Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 24349
Mărime: 116.50KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Bors

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Concepte teoretice privind portofoliul investiţional al băncilor 6
 3. 1.1. Consideraţii generale asupra modelelor de selecţie a portofoliilor
 4. 1.2. Instrumentele financiare utilizate de bănci în cadrul formării portofoliului de investiţi
 5. 1.3. Particularităţile de gestiune a portofoliului de investiţii de către bănci
 6. Capitolul II. Investiţii de portofoliu a băncilor pe piaţa de capital 28
 7. 2.1. Specificul şi modalităţile de activitate investitionala a băncilor pe piaţa de capital.
 8. 2.2. Activitatea investiţionala a băncilor pe piaţa internaţională de capital
 9. 2.3. Riscurile legate de gestionarea portofoliului de investiţii
 10. Capitolul III. Formarea şi gestionarea portofoliului de investiţii în sistemul bancar al Republicii Moldova 48
 11. 3.1. Reglementarea investiţiilor de portofoliu ale băncilor în RM 48
 12. 3.2. Structura portofoliul investiţional al băncilor comerciale autohtone
 13. 3.3 Modalităţile de formare şi gestionare a portofoliului investitional al BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A 68
 14. Concluzii şi recomandări 75
 15. Bibliografie 78

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare: Sistemul bancar – este unul din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Prin intermediul Băncilor are loc distribuirea capitalului,astfel contribuind esenţial la creşterea produsului intern brut al ţării. Un alt component important al economiei de piaţă este piaţa valorilor mobiliare, prin care se intermediază mişcarea capitalului şi se efectuează redistribuirea resurselor financiare.

Tendinţa generală a dezvoltării sistemului bancar în practica internaţională constituie universalizarea activităţii bancare, ce se exprimă în extinderea prezenţei lor pe piaţa valorilor mobiliare şi diversificarea activităţii pe această piaţă.

Astfel activitatea investitională a bancilor pe piaţa de capital contribuie la atragerea resurselor suplimentare prin diversificarea surselor de venituri, menţinerea nivelului necesar de lichiditate, adaptarea mai uşoară la schimbările conjuncturii pieţei.

Bancile investitionale oferă un spectru larg de servicii pe piata de capital comparativ cu toate celelate instituţii ce sunt specializate pe tipuri de activitaţi, astfel ducînd o activitate profitabilă si durabilă.

Actualitatea temei de cercetare este condiţionată de necesitatea abordării ştiinţifice a activitaţii investiţionale a bancilor pe piaţa de capital.

Metodele de cercetare a fost posibila prin intermediul grupării datelor prin deducţie-inducţie, analiza datelor statistice, metodele tabelare, metode de comparaţie a datelor si de clasificare a lor.

Scopul şi obiectivele propuse constau in aprofundarea cunoştinţelor privind activităţile investitionale ale bancilor pe piata de capital. Pentru realizarea scopului nominalizat au fost trasate următoarele obiective:

- Abordarea aspectelor teoretice privind activitatea investitională a bancilor pe piata de capital;

- Studierea instrumentelor financiare care pot constitui obiectul investiţiilor bancilor pe piaţa de capital si spectrului de operaţiuni investiţionale a bancilor pe piaţa de capital;

- Dezvăluirea activitatii investitionale a bancilor internationale pe piata de capital;

- Studierea impactului crizei asupra activitaţii băncilor pe piaţa de capital;

- Studierea legislaţiei ce reglementează activitatea băncilor din Republica Moldova pe piaţa de capital;

- Analiza activităţii investitionale a băncilor din Republica Moldova pe piata valorlor mobiliare de stat si pe PVM corporative.

În Introducere este argumentată actualitatea temei şi a problemelor analizate, sunt trasate scopul şi sarcinile, sunt prezentate structura lucrării, suportul teoretico-ştiinţific si cel informaţional.

Capitolul I- “Concepte teoretice privind activitatea investiţională a băncilor pe piaţa de capital” prezintă abordarile teoretice privind băncile investitionale, locul instrumentelor financiare in activitatea acestora pe piata de capital. In acest context sau analizat tipurile operaţiunilor investiţionale a băncilor pe piaţa de capital, scopul si eficienţa acestor operaţiuni. La fel in acest capitol sunt expuse si riscurile ce pot interveni in procesul activitaţii investiţionale si principiile de formare a portofoliului investiţional a băncilor pe piaţa de capital.

Capitolul II – “Experienţa internaţională a activitaţii investiţionale a băncilor pe piaţa de capital” studiază specificul activitaţii investiţionale a băncilor internaţionale pe piata de capital. Am prezentat principalele operatiuni investitionale a bancilor internaţionale pe piata de capital. La fel am analizat motivele si impactul crizei economice mondiale asupra activitătii băncilor pe piaţa de capital.

Capitolul III- “Activitatea investiţionala a băncilor comerciale din Republica Moldova pe piaţa de capital” este consacrat studiului evoluţiei dezvoltării activitaţii investiţionale pe piaţa de capital a băncilor comerciale din Republica Moldova. Aici se studiaza sistemul de reglementare a activitaţii bancilor pe piaţa de capital şi restricţiile impuse de lege. Am efectuat o analiză a activitaţii băncilor comerciale pe piaţa valorilor mobiliare corporative si a valorilor mobiliare de stat.

Suport teoretico-ştiinţific al tezei l-au constituit lucrările din domeniul bancar, investiţional şi al pieţelor de capital, avînd ca autori: Lavrusin O., Cistelecan L., Moloşag M., Nicolae, A., Бор М., Жуков Е., Кочмола К. etc.

Suportul informaţional l-au format datele statistice publicate de Banca Naţionala a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei financiare, actele normative şi legislative ale Republicii Moldova precum şi resursele informaţionale electronice.

Preview document

Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 1
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 2
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 3
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 4
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 5
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 6
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 7
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 8
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 9
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 10
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 11
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 12
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 13
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 14
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 15
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 16
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 17
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 18
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 19
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 20
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 21
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 22
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 23
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 24
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 25
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 26
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 27
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 28
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 29
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 30
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 31
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 32
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 33
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 34
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 35
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 36
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 37
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 38
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 39
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 40
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 41
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 42
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 43
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 44
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 45
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 46
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 47
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 48
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 49
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 50
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 51
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 52
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 53
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 54
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 55
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 56
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 57
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 58
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 59
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 60
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 61
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 62
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 63
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 64
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 65
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 66
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 67
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 68
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 69
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 70
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 71
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 72
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 73
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 74
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 75
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 76
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 77
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 78
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 79
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 80
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 81
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 82
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 83
Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Formarea si Gestionarea Portofoliului de Investitii in Cadrul Bancii Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Marketingul Serviciilor Financiar-Bancare

INTRODUCERE Această lucrare are la bază analiza marketingul serviciilor bancare Marketingul serviciilor, ca domeniu distinct al marketingului...

Mixul de Produs în Cadrul BRD - Groupe Societe Generale

Prezenta lucrare are ca principal obiectiv prezentarea mixului de marketing în activitatea financiar-bancară. Rolul acestuia este reflectat de...

Managementul activelor și pasivelor bancare. optimizarea performanțelor bancare la BCR

SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ACTUAL I.1. ROLUL SISTEMULUI BANCAR ÎN ECONOMIE Metamorfoza sistemului bancar românesc de la structura rigidă ce îl...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Protecția Consumatorilor de Servicii Financiare

Introducere De-a lungul timpului pentru economişti studiul banilor, instituțiilor bancare şi piețelor financiare a constituit unul dintre cele mai...

Tipuri de servicii prestate de băncile internaționale

Capitolul I. SISTEMUL BANCAR INTERNAŢIONAL 1. Internaţionalizarea sistemului bancar În ultimele două decenii, activitatea bancară internaţională...

Conexiuni între sectorul bancar și industria asigurărilor

Introducere Conexiunile dintre sectorul bancar și industria asigurărilor vizează în principal două direcții. Pe de o parte, din 35 de bănci...

Ai nevoie de altceva?