Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3431
Mărime: 49.41KB (arhivat)
Publicat de: Denisa N.
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nitu Adrian Henorel
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad
Specializare: Finanțe-Bănci

Cuprins

  1. Introducere .. ... 3
  2. Societatile de servicii de investitii financiare si activitatile specifice ..5
  3. Capitalul initial al S.S.S.I.F-urilor ... 6
  4. Conducerea, administrarea si controlul intern al S.S.I.F ..7
  5. Reguli prudentiale ..8
  6. Reguli de conduita .9
  7. Exemplu .10
  8. Bibliografie .15

Extras din proiect

INTRODUCERE

Societatile de servicii de investitii financiare (SSIF) sunt companii specializate in intermedierea tranzactiilor pe piata de capital care constau in cumpararea si vanzarea de instrumente financiare actiuni, obligatiuni, contracte futures, options etc.). Conform legii 297/2004, societatile de servicii de investitii financiare (SSIF) se constituie sub forma societatilor pe actiuni (SA) pe baza autorizatiei primite de la ASF si au ca obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii si activitati investitii.

Tranzactiile cu instrumente financiare, precum actiunile si obligatiunil,e se realizeaza numai prin intermediul societatilor de servicii de investitii financiare (SSIF). Scopul principal al acestor participanti pe piata de capital este acela de a asigura intermedierea financiara prin punerea in relatie a cumparatorilor si a vanzatorilor cu scopul de a facilita realizarea de tranzactii. Casele de brokeraj sunt recompensate prin comisioane percepute in cazul finalizarii cu succes a tranzactiilor.

Termenii "societate de brokeraj" si "casa de brokeraj" sunt adesea utilizati pentru a se face referire la societatile de servicii de investitii financiare (SSIF).

Servicii principale

a. preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b. executarea ordinelor in numele clientilor;

c. tranzactionarea pe cont propriu;

d. administrarea portofoliilor;

e. consultanta pentru investitii;

f. subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

g. plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;

h. administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare

SIVM BROKER SA (prima denumire a societății comerciale SSIF BROKER SA) a fost inființată ca societate pe acțiuni în data de 26 Octombrie 1994, fiind una dintre primele societăți care activează pe piața de capital romanească.

SSIF este o societate care poate intermedia vanzarea și cumpărarea de acțiuni și alte tipuri de titluri de valoare pe piața de capital. In Romania există cateva zeci de astfel de companii. Compania SSIF Broker SA este una dintre primele companii care operează in acest domeniu, atat din punct de vedere al momentului apariției pe piață, cat și din punct de vedere al numărului și valorii tranzacțiilor. Este in permanență una dintre primele companii de brokeraj in topul realizat de BVB in funcție de valoarea tranzacțiilor.

SSIF Broker S.A. oferă o gamă completă de servicii de investiții financiare, atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice, printre acestea numărându-se:

- Tranzacționarea pe bursă prin intermediul brokerilor

- Tranzacționarea futures prin intermediul brokerilor

- Tranzacționarea spot și futures online prin internet

- Tranzacții valutare forward

- Operațiuni cu firme

Societățile de servicii de investiții financiare și activitățile specifice

Legătura dintre cererea și oferta de capital este asigurată de intermediarii pieței, care poartă diferite denumiri. În România s-au numit inițial Societăți de Valori Mobiliare - S.V.M. - , dar prin Legea nr. 297/28.06.2004, denumirea sa a devenit Societăți de Servicii de Investiții Financiare - S.S.I.F.

S.S.I.F. sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăți pe acțiuni, emitente de acțiuni nominative. Conform Legii nr. 31/1990, care au obiect exclusiv de activități prestarea de servicii de investiții financiare și care funcționează numai pe baza autorizației Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Pentru realizarea efectivă a intermedierii S.S.F.I. angajează persoane fizice, acționând că agenți pentru servicii de investiții financiare. Aceștia își desfășoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai căror angajați sunt și nu pot presta servicii de investiții financiare în nume propriu.

Intermediarii care prestează servicii de investiții financiare precum și agenții lor trebuie să fie înscriși în registrul ținut de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare care îi autorizează, controlează și supraveghează.

SSIF pot activa pe piața de capital ca:

o broker - când cumpără și vânde în numele clienților;

o dealer - când vinde/cumpără în nume propriu și

o formator de piață - atunci când acționează în nume propriu și oferă cotațiiferme pentru vânzări/cumpărări de pachete de valori mobiliare.

Bibliografie

1. Elena Drăgoescu - Piața de capital și operațiuni specifice. Piața valorilor mobiliare, Editura Dimitrie Cantemir, Târgu Mureș, 2008;

2. Gabriela Anghelache - Piața de capital. Caracteristici, Evoluții, Tranzacții, Editura Economică, București, 2004;

3. Victor Stoica & Adriana-Irina Gruia - Piețe de capital și produse bursiere, Editura Universitară, București, 2006;

5. www.cnvmr.ro;

6. www.bvb.ro;

7. https://www.financialmarket.ro/brokeri/

8. https://www.tradeville.eu/tradepedia/ssif

Preview document

Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 1
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 2
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 3
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 4
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 5
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 6
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 7
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 8
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 9
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 10
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 11
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 12
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 13
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 14
Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Firme de intermediere pe pitta financiara - SSSIF-uri.docx

Ai nevoie de altceva?