Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 26947
Mărime: 211.28KB (arhivat)
Publicat de: Adam Pop
Cost: 11 puncte
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Universitatea Transilvania, Brasov

Cuprins

 1. Capitolul 1: Descrierea obiectului și procesului evaluării, descrierea afacerii și a indicatorilor de activitate 4
 2. 1.1 Descrierea obiectului și procesului evaluării 4
 3. 1.1.1 Memoriu de intenție al evaluatorului 4
 4. 1.1.2 Datele de identificare ale companiei 7
 5. 1.1.3 Obiectul de activitate și acționariatul 9
 6. 1.1.4 Acționariatul companiei S.C PRODLACTA S.A 12
 7. 1.1.5 Ipoteze și condiții limitative 13
 8. 1.2 Descrierea afacerii și a indicatorilor de activitate 14
 9. 1.2.1 Oferta de produse și servicii 14
 10. 1.2.2 Modalități de finanțare 15
 11. 1.2.3 Indicatorii generici de activitate specifici companiei 15
 12. 1.3 Analiza SWOT 17
 13. Capitolul 2: Diagnosticul juridic 19
 14. 2.1 Forma juridică, înmatricularea și înregistrarea fiscală 19
 15. 2.2 Capitalul social 21
 16. 2.3 Dreptul de proprietate asupra terenurilor și clădirilor, regimul juridic 27
 17. 2.4 Evaluarea societății privind managementul de risc 28
 18. 2.5 Contractele de împrumut și investițiile realizate 29
 19. 2.6 Dreptul muncii 31
 20. 2.7 Dreptul fiscal 33
 21. 2.8 Litigii înregistrate 33
 22. 2.9 Analiza SWOT 34
 23. Capitolul 3: Diagnosticul mediului de afaceri 36
 24. 3.1 Piața și clientela vizată de către compania S.C. PRODLACTA S.A. 36
 25. 3.2 Analiza ofertei companiei S.C. PRODLACTA S.A 38
 26. 3.3 Analiza concurenței companiei S.C. PRODLACTA S.A. 43
 27. 3.4 Analiza distribuției companiei S.C. PRODLACTA S.A. 44
 28. 3.5 Modalități de promovare a produselor S.C PRODLACTA S.A. 45
 29. 3.6 Analiza SWOT 46
 30. Capitolul 4: Diagnosticul managerial de organizare, resurse umane și materiale 48
 31. 4.1. Diagnosticul managerial și al resurselor umane 48
 32. 4.1.1 Structura personalului și echipa managerială 48
 33. 4.1.2 Analiza evoluției numărului mediu de salariați și a cheltuielilor cu personalul 52
 34. 4.1.3 Analiza eficienței utilizării resurselor umane 54
 35. 4.2 Diagnosticul resurselor tehnico-materiale 56
 36. 4.3 Analiza SWOT 57
 37. Capitolul 5: Diagnosticul comercial 58
 38. 5.1 Analiza cheltuielilor totale și a principalelor categorii de cheltuieli 58
 39. 5.1.1 Analiza cheltuielilor totale 58
 40. 5.1.2 Analiza cheltuielilor totale în funcție de structura veniturilor și de cheltuielile la 1000 lei venituri pe activități. 59
 41. 5.1.3 Analiza cheltuielilor salariale 60
 42. 5.2 Analiza costului de produs 61
 43. 5.3 Diagnosticul performanțelor și rezultatelor activității pe baza contului de profit și pierdere 62
 44. 5.3.1 Elaborarea tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune 62
 45. 5.3.2 Analiza factorială a cifrei de afaceri 64
 46. 5.3.3 Marja comercială și valoarea adăugată 65
 47. 5.3.4 Analiza rezultatului din exploatare 66
 48. 5.3.5 Analiza ratelor de rentabilitate a activității 67
 49. 5.4 Analiza SWOT 68
 50. Capitolul 6: Diagnosticul financiar 70
 51. 6.2 Construcția bilanțului financiar și a celui funcțional 71
 52. 6.2.1 Construcția bilanțului financiar 71
 53. 6.2.2 Construcția bilanțului funcțional 73
 54. 6.3 Analiza ratelor de structură bilanțieră 76
 55. 6.3.1 Indicatorii situației patrimoniale 77
 56. 6.3.2 Indicatorii echilibrului financiar 78
 57. 6.4 Ratele de structură bilanțieră 82
 58. 6.4.1 Analiza ratelor de structură ale activului 82
 59. 6.4.2 Analiza ratelor de structură ale pasivului 83
 60. 6.5 Analiza SWOT 83
 61. Capitolul 7: Metode de evaluare a întreprinderii 85
 62. 7.1 Abordarea pe bază de active 85
 63. 7.1.1 Activul net contabil (ANC) 85
 64. 7.1.2 Activul net contabil corectat (ANCC) 86
 65. 7.2 Abordarea pe baza performanțelor financiare 89
 66. 7.2.1 Abordarea pe bază de venit 89
 67. Capitolul 8: Concluzii desprinse ca urmare a evaluării întreprinderii S.C. Prodlacta S.A. 94
 68. Bibliografie 98

Extras din proiect

Capitolul 1: Descrierea obiectului și procesului evaluării, descrierea afacerii și a indicatorilor de activitate

În scopul realizării unei prezentări a obiectului și procesului evaluării, descrierii afacerii și a indicatorilor de activitate specifici companiei S.C Prodlacta S.A, am analizat în subcapitolele acestei teme informații precum: memoriu de intenție a evaluatorului, datele de identificare ale companiei, obiectul de activitate, acționariatul, codul CAEN, tipul de valoare estimată, termenii utilizați in evaluare, ipotezele și condițiile limitative, indicatori generici de activitate, oferta de produse și servicii.

1.1 Descrierea obiectului și procesului evaluării

Informațiile prezentate în conținutul acestui subcapitol reprezintă aspecte importante atât pentru cel care evaluează întreprinderea, cât și pentru compania supusă evaluării. Printre cele mai importante aspecte tratate se numără: memoriu de intenție al evaluatorului, prezentarea datelor de identificare ale întreprinderii, prezentarea obiectului de activitate și a acționariatului companiei S.C PRODLACTA S.A.

1.1.1 Memoriu de intenție al evaluatorului

MEMORIU DE INTENȚIE AL EVALUATORULUI

Către:

În atenția administratorului

Conform solicitării dumneavoastră am efectuat evaluarea patrimoniului la data de 31.12.2014, în scopul estimării valorii de piață.

A fost supus evaluării integral patrimoniul S.C. PRODLACTA S.A.

Prezenta lucrare se adresează S.C. PRODLACTA S.A., în calitate de client și destinatar.

Raportul de evaluare va fi utilizat pentru estimarea valorii de piață, pentru garantarea unui credit bancar.

Tinând cont de scopul evaluării, s-au urmărit recomandările standardului internațional de aplicație în evaluare IVSI "Valoarea de piață ca bază de evaluare".

La baza evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor corespunzătoare lunii decembrie 2014. Data la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare și valorile estimate de către evaluator (data evaluării) este 31.12.2014.

Data raportului este de 31.05.2015.

Evaluatorul nu își asumă nicio responsabilitate, în nicio circumstanță, pentru eventualele informații eronate, false sau incomplete puse la dispoziție de către proprietar.

Raportul a fost structurat după cum urmează:

• Capitolul 1: Descrierea obiectului și procesului evaluării, descrierea afacerii și indicatorilor de activitate;

• Capitolul 2: Diagnosticul juridic;

• Capitolul 3: Diagnosticul mediului de afaceri;

• Capitolul 4: Diagnosticul managerial, de organizare, resurse umane și materiale;

• Capitolul 5: Diagnosticul comercial;

• Capitolul 6: Diagnosticul financiar;

• Capitolul 7: Metode de evaluare a întreprinderii;

• Concluzii.

Raportul de evaluare care urmează, prezintă baza pe care s-a stabilit opinia evaluatorului.

Raportul a fost pregătit în conformitate cu legislația în vigoare.

Valorile estimate pentru fiecare poziție au fost stabilite pe baza standardelor și metodelor de lucru recomandate de ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România), pe baza standardelor Internaționale de Evaluare, care sunt în corelație cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

Considerente privind valorile estimate sunt:

• fiecare valoare a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport;

• în estimarea valorilor s-a ținut cont de principiul prudenței;

• valoarea nu ține seamă de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

• valoarea este o predicație;

• valoarea este subiectivă.

Cu respect,

Ec. BV

Expert Evaluator

Certificare:

Prin prezenta lucrare, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate numai la ipotezele considerate, opiniile și concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. De altfel, certificăm că nu avem nici un interen prezent sau de perspectivă în societatea care face obiectul raportului de evaluare.

Suma ce ne revine drep plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze clientul și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior. Analizele, opiniile și concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu cerințele din standarsele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR. Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR.

Activele supuse evaluării au fost inspectate personal de către evaluator în prezența reprezentanților proprietarilor.

În elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistență semnificativă din partea nici unei persoane în afara evaluatorului care semnează jos.

Prezentul raport se supune normelor ANEVAR și poate fi expertizat (la cerere) și verificat în conformitate cu Standardele de verificare ANEVAR.

La data evaluării acestui raport, evaluatorul care semnează mai jos este membru ANEVAR, a îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR și are competența necesară întocmirii acestui raport.

Bibliografie

1. ACTUL CONSTITUTIV al societatii comerciale "PRODLACTA" S.A. BRASOV actualizat la data de 14.05.2013;

2. Anexe situatii financiare 2014;

3. Anton, C., Curs 3 Evaluarea întreprinderii, Management financiar bancar.

4. Anton, C.,(2015), Curs 3 Evaluarea întreprinderii, Diagnosticul financiar;

5. Anton, C.,(2015), Curs 4 Evaluarea întreprinderii, Componentele fundamentale ale unei evaluări de întreprindere;

6. Anton, C.,(2015), Curs 5 Evaluarea întreprinderii, Abordarea pe baza performanțelor financiare în evaluarea întreprinderii;

7. Bîrsan, M., (2013), Analiza și diagnosticul firmei;

8. Contractul Individual de Munca - S.C.PRODLACTA S.A;

9. Date preluate din situațiile financiare anuale ale companiei S.C. PRODLACTA S.A., 2011-2014;

10. Manole, V., Stoian, M., Dorobanțu, H., Marketing, Academia de Studii Economice, București;

11. Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A Brașov 2013;

12. Raport al Consiliului de Administrație al S.C. PRODLACTA S.A. privind exercițiul financiar al anului 2011, 2012, 2013, 2014;

13. Raport anual conform regulamentului C.N.V.M., nr. 1/2006 pentru exercițiul financiar 2013, S.C. PRODLACTA S.A;

14. Standardul Profesional, Nr. 37, Misiunea de evaluare a intreprinderii, Ghid de aplicare, Editura CECCAR, București 2011;

15. Legea nr. 346 din 2004, Art. 5, alin. (2).

16. www.firme.efin.ro/prodlacta-sa-cui-1112568

17. www.jlc-group.com/

18. www.prodlacta.ro/act_constitutiv.pdf

19. www.ase.ro/upcpr/profesori/758/suport2_fip.doc

20. www.firme.info

Preview document

Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 1
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 2
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 3
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 4
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 5
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 6
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 7
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 8
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 9
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 10
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 11
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 12
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 13
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 14
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 15
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 16
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 17
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 18
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 19
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 20
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 21
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 22
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 23
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 24
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 25
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 26
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 27
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 28
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 29
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 30
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 31
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 32
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 33
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 34
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 35
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 36
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 37
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 38
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 39
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 40
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 41
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 42
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 43
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 44
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 45
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 46
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 47
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 48
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 49
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 50
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 51
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 52
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 53
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 54
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 55
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 56
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 57
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 58
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 59
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 60
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 61
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 62
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 63
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 64
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 65
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 66
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 67
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 68
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 69
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 70
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 71
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 72
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 73
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 74
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 75
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 76
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 77
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 78
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 79
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 80
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 81
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 82
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 83
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 84
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 85
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 86
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 87
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 88
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 89
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 90
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 91
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 92
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 93
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 94
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 95
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 96
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 97
Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea intreprinderii SC prodlacta SA.docx

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul și strategiile firmei ProdLact

A.1. Scurt istoric si descrierea succinta a intreprinderii si a sectorului de care apartine 1.1. Date generale privind intreprinderea Nume...

SC Prodlacta SRL

Capitolul 1. Prezentarea firmei SC PRODLACTA SA SC Prodlacta S.A. a fost înfiinţată în anul 1900 şi este situată în Braşov, judeţul Braşov....

Metode și Tehnici de Agromarketing

Studiu de caz al S.C. Industria Laptelui Dâmboviţa S.A. pe piata Targovisteana Societatea este o firmă cu capital integral privat. Principalul...

Evaluarea si diagnosticul entității

INTRODUCERE Evaluarea este definită ca operațiunea de a aprecia, a stabili valoarea, prețul, numărul, a calcula, a socoti etc. În altă ordine de...

Ai nevoie de altceva?