Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 5787
Mărime: 686.62KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Bistriceanu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI BUCURESTI

Cuprins

1. Localizarea băncii comerciale în cadrul sistemului bancar

2. Structura creditelor acordate de bancă pe ultimii 2 ani

3. Prezentarea riscului de credit-cauze si masuri de reducere a acestuia

4. Calitatea portofoliului de credite al băncii pe ultimii 3 ani

5. Institutiile externe de evaluare a riscului de credit

6. Tehnici de diminuare a riscului de credit

7. Constituirea de provizioane ca masura de siguranta pentru riscul de credit

8. Cauze ale riscului de credit si metode de prevenire

9. Studii de caz cu ratingul de credit al debitorului persoană juridică

10.Fondurile proprii pentru adecvarea cerintei minime de capital

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

1. Localizarea băncii comerciale în cadrul sistemului bancar

Banca Românească a fost înfiinţată în anul 1993 ca bancă comercială universală, în totalitate cu capital privat, lărgindu-şi treptat gama de produse şi servicii, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor partenerilor săi de afaceri. În octombrie 2003, National Bank of Greece a achiziţionat de la Fondul Româno-American de Investiţii 81.65% din capitalul social al Băncii Româneşti, devenind astfel acţionar majoritar. Includerea băncii în Grupul NBG a reprezentat una dintre cele mai semnificative etape din istoria Băncii Româneşti si o garanţie pentru o poziţie importantă pe piaţă şi pentru o dezvoltare strategica pe termen lung a acesteia.

Banca Românească şi-a îmbunătăţit constant gama de produse şi servicii în vederea dezvoltării activităţii, atragerii de noi clienţi dar şi loializării celor existenţi prin campanii de promovare şi produse competitive.În vederea creşterii bazei de clienţi, Banca Românească a implementat un program de dezvoltare a reţelei astfel încât, în prezent, operează o reţea formată din 134 unităţi teritoriale şi 6 centre de afaceri, oferind servicii de calitate clienţilor săi.

Politica băncii este de a-şi dezvolta canalele de distribuţie a serviciilor şi produselor şi de a-şi îmbunătăţi permanent activitatea, menţinând în acelaşi timp o abordare prudentă din punct de vedere al riscului.Se înţelege de la sine că, indiferent de cât de bună a fost performanţa Băncii Româneşti, perspectivele acesteia s-au imbunatăţit semnificativ după preluarea de către National Bank of Greece, deoarece acţionarul majoritar este un grup financiar puternic, care poate şi va asigura dezvoltarea viitoare a acesteia.

Structura acţionariatului

Nr persoane Nr actiuni Pondere(%) Valoare(lei)

Persoane fizice 149 2,612,581 0.698 5,225,162

capital roman 147 2,391,267 0.639 4,782,534

capital strain 2 221,314 0.059 442,628

Persoane juridice 13 371,711,529 99.302 743,423,058

capital roman 11 87,020 0.023 174,040

capital strain 2 371,624,509 99.279 743,249,018

Total general 162 374,324,110 100 748,648,220

Controlul intern este un proces continuu, care oferă asigurări rezonabile privind îndeplinirea, cel puţin, a următoarelor obiective:

• obiective de performanţă - eficacitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;

• obiective de informare - credibilitatea, integritatea şi furnizarea la timp a informaţiilor financiare şi a informaţiilor necesare conducerii;

• obiective de conformitate - conformitatea cu legile şi reglementările în vigoare, precum şi cu politicile şi procedurile interne.

2. Structura creditelor acordate de bancă pe ultimii 2 ani

Concentrarile de risc de credit semnificative iau nastere pe tipuri de clienti in functie de creditele, avansurile ai angajamentele de credit acordate de Grup. Concentrarea riscului de credit aferent instrumentelor financiare se analizeaza atat la nivel de portofoliu, cat si pentru segmente de clienti care prezinta caracteristici economice similare si a caror capacitate de rambursare este similar afectata de schimbarile in mediul economic.

Principala concentrare a riscului de credit deriva din expunerea individuala, pe segmente de clienti, in ceea ce priveste creditele si avansurile acordate de banca, angajamentele de credit si garantiile emise.

Concentrari de risc pe sectoare economice 2010 2009

Clienti retail 4,375,945,676 4,025,469,974

Clienti corporativi, din care: 2,016,092,295 2,357,666,812

Agricultura 41,259,825 33,332,268

Electricitate, petrol si gaze naturale 244,322,893 211,089,347

Industria alimentara si bunurilor de larg consum 124,478,156 201,468,322

Constructii 248,848,111 324,591,595

Comert cu amânuntul si en-gros 400,833,274 495,174,189

Finantarea creditelor de

consum si ipotecare 26,569,903 55,268,447

Titluri de valoare 680,961,260 725,477,923

Altele 248,818,873 311,264,721

Total 7,072,999,231 7,108,614,709

Se poate observa usor ca cele mai cele mai multe credite au fost acordate catre segmentul de clienti retail, cu o pondere in totalul creditelor de peste 50% in perioada analizata, astfel ca cea mai mare pondere a reprezentat-o in anul 2010, de aproape 68%, cu o crestere de 8% fata de anul 2009. Urmatorul segment de credit in care s-au acordat credite , dupa marimea acestora in total credite, au fost cele din sectorul comercial (comert cu amanuntul si en-gros) , titlurile de valoare ocupand de asemenea un loc fruntas.

Preview document

Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 1
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 2
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 3
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 4
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 5
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 6
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 7
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 8
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 9
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 10
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 11
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 12
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 13
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 14
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 15
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 16
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 17
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 18
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 19
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 20
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 21
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 22
Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Riscului de Credit - Banca Romaneasca.docx

Alții au mai descărcat și

Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare

Capitolul 1 PROBLEME GENERALITĂŢI PRIVIND RISCUL DE CREDITARE 1.1. CREDITUL BANCAR, TRĂSĂTURI CARACTERISTICE Pentru definirea creditului, este...

Gestiunea Riscului de Credit - Metode de Evaluare a Bonitatii Clientilor Practicate de Bancile Comerciale Romanesti

A.- Analiza bonitatii clientilor prin alte metode bancare O modalitate de prevenire a riscului de credit în activitatea bancara este evaluarea...

Banca Transilvania

Cap. 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Legenda unitati BT: exista unitati vor...

Managementul Riscului de Creditare la ING Bank

Introducere Analiza managementului riscurilor în domeniul bancar este o problemă mereu actuală şi extrem de importantă. Inovaţiile apărute pe...

Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România

1. Riscul de credit. Elemente conceptuale Riscul de credit este definit în linii generale ca fiind acel risc de pierderi financiare cauzat de...

Analiza Riscului de Creditare la BRD

INTRODUCERE Riscul se regăseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor reprezintă funcţia cheie a băncilor moderne axate pe...

Analiza Riscului de Creditare la Piraeus Bank România

Cap. 1 Riscul de credit la Piraeus Bank România 1.1 Strategia de risc a PBR privind riscul de credit Riscul de credit este definit de Banca...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?