Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova

Imagine preview
(10/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 73 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: MISTREAN Larisa

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Banci, Economie, Finante

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. MONEDA ELECTRONICĂ – MIJLOC DE PLATĂ MODERN 6
1.1 Plătile electronice 6
1.2 Moneda electronică numărul 1 în lume – Cardul de plată cu banda magnetică 17
CAPITOLUL II. COMERTUL ELECTRONIC CU CARDUL BANCAR 26
2.1 Comertul electronic – elemente, clasificare, exemple 26
2.2 Securitatea comertului electronic. Riscurile și fraudele 34
CAPITOLUL III. CARDUL BANCAR – MONEDA ELECTRONICĂ OFERITĂ DE BĂNCILE DIN MOLDOVA, IMPACTUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL BANCAR 43
3.1 Cardurile & Băncile în Republica Moldova 43
3.2 Impactul monedei electronice (cardul) în sistemul bancar din Republica Moldova 55
CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 65
ANEXE 69

Extras din document

INTRODUCERE

Procesul de dezvoltare economică și implimentare a noilor tehnologii în Republica Moldova este mereu în continuă creștere, sistemul bancar tinînd pasul mereu cu acest proces, cu dorinta de a introduce pe piata din Moldova produse și servicii noi, însă pe primul loc au ca scop de a asigura banilor: securitate, flexibilitate, sigurantă, iar aici ne referim mai mult la banii electronici. În contextul acestor realităţi, este relevantă importanţa şi actualitatea temei de cercetare ,,Impactul monedei electronice asupra sistemului bancar din Republica Moldova’’.

Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile sunt mediatori la distribuirea capitalului, contribuind esenţial la creşterea produsului intern brut al ţării. Tendinţa generală a dezvoltării sistemului bancar în practica internaţională constituie universalizarea activităţii bancare, ce se exprimă în extinderea prezenţei lor pe piaţa cardurilor bancare şi diversificarea activităţii pe aceasta piaţă.

Gradul de studiere a temei investigate. Eficienţa economică, randamentul activităţii investitionale a băncilor au stat la baza unor studii şi cercetări aprofundate, constituind preocuparea mai multor savanţi şi specialişti în domeniu. În prezent, practic fiecare manual de activitate bancară conţine compartimentul referitor la moneda electronica. Aceasta, precum şi un număr însemnat de publicaţii la tema dată, au evidenţiat, în mod convingător, rolul operaţiunilor cu cardurile bancare în activitatea băncilor. În această ordine de idei, devine foarte utilă studierea particularităţilor operaţiunilor bancare cu carduri bancare şi eficientizarea acestora.

Scopul lucrării constă în identificarea particularităţilor și gestiunii monedei electronice a băncilor comerciale din Republica Moldova, ca premisă de sporire a randamentului financiar al băncilor, ţinînd cont de tendinţele actuale declanşate în sectorul bancar şi cerinţele moderne de competitivitate, de a prezenta formele pe care le îmbracă moneda electronică, care este impactul și rezultatul implementării monedei ectronice în sistemul bancar din Republica Moldova, de a demonstra importanţa şi necesitatea acestei forme de monedă în activitatea bancară. Interesantul domeniu al plăţilor electronice este deosebit de dinamic, cu un dinamism care s-a accentuat prin anii ´70 odată cu globalizarea plăţilor prin carduri, şi a fost apoi susţinut de ubicuitatea Internetului, a telefoanelor mobile, a sistemelor informatice şi, mai ales, a sistemelor de telecomunicaţii. Un astfel de dinamism va trece în istorie unele din metodele şi sistemele de plată electronică prezentate. Scopul cercetărilor este concretizat în abordarea şi soluţionarea următoarelor obiective ale tezei:

- aprofundarea conceptului de monedă electronică; identificarea factorilor și tendintelor ce determină folosirea acestui fel de monedă,

- analiza activităţii investiţionale a băncilor pe piaţa cardurilor bancare, inclusive activităţilor de plăti electronice, identificarea particularităţilor operaţiunilor electronice pe piaţa cardurilor bancare;

- aprofundarea problematicii privind eficienţa operaţiunilor cu carduri bancare, a riscurilor aferente şi a impactului lor asupra indicatorilor financiari ai băncii.

Domeniul de cercetare este determinat de operaţiunile băncilor cu carduri bancare, care sunt investigate din perspectiva impactului lor asupra situaţiei financiare a băncii.

Obiectul cercetării, în plan conceptual, este concretizat la nivelul băncilor comerciale, în activitatea cărora operaţiunile cu carduri ocupă un loc important şi înregistrează eficienţă maximă.

Structura lucrării este prezentată în corespundere cu obiectivele preconizate şi ordinea realizării cercetărilor ştiinţifice. Teza cuprinde: introducere, trei capitole, care constituie conţinutul de bază al cercetării, sinteza rezultatelor, concluzii şi recomandări, literatura selectivă studiată şi anexele.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „FINANŢE” CATEDRA „BĂNCI ȘI ACTIVITATE BANCARĂ”