Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 21016
Mărime: 828.88KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: MISTREAN Larisa
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „FINANŢE” CATEDRA „BĂNCI ȘI ACTIVITATE BANCARĂ”

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. MONEDA ELECTRONICĂ – MIJLOC DE PLATĂ MODERN 6

1.1 Plătile electronice 6

1.2 Moneda electronică numărul 1 în lume – Cardul de plată cu banda magnetică 17

CAPITOLUL II. COMERTUL ELECTRONIC CU CARDUL BANCAR 26

2.1 Comertul electronic – elemente, clasificare, exemple 26

2.2 Securitatea comertului electronic. Riscurile și fraudele 34

CAPITOLUL III. CARDUL BANCAR – MONEDA ELECTRONICĂ OFERITĂ DE BĂNCILE DIN MOLDOVA, IMPACTUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL BANCAR 43

3.1 Cardurile & Băncile în Republica Moldova 43

3.2 Impactul monedei electronice (cardul) în sistemul bancar din Republica Moldova 55

CONCLUZII 63

BIBLIOGRAFIE 65

ANEXE 69

Extras din document

INTRODUCERE

Procesul de dezvoltare economică și implimentare a noilor tehnologii în Republica Moldova este mereu în continuă creștere, sistemul bancar tinînd pasul mereu cu acest proces, cu dorinta de a introduce pe piata din Moldova produse și servicii noi, însă pe primul loc au ca scop de a asigura banilor: securitate, flexibilitate, sigurantă, iar aici ne referim mai mult la banii electronici. În contextul acestor realităţi, este relevantă importanţa şi actualitatea temei de cercetare ,,Impactul monedei electronice asupra sistemului bancar din Republica Moldova’’.

Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile sunt mediatori la distribuirea capitalului, contribuind esenţial la creşterea produsului intern brut al ţării. Tendinţa generală a dezvoltării sistemului bancar în practica internaţională constituie universalizarea activităţii bancare, ce se exprimă în extinderea prezenţei lor pe piaţa cardurilor bancare şi diversificarea activităţii pe aceasta piaţă.

Gradul de studiere a temei investigate. Eficienţa economică, randamentul activităţii investitionale a băncilor au stat la baza unor studii şi cercetări aprofundate, constituind preocuparea mai multor savanţi şi specialişti în domeniu. În prezent, practic fiecare manual de activitate bancară conţine compartimentul referitor la moneda electronica. Aceasta, precum şi un număr însemnat de publicaţii la tema dată, au evidenţiat, în mod convingător, rolul operaţiunilor cu cardurile bancare în activitatea băncilor. În această ordine de idei, devine foarte utilă studierea particularităţilor operaţiunilor bancare cu carduri bancare şi eficientizarea acestora.

Scopul lucrării constă în identificarea particularităţilor și gestiunii monedei electronice a băncilor comerciale din Republica Moldova, ca premisă de sporire a randamentului financiar al băncilor, ţinînd cont de tendinţele actuale declanşate în sectorul bancar şi cerinţele moderne de competitivitate, de a prezenta formele pe care le îmbracă moneda electronică, care este impactul și rezultatul implementării monedei ectronice în sistemul bancar din Republica Moldova, de a demonstra importanţa şi necesitatea acestei forme de monedă în activitatea bancară. Interesantul domeniu al plăţilor electronice este deosebit de dinamic, cu un dinamism care s-a accentuat prin anii ´70 odată cu globalizarea plăţilor prin carduri, şi a fost apoi susţinut de ubicuitatea Internetului, a telefoanelor mobile, a sistemelor informatice şi, mai ales, a sistemelor de telecomunicaţii. Un astfel de dinamism va trece în istorie unele din metodele şi sistemele de plată electronică prezentate. Scopul cercetărilor este concretizat în abordarea şi soluţionarea următoarelor obiective ale tezei:

- aprofundarea conceptului de monedă electronică; identificarea factorilor și tendintelor ce determină folosirea acestui fel de monedă,

- analiza activităţii investiţionale a băncilor pe piaţa cardurilor bancare, inclusive activităţilor de plăti electronice, identificarea particularităţilor operaţiunilor electronice pe piaţa cardurilor bancare;

- aprofundarea problematicii privind eficienţa operaţiunilor cu carduri bancare, a riscurilor aferente şi a impactului lor asupra indicatorilor financiari ai băncii.

Domeniul de cercetare este determinat de operaţiunile băncilor cu carduri bancare, care sunt investigate din perspectiva impactului lor asupra situaţiei financiare a băncii.

Obiectul cercetării, în plan conceptual, este concretizat la nivelul băncilor comerciale, în activitatea cărora operaţiunile cu carduri ocupă un loc important şi înregistrează eficienţă maximă.

Structura lucrării este prezentată în corespundere cu obiectivele preconizate şi ordinea realizării cercetărilor ştiinţifice. Teza cuprinde: introducere, trei capitole, care constituie conţinutul de bază al cercetării, sinteza rezultatelor, concluzii şi recomandări, literatura selectivă studiată şi anexele.

Preview document

Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 1
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 2
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 3
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 4
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 5
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 6
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 7
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 8
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 9
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 10
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 11
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 12
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 13
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 14
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 15
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 16
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 17
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 18
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 19
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 20
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 21
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 22
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 23
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 24
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 25
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 26
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 27
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 28
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 29
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 30
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 31
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 32
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 33
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 34
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 35
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 36
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 37
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 38
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 39
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 40
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 41
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 42
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 43
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 44
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 45
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 46
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 47
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 48
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 49
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 50
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 51
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 52
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 53
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 54
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 55
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 56
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 57
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 58
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 59
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 60
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 61
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 62
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 63
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 64
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 65
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 66
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 67
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 68
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 69
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 70
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 71
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 72
Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Moneda Electronică

MONEDA ELECTRONICĂ INTRODUCERE: Moneda electronica este generată de revolutia electronica şi informatică. Pe benzi si discuri magnetice s-au...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?