Finanțări în Spațiul Economic European

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 13749
Mărime: 1.80MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Baltes Nicolae

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. 1.Scurt istoric al Spațiului Economic European 3
 3. 2.Finanțări în Spațiul Economic European 4
 4. 2.1.Definiție 4
 5. 2.2.Obiective 4
 6. 2.3.Bazele juridice ale acordului SEE 5
 7. 2.4.Instituţiile SEE 5
 8. 2.5.Libertăţi şi obligaţii 6
 9. 3.Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 7
 10. 3.1.Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 7
 11. 3.2.Mecanismului Financiar SEE – România 8
 12. 3.2.1.Sectoare prioritare 9
 13. 3.2.1.1.Protecția și Gestionarea Mediului 9
 14. 3.2.1.2.Schimbările climatice și energia regenerabilă 12
 15. 3.2.1.3.Societatea civilă 15
 16. 3.2.1.4.Dezvoltare Umana și Socială 16
 17. 3.2.1.5.Protejarea patrimoniului cultural 18
 18. 4.Programul Norvegian de Cooperare 21
 19. 4.1.Mecanismului Financiar Norvegian - România 22
 20. 4.1.1.Sectoare prioritare 22
 21. 4.1.1.1.Captarea și stocarea carbonului (CSC) 23
 22. 4.1.1.2.Inovare în industria verde 24
 23. 4.1.1.3.Munca decentă și dialog tripărtit 24
 24. 4.1.1.4.Întărirea capacității și cooperare instituționala între instituțiile publice, autoritățile locale și regionale românești și norvegiene 25
 25. 4.1.1.5.Inițiative în sănătatea publică 26
 26. 4.1.1.6.Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex 27
 27. 4.1.1.7.Întărirea capacității judiciare și cooperare 27
 28. 4.1.1.8.Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni nonprivative de libertate 28
 29. 5.Programe finanţate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia în România 29
 30. 5.1.Proiecte finanţate prin Granturile SEE 29
 31. 5.2.Proiecte finanţate prin Granturile norvegiene 35
 32. Concluzii 41
 33. Bibliografie 42

Extras din proiect

Introducere

Spațiul Economic European (SEE, European Economic Area) a luat ființă la data de 1 ianuarie 1994 în urma acordului semnat la data de 2 mai 1992 între statele participante la Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) și statele membre UE. Acest acord pune bazele unei piețe unice guvernate de aceleași reguli de bazǎ ce au ca scop să permită mărfurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor să circule liber în cadrul SEE, într-un mediu deschis și competitiv, un concept cunoscut drept cele patru libertăți.

Prin Spaţiul Economic European, cele patru libertăţi care stau la baza pieţei interne a Uniunii Europene (libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor) au fost extinse la trei state membre AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), fără ca acestea să aibă responsabilităţile unui stat membru UE. Statele SEE/AELS trebuie să adopte acquis-ul comunitar din domeniile acoperite de Acord (legislaţia cu privire la cele patru libertăţi), precum şi în alte domenii adiacente: concurenţa, ajutoarele de stat, protecţia consumatorilor şi a mediului, politica socială, statistică.

În cadrul Spaţiului Economic European, se urmăreşte o cooperare cât mai strânsă în domenii precum cercetarea, educaţia, politica socială. Islanda, Liechtenstein şi Norvegia pot participa la anumite programe comunitare. Statele SEE/AELS contribuie la bugetele respectivelor programe comunitare şi fac parte şi din comitetele de coordonare a acestora, fără a avea însă drept de vot. Statele SEE/AELS au, de asemenea, o contribuţie financiară pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale.

În prezent Spaţiul Economic European cuprinde peste 30 de state şi o populaţie de peste 500 milioane de locuitori.

1. Scurt istoric al Spațiului Economic European

De la înființarea AELS în 1960, Comunitatea Europeană a fost cel mai important partener comercial al acesteia. În 1972, țările AELS au semnat, cu titlu individual, acorduri de liber schimb cu CEE cu scopul de a elimina taxele vamale la importul produselor industriale. Acest scop a fost atins, în linii generale, în 1977. La mijlocul anilor ‘80, Comisia Europeană și-a lansat ambițiosul proiect al unei piețe interne complet integrată. Planul a fost stabilit prin Actul Unic European, semnat în 1986. În 1984, statele AELS și CE au adoptat o declarație privind înființarea comuna a unui Spațiu Economic European (SEE), care enumera posibilele căi de cooperare, în special în domeniul comerțului cu mărfuri.

La data de 2 mai 1992, cei 12 membrii ai Uniunii Europene împreună cu cei 7 membri ai Acordului European al Liberului Schimb, se întâlnesc în oraşul Porto (Portugalia) şi semnează Acordul privind Spaţiul Economic European, ce a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1994.

Astăzi, Spaţiul Economic European (SEE, European Economic Area – EEA), reuneşte cele 27 state membre ale UE şi cele trei state SEE AELS (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia), în cadrul unei pieţe reglementate de aceleaşi reguli de bază, ce vizează libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor şi a persoanelor, cunoscute ca fiind cele patru libertăţi.

Prin acest acord UE demonstrează că nu se izolează de restul lumii. Integrarea europeană contribuie la dezvoltarea comerţului internaţional şi, prin urmare, la economia mondială. Să sperăm că alte blocuri regionale din America şi Asia vor acţiona similar.

Scopul acordului este „de a promova consolidarea continuă şi echilibrată a relaţiilor comerciale şi economice dintre Părţile Contractante, cu condiţii egale de concurenţă, şi respectarea aceloraşi reguli , în vederea creării unui Spaţiu Economic European omogen”.

Pentru îndeplinirea acest scop s-au avut în vedere realizarea cele patru libertăţi, înfiinţarea unui sistem care să asigure condiţii egale privind concurenţa pe piaţa internă şi cooperarea în domenii precum cercetarea şi dezvoltarea tehnologică, protecţia mediului, educaţia şi politica socială.

Preview document

Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 1
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 2
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 3
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 4
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 5
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 6
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 7
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 8
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 9
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 10
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 11
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 12
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 13
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 14
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 15
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 16
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 17
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 18
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 19
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 20
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 21
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 22
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 23
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 24
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 25
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 26
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 27
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 28
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 29
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 30
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 31
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 32
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 33
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 34
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 35
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 36
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 37
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 38
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 39
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 40
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 41
Finanțări în Spațiul Economic European - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Finantari in Spatiul Economic European.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Euro - monedă internațională

INTRODUCERE Instituirea monedei unice – Euro -, ca expresie sintetica a integrarii monetare europene, va fi semnul vizibil al acesteia, respectiv...

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Actele ce Derivă de la Guvernul României

1. Actele institutiilor publice Doctrina româna de drept public prezinta doua categorii de acte ce emana de la institutiile publice, acestea...

Strategii de dezvoltare a parteneriatului administrație publică-organizații nonguvernamentale

Introducere ,,Ne putem vedea viitorul în mod clar şi înţelept doar atunci când cunoaştem drumul care duce către prezent.”(Adlai Stevenson). Am...

Integrarea României în UE - avantaje și costuri sociale

I. INCEPUTUL PROCESULUI DE ADERARE I.1. AVANTAJE SI DEZAVANTAJE: România a depus cerere de aderare la U.E. in iunie 1995 si a fost acceptata ca...

Globalizarea Financiară - Formă Importantă a Globalizării Lumii

1. Noţiunea de globalizare financiară şi efectele acesteia 1.1 Conceptul de globalizare financiară Termenul de globalizare semnifică, la modul...

Politică agricolă comună și dezvoltare rurală

Introducere Agricultura continuă să fie cel mai mare utilizator de teren rural precum şi un determinant cheie al calităţii zonei rurale şi...

Economie europeană

Comunitatea Economic Europeana (C.E.) De la intrarea in vigoare si pana la inglobarea sa in tratatul de la Maastricht in 1992 in cei peste 30 ani...

Ai nevoie de altceva?