Gestiunea Lichiditatii si Solvabilitatii in Cadrul Intreprinderii

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Gestiunea Lichiditatii si Solvabilitatii in Cadrul Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 69 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sava E.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Introducere 5
Capitolul I. Bazele teoretice ale gestiunii lichidităţii şi solvabilităţii în cadrul întreprinderii 8
1.1. Conceptul de lichiditate şi solvabilitate 8
1.2. Metodologia calculării şi aprecierii lichidităţii şi solvabilităţii 12
1.3. Esenţa gestiunii lichidităţii şi solvabilităţii 19
1.4. Particularităţi ale lichidităţii şi solvabilităţii bancare 26
Capitolul II. Analiza siguranţei şi performanţei bancare a BC“Moldindconbank”S.A 32
2.1. Prezentarea BC “Moldindconbank” S.A 32
2.2. Analiza mărimii şi evoluţiei activelor şi pasivelor bancare 34
2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii băncii 39
2.4. Aprecierea rezultatelor financiare şi a rentabilităţii băncii 42
2.5. Poziţia pe piaţa serviciilor bancare a BC “Moldindconbank” S.A 47
Capitolul III. Căi de minimizare a riscului de lichiditate şi de maximizare a rentabilităţii băncii 49
3.1.Minimizarea riscului de lichiditate 49
3.2. Căi de sporire a rentabilităţii băncii 57
Concluzii 60
Bibliografie 62
Anexe

Extras din document

Introducere

Dat fiind faptul că o economie de piaţă nu poate funcţiona fără întreprinderi bine consolidate, capabile să genereze venituri şi să contribuie la dezvoltarea economiei de ansamblu a unei ţări, am ales această temă deoarece am considerat că problematica lichidităţii reprezintă un subiect important cînd vine vorba despre gestiunea eficientă a unei întreprinderi.

După prăbuşirea imperiului sovietic, economia Republicii Moldova a trebuit să se adapteze noilor condiţii de activitate bazate pe proprietatea privată şi să îşi alinieze obiectivele de dezvoltare conform principiilor economiei de piaţă.

Totuşi, această perioadă de tranziţie s-a dovedit a fi una deloc uşoară, astfel şi acum sunt întreprinderi care înregistrează pierderi an de an, iar acest fapt se reflectă negativ asupra indicilor de dezvoltare economică a ţării.

Majoritatea acestor întreprinderi ajung la faliment, iar una din cauze este gestiunea neadecvată a lichidităţii şi solvabilităţii. Deseori managerii unor astfel de întreprinderi ajung să realizeze acest fapt în momentul cînd nu mai pot solicita credite, băncile fiind restrictive în a le acorda noi împrumuturi.

S-ar părea că nu ar trebui să existe aceste limite şi restricţii, mai ales dacă agentul economic doreşte să îşi scoată din impas afacerea, însă nu trebuie să uităm că şi băncile sunt nişte întreprinderi care urmăresc obţinerea profitului, dar care la fel se întîlnesc cu problematica lichidităţii.

Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, această teză se concentrează în mod specific asupra sectorului bancar, ca segment indispensabil al ansamblului economic, fără de care economia modernă nu-şi poate exercita rolul şi funcţiile, fiecare ţară, şi implicit şi Republica Moldova, fiind interesată în crearea unui sistem bancar solid, care să permită asigurarea unui cadru organizatoric corespunzator extinderii relaţiilor băneşti din economie.

Acestea sunt doar cîteva motive care ne-au condus spre cercetarea acestui subiect, pe care îl considerăm actual deoarece, mediul economic este în continuă schimbare, la fel şi metodele, propunerile de eficientizare a activităţii agenţilor economici se cer a fi reactualizate.

Obiectul cercetării îl constituie gestiunea lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii, în special în sfera bancară, evidenţierea importanţei acestui proces în vederea atingerii unui nivel optim de dezvoltare.

În acest context, considerăm că aspectul ştiinţific , dar şi cel practic al gestiunii lichidităţii şi solvabilităţii în întreprinderile din Republica Moldova necesită o studiere mai aprofundată. Utilizarea adecvată a metodelor de gestiune va avea drept rezultat sporirea rentabilităţii agenţilor economici şi minimizarea riscurilor ce apar în procesul desfăşurării activităţii de către aceştea.

Scopul cercetării cuprinde studierea şi analiza problemelor legate de lichiditatea şi solvabilitatea entităţilor economice din Republica Moldova, în special în băncile comerciale

în condiţiile actuale şi prezentarea unor propuneri privind eficientizarea gestiunii lichidităţii şi solvabilităţii.

Pentru atingerea scopului ne-am stabilit următoarele sarcini:

- studierea teoriilor fundamentale ale gestiunii lichidităţii şi solvabilităţii în cadrul întreprinderii şi particularităţile acestora pentru băncile comerciale;

- analiza gestiunii lichidităţii şi solvabilităţii BC “Moldindconbank” şi modul în care acest proces se răsfrînge asupra profitabilităţii şi siguranţei băncii;

- argumentarea, în baza analizei, a recomandărilor privind minimizarea riscului de lichiditate şi maximizare a rentabilităţii.

Sarcinile şi scopul tezei de licenţă au determinat structura lucrării care constă din introducere, trei capitole ce evidenţiază conţinutul de bază al cercetărilor efectuate, încheierea, bibliografia şi anexele. Conţinutul de bază al lucrării este ilustrat cu 12 tabele şi 2 figuri, iar în anexe sunt prezentate bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale BC”Moldindconbank”S.A. pentru anii 2005 – 2007.

În Introducere este argumentată actualitatea temei cercetate, sunt conturate scopul şi sarcinile lucrării.

Capitolul 1 prezintă opinii privind conceptul de lichiditate şi solvabilitate, metodologia calculării şi gestiunea acestora atît pentru întreprinderi cît şi particularităţile ce ţin de activitatea în sfera bancară.

În Capitolul 2 este efectuată analiza performanţei şi siguranţei BC “Moldindconbank” S.A.

cu scopul de a evidenţia evoluţia indicatorilor de performanţă şi siguranţă, precum şi de a aprecia influienţa mărimii activelor şi pasivelor bancare, structurii acestora la creşterea ratingului bancii pe piaţa serviciilor bancare.

Capitolul 3 dezvăluie informaţia ce ţine de căile de minimizare a riscului de lichiditate, propuneri pentru sporirea rentabilităţii, atît pentru BC “Moldindconbank” S.A., cît şi pentru toate băncile comerciale autohtone care se confruntă cu astfel de probleme.

La final vor fi generalizate concluziile lucrării precum şi recomandările propuse.

După cum am menţionat mai sus, o parte din investigarea efectuată este realizată în baza datelor Băncii Comerciale pentru Industrii şi Construcţii BC”Moldindconbank” S.A. Este una din cele mai solide bănci autohtone care îşi merită pe deplin loialitatea şi credibilitatea clienţilor, dat fiind managementul eficient realizat de o echipă de oameni responsabili şi profesionişti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestiunea Lichiditatii si Solvabilitatii in Cadrul Intreprinderii.doc

Alte informatii

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra Finanţe şi Bănci