Fundamentarea Deciziei Utilizatorului in Operatiunile de Leasing

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Fundamentarea Deciziei Utilizatorului in Operatiunile de Leasing.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Roller Ala

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I. SPAŢIUL DECIZIONAL AL UTILIZATORULUI ÎN OPERAŢIUNILE DE LEASING
1.1. Formele deciziei manageriale de achiziţie şi finanţare în leasing 5
1.2. Metodologie de fundamentare a deciziei de achiziţie în leasing 9
Capitolul II. PARTICULATITĂŢILE PRIVIND DECIZIA UTILIZATORULUI ÎN OPARAŢIUNILE DE LEASING
2.1. Strategii de finanţare a operaţiunilor de leasing 17
2.2. Fundamentarea deciziei de finanţare a operaţiunilor de leasing 25
Concluzii şi recomandări 34
Bibliografie 37

Extras din document

INTRODUCERE

Dezbaterile privind finanţarea necesităţilor înregistrate la nivelul firmelor au reprezentat o permanentă preocupare a specialiştilor în domeniu dar mai ales a managerilor. Opinia majoritară este aceea că finanţarea investiţiilor trebuie să se realizeze din surse ce au caracter de permanenţă. Însă, o problemă importantă al cărei răspuns nu este uşor de determinat, este proporţia în care se pot utiliza sursele proprii, împrumutate sau închiriate, astfel încât să se înregistreze cel mai mic cost de finanţare. În lucrare sunt prezentate aspecte referitoare la structura surselor potenţiale de finanţare şi fundamentarea deciziei de finanţare prin leasing pe baza costului de oportunitate.

Experienţa din domeniu, atît a statelor dezvoltate, cît şi a celor în curs de dezvoltare, demonstrează elocvent că întreprinderile apelează la leasing în finanţarea proiectelor investiţionale de durată medie şi lungă. Gama utilajului livrat prin tranzacţiile de leasing este variată, fapt ce asigură fiecărui beneficiar o abordare individuală a posibilităţii alegerii concrete a obiectelor de leasing în funcţie de necesităţile tehnologice şi posibilităţile financiare.

La acest capitol, Republica Moldova nu face excepţie, deşi situaţia actuală a pieţei de leasing nu corespunde potenţialului său, atragerea surselor de credit, cu o dobîndă acceptabilă, este actuală pentru investiţiile destinate extinderii şi modernizării procesului de producere. Oportunitatea leasingului în Moldova a devenit evidentă chiar de la începutul perioadei de tranziţie la economia de piaţă. Uzura fizică şi morală a fondurilor fixe şi lipsa mijloacelor proprii pentru modernizarea şi reutilarea procesului tehnologic constituie premisele suficiente ale extinderii tranzacţiilor de leasing.

Astfel poate fi subliniată actualitatea temei cercetate, care propune analiza situaţiei privind operaţiunile de leasing în vederea perfecţionării şi dezvoltării pieţei serviciilor de leasing, în contextul căpătării unui areal mai larg de încredere din partea utilizatorilor.

Tema de cercetare cuprinde analiza diferitor modalităţi de finanţare şi a costurilor acestora. În opinia mea, leasingul poate fi considerat o alternativă de finanţare a afacerii destul de rentabilă. O percepere corectă a importanţei conceptului de leasing, precum şi a existenţei unei intercorelări strînse între finanţe, ca ştiinţă economică, şi gestiunea reală a finanţelor permite aplicarea analizei de sistem în cadrul cercetărilor acestui fenomen.

Astfel, în introducere am făcut o scurtă prezentare a prezentei lucrări, referitor la structură, actualitatea temei şi concluziile deduse.

Capitolul 1 ”Spaţiul decizional al utilizatorului în operaţiunile de leasing” se axează pe particularităţile procesului decizional în analiza proiectelor investiţionale finanţate prin leasing, sunt analizate avantajele şi limitele leasingului în finanţarea investiţiilor.

Capitolul 2 “Particularităţile privind decizia utilizatorului în operaţiunile de lesing” am relatat despre modalitatea de elaborare şi adopatare a deciziei de achiziţie în leasing, despre strategiile umărite de întreprindere în procesul finanţării, şi despre costul diferitor surse de finanţare în comparaţie cu costul leasingului.

Scopul lucrării constă în sistematizarea şi relevarea esenţei leasingului, prin prisma procesului decizional privind evaluarea proiectelor de finanţare prin leasing, precum şi determinarea direcţiilor de dezvoltare a activităţii de leasing în vederea sporirii eficienţei investiţionale în cadrul economiei naţionale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea Deciziei Utilizatorului in Operatiunile de Leasing.doc

Alte informatii

Proiect de specialitate prezentat la catedra Banci in cadrul Academiei de studii Economice a Moldovei. Am analizat SPAŢIUL DECIZIONAL AL UTILIZATORULUI ÎN OPERAŢIUNILE DE LEASING si PARTICULATITĂŢILE PRIVIND DECIZIA UTILIZATORULUI ÎN OPARAŢIUNILE DE LEASING.