Fundamentarea deciziei de finantare a activitatii curente a societatii SC Avatti Industries SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Fundamentarea deciziei de finantare a activitatii curente a societatii SC Avatti Industries SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Introducere.3
Cap 1 Importanţa şi particularităţile sectorului IMM.4
1.1 Particularităţile sistemului IMM,aspecte reprezentative privind activitatea de creditare a acestora.4
1.2 Operaţiunile de finanţare specifice avtivităţii curente desfăşurate de IMM-uri.7
Capitolul 2 Consituirea deciziei de finanţare bancară.9
2.1. Evaluarea performanței economice a IMM-uilor .9
2.2 Analiza economică-financiară a IMM-urilor.12
2.3. Analiza laturei nefinanciare a întreprinderii.14
Capitolul 3 Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a S.C. Avatti Industries S.R.L. Iași, de către BRD.16
3.1 Scurt istoric al S.C. Avatti Industries S.R.L.16
3.2 Analiza situaţiei financiare în cadru întreprinderii S.C. Avatti Industries S.R.L.18
3.3 Analiza performanțelor economico-financiare specifice societăţii SC Avatti Industries SRL, prin intermediul metodei credit –scoring.26
Conluzii.28
Bibliografie .29

Extras din document

Introducere

Realizarea unei operaţiuni de finanţare a IMM-urilor prin intermediul creditării,se concretizează printr-o decizie de acordare sau de refuz din partea instituţiilor care oferă împrumutul.Astfel în prealabil,societăţile vor fi supuse unor analize amănunţite atât din punct de vedere cantitativ,cât şi din punct de vedere calitativ,privind situaţia economio-financiară aferentă,pentru a se putea determina capacitatea acestora de a-şi onora obligaţiile privind rambursarea creditului,respectiv plata dobânzii aferente împrumutului obţinut.

Creditarea prezintă un anumit caracter de subiectivitate, însă decizia de finanţare trebuie să se axeze şi pe diferite caracteristici obiective cu privire la cunoaşterea mai amănunţită a societăţii, implicit a activităţii desfăşurate de aceasta,prin intermediul unei documentaţii amănunţite,informaţia reprezentând un instrument primordial pentru determinarea unei analize de credit corespunzătoare.

Instituţia bancară va realiza o analiză de credit cu scopul de a putea determina nevoia de finanţare a firmei,în anumite situaţii de risc acceptate de bancă,aceasta având ca scop principal majorarea profitului,în urma unei decizii corespunzătoare de creditare.Astfel banca va fi influenţată de anumite elemente în decursul realizării analizei de creditare cum ar fi :

• riscurile care influenţează firma analizată;

• elementele aferente gestiunii instituţiei bancare(riscul de credit,operaţiuni de refinanţare);

• profitabilitatea realizării operaţiunii de creditare;

Este important de remarcat faptul că o anumită decizie de finanţare nu poate să se realizeze în totalitate doar prin intermediul aspectelor teoretice privind creditarea(cum ar fi tehnicile de analiză sau anumiţi indicatori financiari).Astfel un rol important în realizarea unei analize de creditare corecte îl deţine şi analistul de credit,fiind nevoit să aibă în considereare totalitatea spectelor care pot fi semnificative în luarea unei decizii.

În realizarea unei analize de creditare,este necesar să fie cuprinse diferite referinţe, respectiv anumite opinii personale ale analistului,cu privire la pereceperea ( în mod personal) a clientului, a activelor acestuia, cunoştinţele de manager exercitate în activitatea prestată ,desfăşurarea activităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAP 1 Importanţa şi particularităţile sectorului IMM

În confromitate cu Articolului doi aferent anexei din Recomandarea 361/2003/CE, categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este alcătuită din totalitatea întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/ sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro.

IMM-urile deţin un rol important în cadru economiei europene, oferind numeroase locuri de muncă,dezvoltând abilităţi antreprenoriale. În cadru Uniunii Europeană circa 24 de milioane de IMM-uri asigură aproximativ 79 de milioane de locuri de muncă.

În prezent acestea sunt afectate de anumite imperfecţiuni existente în cadru pieţei. IMM-urile se confruntă cu situaţii de dificultate când apelează la finanţarea prin intermediul creditării,în special datorită rigidităţii impuse de instituţiile bancare prin intermediul analizelor de creditare realizate. Disponibilităţile limitate ale firmelor influenţează accesul la inovaţiile în cadru domeniilor în care îşi desfăşoara activitatea prin intermediul noilor tehnologii.Astfel, finanţarea pentru IMM-uri este o prioritate importantă pentru Comisia Europeană,dezvoltarea acestora fiind considerantă un factor primordial pentru majorarea economică a unui stat, respectiv pentru crearea de noi locuri de muncă .

1.1 Particularităţile sistemului IMM,aspecte reprezentative privind activitatea de creditare a acestora

În cadru operaţiunilor de creditare,instituţia bancară este obligată să urmărească respectarea prevederilor aferente Legii nr.58/1997,respectiv a Normelor aferente finanţării corespunzătoare activităţii instituţiilor bancare şi a regulamentelor emise de Banca Naţională a României.

Principiul primordial în funcţie de care instituţiile bancare se ghidează în momentul acţiunilor de aprobare,respectiv de acordare a creditelor este cel al prudenţei bancare.

Operaţiunile de creditare se fundamentează,în principal,pe realizarea analizelor privind viabilitatea,respectiv realismul activităţii desfăşurate de firme,cu scopul de a putea identifica si de a realiza o evaluare a posibilităţii de plată a potenţialilor clienţi care apelează la serviciile de finanţare oferite de instituţiile bancare,respectiv posibilitatea acestora de a putea realiza anumite venituri din activitatea desfăşurată,venituri ce vor fi considerate ca fiind principala sursă ce va servi pentru returnarea disponibilităţilor aferente împrumutului şi a dobânzilor corespunzătoare conform contractului încheiat între client şi bancă.

Aprobarea,respectiv acordarea disponibilităţilor aferente operaţiunii de creditare trebuie să prezinte un anumit avantaj atât pentru firmă,care prin intermediul finanţării primite deţine posibilitatea de a realiza o dezvoltare în cadru activităţilor prestate,acest lucru putând conduce la posibilitatea de majorare a profitului în timp,cât şi pentru bănci,acestea având posibilitatea de a obţine o creştere a profitului datorită operaţiunilor întreprinse privind diversificarea portofoliilor de credite.Creditele acordate de bănci sunt garantate,mărimea minimă a acestora fiind nevoită să acopere în totalitate valoarea împrumutului.(creditul acordat + dobânzile aferente acestuia) .

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea deciziei de finantare a activitatii curente a societatii SC Avatti Industries SRL.docx

Bibliografie

1. Cărţi:
• Angela Boariu, Creditarea bancară a activității de exploatare a întreprinderii, Editura Sedcom Libris, Iași, 2003
• Dumitru Bucătaru, Finanțele întreprinderii, Editura Junimea, Iași, 2007
• Vasile Cocriș, Dan Chirleșan, Managementul bancar și analiza de risc în activitatea de creditare, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009
2. Suporturi de curs
• Angela Roman, Finanțarea și creditarea întreprinderilor mici și mijlocii, suport de curs, Master- Finanțe Asigurări, anul universitar 2010-2011
• Onofrei Mihaela, Management financiar- suport de curs Finanţe-Bănci, anul universitar 2008-2009, Universitatea „AL.I.Cuza”, Facultatea de Economie şi Adminstrarea Afacerilor, Iaşi