Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 27821
Mărime: 114.81KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Cap. 1 GENERALITĂŢI PRIVIND RISCUL DE CREDITARE pag. 2

1.1. Creditul bancar. Trăsături caracteristice . pag. 2

1.2. Riscul. Definiţia şi clasificarea riscurilor bancare pag. 9

1.3. Riscul de creditare pag. 20

1.4 Principiile activităţii de creditare .pag . 27

Cap. 2 MĂSURI DE PREVENIRE A RISCULUI DE CREDITARE pag. 30

2.1. Normele bancare privind limitarea riscului de creditare . pag. 36

2.2. Măsuri de prevenire . pag. 41

2.3. Determinarea, constituirea şi utilizarea provizioanelor . pag. 44

2.4. Determinarea formelor de garanţie a creditelor pag. 46

2.5.Metode informatice utilizate în stabilirea deciziei de creditare . pag. 51

2.6. Analiza riscului de creditare pag. 54

Cap. 3 GESTIUNEA RISCULUI DE CREDITARE pag. 64

3.1. Centrala Riscurilor Bancare – bază de informaţii în gestionarea riscului de creditare pag. 64

3.2. Gestiunea apriori şi gestiunea aposteriori pag. 69

3.3. Principiile gestiunii riscului de creditare pag. 70

3.4. Indicatori ai riscului de creditare . pag. 77

Cap. 4 STUDIU DE CAZ, CONCLUZII ŞI PROPUNERI . pag. 76

BIBLIOGRAFIE pag. 88

Extras din document

Capitolul 1

PROBLEME GENERALITĂŢI PRIVIND RISCUL DE CREDITARE

1.1. CREDITUL BANCAR, TRĂSĂTURI CARACTERISTICE

Pentru definirea creditului, este necesară prezentarea a trei opinii care s-au conturat cu privire la acest concept, respectiv:

- creditul ca încredere;

- creditul ca expresie a relaţiilor de redistribuire;

- creditul ca formă a relaţiilor de schimb.

Creditul ca încredere – este o concepţie care plasează la baza relaţiilor de credit idea de încredere, de unde rezultă caracterul subiectiv al acestora.

Creditul ca expresie a relaţiilor de redistribuire – reprezintă o abordare care porneşte de la conţinutul economic specific al creditului, respectiv transferul unei părţi din produsul social de la unii participanţi la circuitul economic către alţi participanţi la acest circuit. Spre deosebire de alte forme ale relaţiilor de redistribuire a veniturilor, ca de exemplu impozitele şi taxele, care au caracter definitiv, creditul este o formă particulară a acestor relaţii, prin caracterul temporar al transferului din economie.

Creditul ca expresie a relaţiilor de schimb – reprezintă ,,un acord prin care anumite bunuri, servicii sau o cantitate de monedă sunt cedate în schimbul unei promisiuni de plată viitoare”

Creditul reprezintă o categorie economică, ce exprimă relaţii de repartiţie a unei părţi din PIB sau din venitul naţional, prin care se mobilizează şi se distribuie disponibilităţile din economie şi se creează noi mijloace de plată, în scopul satisfacerii unor nevoi de capital şi al realizării unor obiective ale politicii economice.

În esenţă, creditul reprezintă schimbul unei valori monetare actuale contra unei valori monetare viitoare.

Conţinutul şi semnificaţia acestui concept rezultă şi din funcţiile care sunt atribuite creditului, şi care în funcţie de opiniile care s-au conturat, pot fi grupate astfel:

(a) o primă grupă de opinii abordează funcţiile creditului în acelaşi mod ca şi funcţiile finanţelor, respectiv funcţiile de repartiţie şi control;

(b) o a doua grupă de opinii consideră trei funcţii caracteristice ale creditului cele două precedente plus funcţia de economie;

(c) o a treia grupă analizează funcţiile creditului ca: funcţia de mobilizare şi funcţia de redistribuire.

(d) a patra grupă de opinii apreciază creditul prin aceea că este însoţit permanent de dobândă, atribuindu-i-se funcţia de purtător de dobândă.

Dintre toate aceste opinii exprimate cu privire la funcţiile creditului, reţin atenţia cele care atribuie creditului următoarele funcţii:

- de repartiţie;

- de control;

- de emisiune

Pentru evidenţierea funcţiilor şi caracteristicilor creditului, este necesară prezentarea elementelor incluse în relaţiile de credit, astfel:

- participanţi la raportul de credit;

- scadenţa;

- dobânda (preţul creditului).

• Participanţii la raportul de credite, creditorul şi debitorul, sunt reprezentaţi de:

- populaţie care deţine un rol important în asigurarea resurselor de creditare;

- stat care participă, atât în calitate de creditor atunci când se înregistrează excendente bugetare, cât şi de debitor ca următoare a înregistrării de deficite bugetare;

- agenţii economici, care deţin o importantă poziţie în rândul creditorilor în cazul în care obţin rezultate financiare pozitive

• Promisiunea de rambursare reprezintă angajamentul debitorului de a rambursa, la scadenţă valoarea capitalului împrumutat plus dobânda, ca preţ al creditului.

• Scadenţa sau termenul de rambursare stabilit în contract este diferit în funcţie de particularităţile sectorului de activitate şi de nivelul eficienţei activităţii beneficiarilor de credite.

• Dobânda reprezintă preţul capitalului utilizat sau ,,chiria” pe care o plăteşte debitorul pentru dreptul care i se acordă, cel de a folosi capital împrumutat.

Preview document

Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 1
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 2
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 3
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 4
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 5
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 6
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 7
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 8
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 9
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 10
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 11
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 12
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 13
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 14
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 15
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 16
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 17
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 18
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 19
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 20
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 21
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 22
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 23
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 24
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 25
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 26
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 27
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 28
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 29
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 30
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 31
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 32
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 33
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 34
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 35
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 36
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 37
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 38
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 39
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 40
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 41
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 42
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 43
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 44
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 45
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 46
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 47
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 48
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 49
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 50
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 51
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 52
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 53
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 54
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 55
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 56
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 57
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 58
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 59
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 60
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 61
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 62
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 63
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 64
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 65
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 66
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 67
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 68
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 69
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 70
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 71
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 72
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 73
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 74
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 75
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 76
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 77
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 78
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 79
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 80
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 81
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 82
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 83
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 84
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 85
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 86
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 87
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 88
Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Gestionarea si Previzionarea Riscului de Creditare.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Operațiunilor de Creditare

Introducere Problematica abordată în lucrarea de disertaţie „AUDITUL OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE” a presupus delimitarea acesteia în două capitole,...

Riscul de Creditare

Introducere Riscurile în activitatea de creditare. Consideraţii generale. Cel mai important risc în activitatea desfăşurată de o bancă este...

Asigurarea Creditelor la Bancpost SA

Introducere Asigurarea creditelor bancare a apărut ca nevoie a acoperirii riscurilor financiare rezultate din creditele acordate de diverse...

Creditarea bancară

INTRODUCERE Actualitatea temei. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul bancar...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Riscul de Creditare

Introducere Riscurile în activitatea de creditare. Consideraţii generale. Cel mai important risc în activitatea desfăşurată de o bancă este...

Riscul în procesul creditării bancare

Capitolul I FINANTARE, CREDITARE, RISC 1.1 FINANŢAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.1.1 Concept, funcţii, factori de organizare Procesele de...

Gestionarea Riscurilor Bancare

Capitolul 1. Băncile in economia de piată 1.1. Conceptul de bancă. În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate...

Practica de Specialitate - Banc Post

I. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1.1 PREZENTARE GENERALA Banc Post a fost înfiinţată la 1 iulie 1991, cu un capital social de 226 milioane lei,...

Concepte Generale de Management Bancar

Principalele functii ale managementului dupa Fayol sunt: 1. Previzionare; 2. Planificare; 3. Organizare; 4. Motivare; 5. Coordonare; 6....

Analiza Riscului de Creditare - BCR

1. Riscul de credit – definiţie, cadrul legislativ Băncile comerciale se confruntă cu o serie de riscuri legate de operaţiunile lor curente, iar...

Managemetul Riscului de Creditare BCR

INTRODUCERE Riscul de credit este perceput de majoritatea băncilor din România ca fiind în creştere, pe fondul extinderii activităţii de...

Dezvoltarea, Protectia si Perspectivele Activitatii Bancare

Cap. I Sistemul bancar 1.1 Istoricul sistemului bancar Originile si evolutia sistemului bancar. Istoria sistemului bancar îsi gaseste originile...

Ai nevoie de altceva?