Impactul Cotarii la Bursa asupra Intreprinderii SC Tehnoton SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Impactul Cotarii la Bursa asupra Intreprinderii SC Tehnoton SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CAPITOLUL I CARACTERISTICILE ŞI FUNCŢIILE PIEŢELOR DE CAPITAL 3
I.1. Aspecte privind piaţa titlurilor financiare la nivel intenaţional 3
I.2. Dezvoltarea şi funcţionarea Bursei de Valori Bucureşti 6
I.3. Rolul şi funcţiile burselor de valori şi a Bursei de Valori Bucureşti 11
CAPITOLUL II. COTAREA VALORILOR MOBILIARE LA BURSELE DE VALORI 14
II. 1. Piaţa de capital privită ca alternativă de finanţare pentru întreprinderi 14
II.2. Modalităţile prin care o societate pe acţiuni poate deveni societate deschisă 15
II.3. Cerinţele privind posibilitatea înscrierii valorilor mobiliare la Cota Bursei de Valori Bucureşti 18
II.4. Procedurile şi mecanismul listării la Bursa de Valori Bucureşti 20
II.4.1. Oferte publice de vânzare 21
II.4.2. Conţinutul prospectului de emisiune 23
II.5. Obligaţiile emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 25
CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPACTUL COTĂRII LA BURSĂ ASUPRA UNEI FIRME PE EXEMPLUL S.C. TEHNOTON S.A. IAŞI 27
III.1. Prezentarea generala a companiei 27
III.1.1. Forma juridică şi funcţionarea societăţii 28
III.1.2. Obiectul de activitate 28
III.1.3. Capitalul social 30
III.2. Aspecte de natura comerciala 33
III.2.1. Piaţa de desfacere a produselor oferite de SC. TEHNOTON S.A. 33
III.2.2. Principalii parteneri comerciali ai S.C.TEHNOTON S.A. 34
III.2.3. Principalii clienţi 35
III.2.4. Concurenţa 36
III.3. Situaţia financiară a companiei S.C. TEHNOTON S.A. 37
III.3.1. Rata îndatorării 38
III.3.2. Rata solvabilităţii 42
III.3.3. Rata lichidităţii 45
III.3.4. Rata de rentabilitate economică (ROA) 48
III.3.5. Rata de rentabilitate financiară (ROE) 50
III.4. Situaţia S.C. TEHNOTON S.A. IAŞI pe piaţa bursieră 52
VI.4.1. Cifra de afaceri pe acţiune 54
III.4.2. Profitul net pe acţiune 55
III.4.3.Capacitatea de autofinanţare pe acţiune 57
III.4.4. Capitalizarea bursieră 58
Concluzii finale 60
Bibliografie selectivă 63

Extras din document

CAPITOLUL I CARACTERISTICILE ŞI FUNCŢIILE PIEŢELOR DE CAPITAL

I.1. Aspecte privind piaţa titlurilor financiare la nivel intenaţional

În mecanismul de funcţionare al unei economii moderne piaţa ocupă un loc esenţial determinând într-o proporţie însemnată deciziile şi comportamentele agenţilor economici.

În orice economie de piaţă există şi funcţionează o piaţă financiară, mai mult sau mai puţin dezvoltată, şi aceasta reprezintă locul unde se întâlneşte oferta cu cererea de capitaluri pe termen mediu şi lung.

Piaţa financiară joacă un rol important în atingerea şi menţinerea echilibrului economic naţional prin alocarea eficientă a economiilor în investiţii private şi publice, interne sau externe folosindu-se de „intermediari financiari”: băncile comerciale, pe piaţa monetară si valutară; societăţile de servicii de investiţii financiare, pe piaţa de capital; societăţile de asigurări, pe piaţa asigurărilor sau folosindu-se de investitorii instituţionali (bănci comerciale, societăţi de economii, de asigurare, de investiţii, fonduri mutuale), prin intermediul titlurilor lor indirecte ( certificate de depozit, livrete de economii, poliţe de asigurare, certificate de investitor etc.). În timp ce, pe segmentul primar, piaţa financiară asigură numai transferul de capital intermediat sau indirect, pe segmentul secundar piaţa financiară asigură toate transferurile de capital.

Piaţa financiară este mecanismul prin care activele finaciare sunt emise şi introduse în circuitul economic. Ea este formată din două mari sectoare: sectorul bancar (sau piaţa creditului) şi sectorul titlurilor financiare (sau piaţa financiară în sens restrâns).

Piaţa bancară (piaţa creditului) priveşte relaţia de credit având la bază active financiare fără caracter negociabil - disponibilităţile băneşti sunt atrase la bănci şi apoi utilizate de către acestea pentru creditarea celor în căutare de fonduri (în acest caz avem de-a face cu o finanţare indirectă).

Piaţa financiară în sens restrâns (piaţa titlurilor financiare) este structurata în piaţa monetară şi piaţa de capital.

Pieţele monetare sunt specializate în tranzacţii cu titluri pe termen scurt (până la 1 an) cum ar fi: depozitele bancare, cecuri, bilete la ordin, certificate de depozit, cambii şi altele. Preţul dreptului de a utiliza fondurile oferite astfel pe piaţa monetară este reprezentat în principal de dobândă.

Piaţa de capital este piaţa titlurilor financiare cu o durată mai mare de 1 an, în care se includ instrumente ce exprimă drepturi şi obligaţii cu o durată mai mare de 1 an. Aceasta are ca obiect tranzacţionarea activelor financiare: acţiuni, obligaţiuni, bilete la ordin, ipoteci şi alte drepturi deţinute asupra unor active reale.

PIAŢA DE CAPITAL

Figura I.1. Componentele pieţei de capital

Sursa: Maria Prisăcariu, Valeriu Dornescu, Pieţe de capital si tranzacţii bursiere, pag. 17

Pe piaţa de capital apare o relaţie directă între posesorul de fonduri (investitorul) şi cel aflat în căutare de resurse financiare şi care va emite titluri, urmând ca în schimb să primească fondurile de care are nevoie.Trebuie să atragem atenţia în acest punct că, în literatura de specialitate, se folosesc de către unii autori noţiuni diferite pentru a descrie structura pieţei. Spre exemplu, în literatura franceză, în locul noţiunii de piaţă financiară se foloseşte cea de piaţă a capitalurilor, aceasta incluzând piaţa creditului, piaţa valorilor mobiliare (numită în acest caz piaţa financiară) şi piaţa monetară. Şi desigur, în literatura de specialitate găsim şi alte astfel de exemple însă aici vom utiliza noţiunea de piaţa de capital aşa cum am definit-o mai sus.

Pe fondul cerinţelor actuale ale globalizării nu se poate concepe o economie modernă, competitivă, capabilă să se adapteze cerinţelor prezente, fără existenţa şi funcţionarea unei pieţe de capital eficiente. O piaţă eficientă este aceea în care lipsesc oportunităţile de arbitraj, a diferenţelor dintre preţul de piaţă şi valoarea actuală a investiţiei în cumpărarea titlului financiar. Pe o piaţă eficientă preţul de piaţă redă valoarea intrinsecă a titlurilor, reflectând corect cele două componente ale valorii: preţul-timp al banilor şi prima de risc asumat. Numai în aceste condiţii preţul este “etalonul” corect al valorii, iar semnalul dat prin preţ va conduce spre decizii de alocare optimă a resurselor ( a capitalurilor, în cazul de faţă). Necesitatea unei astfel de pieţe este uşor de înţeles. Orice activitate economică nu poate exista în lipsa capitalului care să o susţină pe termen mediu sau lung. Piaţa de capital, prin mecanismele sale specifice, concentrează şi centralizează capitalurile, dar, mai ales, oferă instrumente şi produse care să asigure fructificarea plasamentelor şi acoperirea riscurilor.

Piaţa de capital este structurată în două segmente diferite, dar interdependente: piaţa primară şi piaţa secundară.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impactul Cotarii la Bursa asupra Intreprinderii SC Tehnoton SA.doc