Gestiunea Riscurilor Bancare

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 32568
Mărime: 150.32KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Mihai

Extras din document

INTRODUCERE

Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente.

Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară.

În angajarea resurselor lor, băncile se confruntă cu o serie de riscuri:

- riscul de nerambursare;

- riscul lipsei de lichiditate;

- riscul variaţiei ratei dobânzii pe piaţă;

- riscul de capital;

- riscul repatrierii capitalului în condiţiile creditării externe (riscul valutar şi riscul de ţară).

Acordând credite banca îşi asumă mai multe tipuri de riscuri, acestea fiind determinate fie de calitatea celui care face împrumutul, fie de evoluţia economică generală, fie de structura generală a băncii.

Se cunoaşte faptul că performanţa bancară are două dimensiuni: rentabilitate şi risc, iar managementul bancar urmăreşte maximizarea performanţelor bancare prin armonizarea următoarelor obiective: maximizarea rentabilităţii băncii, minimizarea expunerii la risc şi încadrarea în normele de calitate şi comportament prudenţial.

Considerarea tuturor riscurilor este un fapt necesar şi important pentru fiecare bancă, dar în condiţiile amplitudinii procesului de recreditare, cunoaşterea, evitarea şi prevenirea lor este de o deosebită relevanţă la nivel naţional.

Actualitatea temei a prezentei teze constă în faptul că, anume în condiţiile

economiei de piaţă, expunerea băncilor comerciale la pericolul diferitelor categorii de riscuri financiare şi funcţionale este deosebit de mare, ceea ce nu era caracteristic pentru activitatea operaţională a băncilor de stat.

Una din particularităţile activităţii bancare contemporane este faptul că luarea deciziilor incorecte în managementul bancar pe categorii de riscuri implică pierderi de mijloace de către deponenţii instituţiilor financiare date şi, ca urmare, se intensifică riscurile investiţionale ale persoanelor fizice din Republica Moldova.

În prezenta lucrare am analizat urmatoarele obiective:

– analiza concepţiilor fundamentale ale managementului riscurilor, studierea experienţei bancare internaţionale avansate şi evaluarea gradului de admisibilitate a folosirii acesteia în activitatea practică a băncilor din R. Moldova;

– determinarea nivelului de corespundere a bazei legislativ-financiare condiţiilor actuale ale economiei de piaţă;

– evaluarea tendinţelor şi prognozarea perspectivelor dezvoltării sistemului financiar-bancar al R. Moldova, ce influenţează nemijlocit gradul de predispoziţie a băncilor la diferite categorii de riscuri;

– studierea şi evaluarea acţiunilor întreprinse de managementul bancar al R. Moldova în domeniul anumitor categorii de riscuri bancare;

– elaborarea recomandărilor pentru perfecţionarea sistemului de management bancar al R. Moldova în scopul consolidării disciplinei de credit a participanţilor la piaţa financiară.

Logica cercetării şi structura lucrării. Scopul şi sarcinile cercetării au determinat structura logică a lucrării,care conţine 110 pagini şi cuprinde introducerea, trei capitole redînd conţinutul de bază al cercetărilor efectuate, concluzi, bibliografie şi anexe.

În introducere este argumentată actualitatea temei, sînt evidenţiate obiectul cercetării şi suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării.

În capitolul I –

Sunt analizate condiţiile principale care aduc cu sine riscul în activitatea bancară, deasemenea esenţa şi clasificarea riscurilor bancare, clasificare este analizată după diferite criterii esenţiale. Un loc deosebit în acest capitol îi revine necesităţii analizei riscurilor bancare, prezentate în ultimul subcapitol.

În capitolul II –„Analiza cantitativă a riscurilor bancare”, aici sunt prezentate analize detaliate a celor mai importante riscuri care influenţiază activitatea bancară: riscul creditar, riscul de lichiditate, riscul insolvabilităţii (de capital) şi riscul valutar.

Sunt prezentaţi indicatori cantitativi ai fiecărui tip de risc bancar.

În capitolul III –

Este abordat riscul sau totalitatea riscurilor din economia naţională a Republicii Moldova. Riscurile şi posibilităţile de gestiune a lor la nivel de economie, bancă. La fel sunt prezente unele propuneri de soluţionare a influenţei negative a riscurilor bancare.

Preview document

Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 1
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 2
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 3
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 4
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 5
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 6
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 7
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 8
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 9
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 10
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 11
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 12
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 13
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 14
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 15
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 16
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 17
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 18
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 19
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 20
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 21
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 22
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 23
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 24
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 25
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 26
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 27
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 28
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 29
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 30
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 31
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 32
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 33
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 34
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 35
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 36
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 37
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 38
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 39
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 40
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 41
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 42
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 43
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 44
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 45
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 46
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 47
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 48
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 49
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 50
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 51
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 52
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 53
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 54
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 55
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 56
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 57
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 58
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 59
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 60
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 61
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 62
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 63
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 64
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 65
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 66
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 67
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 68
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 69
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 70
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 71
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 72
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 73
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 74
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 75
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 76
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 77
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 78
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 79
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 80
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 81
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 82
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 83
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 84
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 85
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 86
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 87
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 88
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 89
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 90
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 91
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 92
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 93
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 94
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 95
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 96
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 97
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 98
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 99
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 100
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 101
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 102
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 103
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 104
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 105
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 106
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 107
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 108
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 109
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 110
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 111
Gestiunea Riscurilor Bancare - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Riscurilor Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Riscul de Credit in Activitatea Bancara

Noțiuni generale despre riscul de credit Întrucât acordarea de credite reprezintă o activitate complexă, care nu poate fi deprinsă de contextul...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Proiect Practica Bancara Banca Transilvania - Moneda si Credit

INTRODUCERE 1. Motivaţii şi explicaţii Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Transilvania au tinut de: BT...

Banca Romaneasca

Banca Romaneasca • Prezentare generala: Banca Romaneasca are o experienta de 16 ani, ea ofera clientilor sai o gama larga de produse si service...

Moneda si Credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Riscul în Activitatea de Credit

Capitolul 1. CREDITAREA, PARTE COMPONENTA DE BAZA A TEHNICII SI OPERATIUNILOR BANCARE 1.1Necesitatea diversificarii operatiunilor, tehnicilor,...

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova

“Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă...

Gestiunea Riscurilor Bancare in Creditarea Intreprinderilor de Comert Exterior

Introducere Evolutiile economiei romanesti inregistrate in perioada de dupa 1993 au stat sub semnul eforturilor generale de restructurare a...

Gestiunea Riscurilor de Credit si Metode de Prevenire in Cadrul Bancii Romanesti

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR. RISCURI BANCARE 1.1. SISTEMUL BANCAR - DEFINITIE, COMPONENTE, EVOLUTIE "Dupa unele pareri, aparitia bancilor ar...

Ai nevoie de altceva?