Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 21968
Mărime: 251.52KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: O. Stoica
FEAA, Iasi

Cuprins

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CREDITUL IPOTECAR 1

1.1. Structuri instituţionale specifice pieţei ipotecare 2

1.2. Inovaţia financiară şi rolul ei în dezvoltarea pieţei creditului ipotecar 5

1.3. Tendinţe pe piaţa creditului ipotecar 8

CAPITOLUL 2 ANALIZA EVOLUŢIEI CREDITULUI IPOTECAR ÎN ROMÂNIA DUPĂ 2000 12

2.1. Aspecte ale creditului ipotecar în România 12

2.2. Transformări legislative şi implicaţii asupra dezvoltării pieţei ipotecare în

România 30

2.3. Perspectivele creditului ipotecar în contextul european 31

CAPITOLUL 3 ANALIZA STRUCTURII CREDITULUI IPOTECAR 35

3.1. Tendințele pieței creditului ipotecar în România 39

3.2. Analiza creditului ipotecar la Banca Română pentru Dezvoltare 46

3.2.1. Strategia Băncii Române pentru Dezvoltare 46

3.2.2. Trăsăturile creditului ipotecar promovat de Banca Română pentru

Dezvoltare 52

CONCLUZIE 56

BIBLIOGRAFIE 58

Extras din document

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CREDITUL IPOTECAR

Creditul ipotecar este principala formă de finanţare a proprietăţilor imobiliare alături de sursele proprii ale investitorilor.

Acordarea creditelor ipotecare se face pe baza unor condiţii generale de acordare, care se refera la: condiţiile de remunerare şi scadenţele de rambursare, proprietăţile ce servesc ca garanţie a rambursării creditului, penalităţile în caz de rambursare întârziată, rambursare parţială, rambursare anticipată, rambursare completă în avans, circumstanţele în care, prin nerespectarea condiţiilor de împrumut, debitorul poate pierde dreptul de proprietate.

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare desemnează acel tip de credite acordate de instituții financiare autorizate, destinat să finanțeze construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinație locativă, industrială sau comercială

O trăsătură esenţială a creditului ipotecar rezidă în aceea că în cazul în care debitorul întâmpină anumite dificultăţi financiare sau se află în pragul falimentului, creditorul are dreptul de a-şi recupera împrumutul prin vânzarea proprietăţii debitorului.

Creditul imobiliar reprezintă un împrumut garantat cu ipotecă, ce poate fi utilizat pentru achiziționarea, construcția sau modernizarea unei locuințe, precum si pentru refinanțarea unui alt credit similar.

Se deosebeste de un credit ipotecar prin faptul că nu există obligația pentru bănci de a stabili că dobânzile variabile se ajustează doar în funcție de un indice monetar de referință (ex. EURIBOR, LIBOR, ROBOR).

1.1. Structuri instituţionale specifice pieţei ipotecare

Există numeroase instituţii specifice pieţei ipotecare, cum ar fi: băncile comerciale, băncile de economii, cooperativele de credit, uniunile de credit, băncile ipotecare, instituţii specializate în activităţi de economisire şi creditare în domeniul locativ, instituţii financiare nebancare specializate în oferirea de produse şi servicii financiar-bancare populaţiei.

Băncile comerciale sunt, de regulă, cele mai mari şi mai des întâlnite instituţii bancare dintr-un sistem bancar, deservind atât companiile, cât şi clienţii de retail. Sunt constituite ca societăţi pe acţiuni şi funcţionează pe principiul maximizării profiturilor şi a câştigurilor acţionarilor.

În multe sisteme bancare, acestea operează după principiul universalităţii activităţii bancare, oferind şi servicii de investment banking, asigurări sau alte servicii financiare. Nume ca Citibank, HSBC, Deutsche Bank, Barclays sunt cunoscute la nivel internaţional.

Băncile de economii sunt asemănătoare băncilor comerciale dintr-o anumită perspectivă. Deosebirea esenţială constă în forma de proprietate, care tradiţional, are la bază principiul mutualităţii, proprietarii fiind deţinătorii de depozite sau contractanţii de împrumuturi. În unele ţări, acestea sunt în proprietatea autorităţilor federale, locale sau a autorităţii centrale a statului. Spre deosebire de bănile comerciale, misiunea lor nu este maximizarea câştigurilor acţionarilor, ci îndeplinirea unor obiective de dezvoltare socială şi economică dintr-o anumită ţară, regiune sau localitate, acolo unde acestea operează.

Principalele operaţiuni realizate de către aceste instituţii sunt atragerea de depozite de la populaţie şi plasarea lor sub formă de credite destinate domeniului imobiliar sau de consum. În prezent, activitatea băncilor de economii s-a diversificat, oferind credit şi firmelor mici şi mijlocii, carduri de credit, plăţi etc., estompând demarcaţiile dintre activitatea băncilor de economii şi cea a băncilor comerciale.

Cooperativele de credit reprezintă instituţii bancare mutuale, deţinute de către membrii cooperatori, asemănându-se în anumite privinţe cu băncile de economii. Acestea au apărut prima dată în Germania, Franz Schulze-Delitzsch înfiinţând prima cooperativă de credit de tip urban în 1852, însă adevărata contribuţie în ceea ce priveşte dezvoltarea acestui sistem a avut-o Friedrich Wilhelm Raiffeisen, primar al Flammesfeld, în 1864, prin înfiinţarea unei reţele de cooperative de credit rurale. Iniţial, au funcţionat ca şi instituţii care atrăgeau depozite şi acordau credite unor anumite categorii profesionale.

În prezent, cooperativele de credit sunt constituite sub forma unor reţele de bănci cooperatiste de dimensiuni mici, grupate sub egida unor instituţii financiare mai mari, cum ar fi Rabobank în Olanda şi Credit Agricole în Franţa, ambele având acţiuni listate pe pieţele financiare. În România, există o singură reţea cooperatistă, numită Creditcoop, care deţinea în anul 2008 19 agenţii şi 124 de bănci cooperatiste afiliate

Uniunile de credit sunt o altă categorie de instituţii de credit care funcţionează pe principiul mutualităţii, fiind deţinute de membrii lor şi funcţionând ca organizaţii nonprofit, după reglementări diferite de cele ale băncilor. Depozitele depuse de membrii sunt utilizate de alţi membrii ai uniunii de credit sub formă de împrumuturi. Angajaţii acestor instituţii sunt, de regulă, angajaţi în regim part-time. Aceste instituţii sunt întâlnite cu precădere în ţări ca Statele Unite ale Americii, Irlanda, Marea Britanie.

Preview document

Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 1
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 2
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 3
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 4
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 5
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 6
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 7
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 8
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 9
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 10
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 11
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 12
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 13
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 14
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 15
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 16
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 17
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 18
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 19
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 20
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 21
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 22
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 23
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 24
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 25
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 26
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 27
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 28
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 29
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 30
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 31
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 32
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 33
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 34
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 35
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 36
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 37
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 38
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 39
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 40
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 41
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 42
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 43
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 44
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 45
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 46
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 47
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 48
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 49
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 50
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 51
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 52
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 53
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 54
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 55
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 56
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 57
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 58
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 59
Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Evolutii si Tendinte pe Piata Creditului Ipotecar din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Creditarea Bancara

INTRODUCERE Actualitatea temei. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul bancar...

Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Activitatea de Creditare Bancara

CAPITOLUL I Principii si reguli generale de creditare bancară 1.1 Prudenţa bancară Economiile actuale, ca economii băneşti peresupune...

Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice

INTRODUCERE Creditul ipotecar este o noțiune din ce în ce mai întâlnită pe buzele majorității românilor, mai ales a celor tineri. Acesta a devenit...

Evoluții și implicații privind activitatea bancară de retail

Cap 1. CARACTERISTICI GENERALE ALE ACTIVITĂŢII BANCARE DE RETAIL 1.1. Istoria activităţii bancare de retail Operaţiunile bancare au apărut si...

Creditul Ipotecar din România

Creditul Ipotecar în România 1.Creditul.Elemente introductive 1.1.Continutul si functiile creditului. Creditul reprezinta o categorie economica,...

Te-ar putea interesa și

Aspecte privind strategiile bancare într-o economie modernă

Introducere Imaginea actuală a sistemului bancar românesc a fost conturată, în primul rând, de deschiderea economiei româneşti, fapt ce a...

Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare

Capitolul 1 PROBLEME GENERALITĂŢI PRIVIND RISCUL DE CREDITARE 1.1. CREDITUL BANCAR, TRĂSĂTURI CARACTERISTICE Pentru definirea creditului, este...

Sistemul Bancar

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR EUROPEAN 1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.) este compus...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Considerații asupra optimizării profitabilității bancare

INTRODUCERE Ştiinţa managementului se bazează pe acumularea unei experienţe trecute şi pe necesitatea stringentă a găsirii unor soluţii pentru o...

Retail Bank-ingul Romanesc

CAPITOLUL 1 Evoluţia retail banking-ului românesc Retail banking-ul este expresia cea mai relevantă a transformărilor din sistemul bancar...

Analiza Ofertei de Produse și Servicii Bancare

Cap.1. Introducere in marketingul bancar Marketingul serviciilor bancare are ca scop dezvoltarea cunostintelor personalului bancar referitoare la...

Activitatea de Retail Banking - Corporate Banking

CAP. 1 RETAIL BANKING Activitatea de retail banking este definită de obicei ca activitatea desfăşurată de bancă cu persoanele fizice, persoane...

Ai nevoie de altceva?