranding ce a avut loc în anul 2004. În anul 2006 banca atrage un investitor strategic - MKB Bank Nyrt., membră a Grupului Financiar German Bayerische Landesbank, care preia un pachet de 55,36% din acţiunile băncii. Pentru evidenţierea acestei participaţii, în anul 2007, acţionarii au aprobat în cadrul A.G.A, modificarea denumirii băncii în MKB Romexterra Bank.

În prezent, MKB Bank Zrt. deţine o participaţie de 87,4685% din capitalul social al MKB Romexterra Bank, prin majorări progresive a capitalului social, acesta ajungând la 272.342.112 lei.

Principalele servicii acordate clienţilor includ: credite, depozite, transferuri bancare naţionale şi internaţionale, operaţiuni de schimb valutar, garanţii bancare, credite documentare, operaţiuni de depozitare, etc.

În anul 2006, agenţia de rating Standard&Poor’s îşi revizuieşte în crestere, de la “B” la “BB-“ ratingul acordat Romexterra Bank pentru creditele pe termen lung, confirmând totodata calificativul “B” cu perspectivă stabilă, pentru activitatea de creditare pe termen scurt.

În prezent, grupul MKB Romexterra cuprinde banca-mamă, MKB Romexterra Bank S.A., filialele acesteia: MKB Romexterra Leasing IFN S.A., societate de leasing financiar cu sediul social în Bucuresti, MKB Fleet Management SRL, MKB Broker de Asigurare SRL şi S.C. Corporate Recovery Management S.R.L., societate cu raspundere limitată avand ca obiect principal de activitate activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor de raportare a creditelor şi entitatea asociată Delta Asigurări S.A.

Pentru a reliefa mai bine componenţa grupului, am realizat Tabelul 1 ce cuprinde participaţiile MKB Romexterra Bank deţinute ca procent în capitalul social.

Tabel 1. Participaţiile MKB Romexterra Bank

deţinute ca procent în capitalul social

Participaţiile băncii Cota deţinută de bancă

în capitalul social

I. Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate

Corporate Recovery Management S.R.L. Bucureşti 100.00 %

MKB Romexterra Leasing IFN S.A. Bucureşti

92.8706 %

II. Titluri de participare

Delta Asigurări S.A. Bucureşti 35.09 %

S.A.I. Globinvest S.A. Cluj Napoca 20.00 %

III. Alte titluri ale activităţii de portofoliu

S.T.F.D. TransFond S.A. Bucureşti 2.649 %

Bursa Româna de Mărfuri Bucureşti 0.274 %

Casa de Compensare Bucureşti S.A. 0.036 %

Visa Incorporated 0.000001 %

Visa Europe Limited 0.00007 %

MasterCard Incorporated USA 0,006825 %

Sursa : www.romexterra.ro

Banca operează prin intermediul sediului social şi a sediului real şi prin cele 42 de sucursale şi 28 de agenţii din România.

Conducerea şi administrarea băncii sunt asigurate de Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie şi Comitetul executiv. Consiliul de Administraţie este organul administrativ al băncii şi este format din reprezentanţi ai MKB Bank ZRT şi Bayerische Landesbank Germania.

Comitetul executiv asigură conducerea operativă a băncii şi este format din preşedinte executiv şi 3 vicepreşedinţi executivi.

MKB Romexterra Bank se situează pe locul 14 in clasamentul celor 41 de bănci din piaţa din Romînia, având o pondere a activului bilanţier de 0,8% în totalul sistemului bancar.

Normele metodologice interne ale MKB Romexterra Bank sunt prezentate în capitolele ce urmează, în cadrul analizei fiecărui produs. Din acestea amintim: Norma nr. 14/2007 privind creditarea persoanelor, Direcţia Control Risc, Norma Metodologică nr. 28/2005 reeditata 2007 privind stabilirea performanţei financiare a persoanelor fizice în scopul clasificării creditelor şi al constituirii, regularizării şi utilizării provizioanelor specifice de risc de credit, Norma nr 4 pe 2008 privind fluxul general de creditare in Banca MKB Romexterra, Strategia de Risc 21.06.2009 a MKB Romexterra Bank, Procedura nr. 18 din 2009 privind rapoartele de management al riscului de credit, Procedura de lucru 2008 privind interogarea Centralei Incidenţelor de Plăţi, Norma metodologicî 4/2006 privind efectuarea operaţiunilor la casele de schimb valutar ale băncii.

1.2. Structura organizatorică - Organigrama

Structura organizatorică reprezintă ansamblul persoanelor şi subdiviziunilor astfel constituite încât să asigure realizarea obiectivelor previzionate. Structura unei organizaţii este considerată cadrul sau scheletul acesteia.

Din perspectivă managerială, scopurile structurii sunt de a clarifica compartimentele şi sarcinile posturilor, precum şi responsabilii acestora; de a clarifica ierarhia organizatională; de a clarifica canalele de comunicare; de a permite managerilor să aloce resurse pentru obiectivele definite prin plan.

Preview document

Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 1
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 2
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 3
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 4
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 5
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 6
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 7
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 8
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 9
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 10
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 11
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 12
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 13
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 14
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 15
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 16
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 17
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 18
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 19
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 20
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 21
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 22
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 23
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 24
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 25
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 26
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 27
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 28
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 29
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 30
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 31
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 32
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 33
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 34
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 35
Dosar de Practica - Romexterra Bank - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Dosar de Practica - Romexterra Bank.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE Având în vedere structura capitalului social al Raiffeisen Bank România, precum şi specificitatea...

Monografie Unicredit Tiriac Bank

Motivaţii pentru alegerea instituţiei în care s-a realizat Practica Motivul principal a fost alegerea unei institutii bancare in care eu mi-as...

Creditarea Persoanelor Juridice MICRO IMM in Practica Bancii Raiffeisen

CAP I. CREDITUL BANCAR-INTRODUCERE Creditul a apărut iniţial în Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari şi al...

Organizarea și Funcționarea Băncilor Comerciale în România

Organizarea şi funcţionarea băncilor comerciale în România ABSTRACT În ultimele decenii, instituţiile financiar-bancare au avut un rol primordial...

Bancpost - Prezentare Management Bancar

Bancpost a fost infiintata in 1991, ca banca universala, comerciala si de economii, cu capital de stat, devenind in noiembrie 2002 prima banca...

CEC - Prezentare Management Bancar

Originile CEC Bank se regasesc in eforturile elitei politice si economice din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de a pune ordine in...

Raiffaisen - Prezentare Management Bancar

Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) cu sediul in Viena este entitatea centrala a Grupului RZB. RZB ocupa a treia pozitie pe piata bancara...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?