Influenta Modificarii Cursurilor Monedelor Straine asupra Informatiei Financiare

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Influenta Modificarii Cursurilor Monedelor Straine asupra Informatiei Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 105 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CUPRINS 1
CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTULUI INTERNATIONAL 3
1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international 3
1.2. Izvoarele dreptului comertului international. Uzantele comerciale internationale 4
1.2.1. Notiuni generale privind uzantele comerciale internationale 4
1.2.2. Comparatia cu obisnuintele stabilite între parti 4
1.2.3. Clasificarea uzantelor 5
1.2.4. Cauzele care explica rolul uzantelor în comertul international 6
1.2.5. Fixarea (codificarea) uzantelor comerciale internationale. Proba acestora 7
1.3. Subiectele dreptului comercial international 8
1.3.1. Subiectele de nationalitate româna 8
1.3.1.1. Comerciantii persoane fizice 8
1.3.1.2. Societatile comerciale 9
1.3.2. Subiectele de nationalitate straina 12
1.3.2.2. Societatile comerciale cu participare româna constituite în strainatate 13
1.3.2.3. Reprezentantele firmelor comerciale straine în România 13
1.3.3. Statul, ca subiect al dreptului comertului international 14
CAPITOLUL II: ELEMENTE DE ORGANIZARE A COMERTULUI EXTERIOR 15
2.1. Conditii de livrare specifice comertului exterior 15
2.2. Operatiunea de export 18
2.2.1. Aspecte generale privind exportul 18
2.2.2. Exemplu privind exportul de bunuri 19
2.3 Operatiunea de import 21
2.3.1. Aspecte generale ale importului de bunuri 21
2.3.2. Exemplu privind importul de bunuri 23
2.4. Sistem monomonetar vs sistem plurimonetar 26
2.4.1 Aspecte generale 26
2.3.3. Exemplu 27
CAPITOLUL III: CONTABILITATEA TRANZACTIILOR ÎN VALUTA SI CONVERSIA SITUATIILOR FINANCIARE ÎN VEDEREA CONSOLIDARII 36
3.1. IAS 21 “Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar” 36
3.1.1. Definitii, arie de aplicabilitate 36
3.3.2. Tranzactii în valuta – reguli de întocmire a situatiilor financiare, recunoasterea diferentelor de curs valutar 37
3.1.3. Situatii financiare ale operatiilor din strainatate 39
3.1.4. Exemple 41
3.2. Consolidarea conturilor 51
3.2.1. Metode de consolidare 52
3.2.1.1. Metoda integrÎrii globale 53
3.2.1.2. Metoda integrÎrii proportionale 54
3.2.1.3. Metoda punerii în echivalenta 55
3.2.3. Întocmirea situatiilor financiare la nivelul grupurilor multinationale 56
3.2.3.1. Conversia tranzactiilor exprimate în moneda straina 56
3.2.3.2. Conversia situatiilor financiare exprimate în moneda straina 58
CAPITOLUL IV: RISCUL VALUTAR 62
4.1. Aspecte generale privind riscurile în activitatea de comert exterior 62
4.2. Acoperirea împotriva riscurilor de schimb si instrumentele financiare – un raspuns al normalizatorilor contabili 63
4.2.1. Contabilitate de asigurare împotriva riscului 65
4.2.2. Prezentarea instrumentelor financiare în viziunea normalizatorilor contabili internationali 67
4.2.2.1. Contractele la termen 69
4.2.2.1.1. Contractul forward 69
4.2.2.1.2. Contracte futures 70
4.2.2.2. Optiunile 74
4.2.2.3. Contracte SWAP 76
4.2.3. Exemple 78
CAPITOLUL V: STUDIU DE CAZ 83
CONCLUZII 103
BIBLIOGRAFIE 104

Extras din document

CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTU-LUI INTERNATIONAL

1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international

Importanta dreptului comertului international se releva prin prisma relatiei dintre acesta, ca disciplina juridica, si raporturile comerciale si de cooperare economica internationa-la pe care le reglementeaza.

În principal, dreptul comertului international este constituit din ansamblul normelor care reglementeaza raporturile patrimoniale, cu caracter de comercialitate si internationalitate, încheiate între persoane fizice si/sau juridice române sau straine (care întrunesc calitatea de subiecte de drept pentru operatiunile de import-export), inclusiv între asemenea persoane si stat - daca statul actioneaza de jure gestionis - raporturi în care partile se afla pe picior de egalitate juridica.

Pe lânga normele specifice, în continutul dreptului comercial international intra si alte norme juridice care, prin natura lor, apartin altor ramuri de drept (drept constitutional, drept administrativ, drept financiar-valutar, drept international public, dreptul muncii, dreptul pe-nal), dar care sunt asociate dreptului comercial international ca urmare a faptului ca reglemen-teaza raporturi juridice care apar în cadrul comertului international.

Din aceasta definitie rezulta elementele caracteristice dreptului comertului internatio-nal: a) felul normelor juridice care formeaza continutul sau; b) natura subiectelor; c) pozitia de egalitate juridica între parti, precum si d) obiectul sau de reglementare , format din raportu-rile juridice patrimoniale care întrunesc conditii de comercializate si internationalitate.

Caracterul comercial al raporturilor juridice trebuie privite prin prisma izvorului lor, astfel, sunt raporturi comerciale cele care izvorasc din acte si fapte de comert, adica acele acte si fapte care au drept scop obtinerea de profit.

Caracterul international al raporturilor juridice care fac obiectul dreptului comertului international este dat de existenta în cadrul acestor rapoarte a unor elemente de extraneitate specifice, stabilite fie printr-o conventie internationala, fie, în lipsa acesteia, de legislatia in-terna a statului respectiv.

În dreptul român, atât in conventiile internationale la care România este parte, cât si în legislatia interna, sunt reglementate doua criterii de definire a caracterului international, si anume: a) un criteriu de natura subiectiva, ca partile la raportul juridic, persoane fizice sau ju-ridice sa aiba domiciliul , respectiv sediul în state diferite; si b) un criteriu de natura obiectiva, si anume marfa, lucrarea, serviciul sau orice alt bun care face obiectul raportului juridic sa se afle în circuit (tranzit) international, adica, în executarea acelui raport juridic, bunul sa treaca cel putin o frontiera.

1.2. Izvoarele dreptului comertului international. Uzantele comercia-le internationale

1.2.1. Notiuni generale privind uzantele comerciale internationale

Uzantele comerciale internationale sunt practici (atitudini, comportari) care prezinta un anumit grad de vechime, repetabilitate si stabilitate, aplicate între un numar nedefinit de parteneri comerciali, de regula pe o zona geografica sau într-un domeniu de activitate comer-ciala si care, în functie de natura lor, pot prezenta sau nu caracter de izvor de drept.

Uzantele comerciale prezinta urmatoarele trei caracteristici esentiale:

a) contin un element obiectiv, si anume constituie o practica sociala, adica un ansam-blu de acte juridice si fapte materiale (atât pozitive, cât si negative-omisiuni, inactiuni) care au capatat acest caracter datorita aplicarii lor repetate de catre participantii la comertul internati-onal, într-o anumita perioada de timp. Elementul de vechime al uzantelor trebuie sa corobore-ze, implicit, cu cele de repetabilitate, continuitate si stabilitate.

b) prezinta un caracter colectiv, de generalitate si impersonalitate, în sensul ca se apli-ca între un numar nedefinit de parteneri comerciali, pe un anumti teritoriu sau în comertul cu o anumita categorie de produse.

Prin caracterul lor de impersonalitate si generalitate, uzantele se apropie de lege dar, spre deosebire de aceasta, care este expresia autoritatii statale, uzantele sunt opera participan-tilor la comertul international.

Fisiere in arhiva (1):

  • Influenta Modificarii Cursurilor Monedelor Straine asupra Informatiei Financiare.doc

Alte informatii

Facultatea de Management, Specializarea: management finaciar bacar, Universitatea Ecologica, sesiunea iunie 2006