Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 29843
Mărime: 147.59KB (arhivat)
Publicat de: Dinu Farcaș
Cost: 8 puncte
Facultatea de Management, Specializarea: management finaciar bacar, Universitatea Ecologica, sesiunea iunie 2006

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTULUI INTERNATIONAL 3
 3. 1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international 3
 4. 1.2. Izvoarele dreptului comertului international. Uzantele comerciale internationale 4
 5. 1.2.1. Notiuni generale privind uzantele comerciale internationale 4
 6. 1.2.2. Comparatia cu obisnuintele stabilite între parti 4
 7. 1.2.3. Clasificarea uzantelor 5
 8. 1.2.4. Cauzele care explica rolul uzantelor în comertul international 6
 9. 1.2.5. Fixarea (codificarea) uzantelor comerciale internationale. Proba acestora 7
 10. 1.3. Subiectele dreptului comercial international 8
 11. 1.3.1. Subiectele de nationalitate româna 8
 12. 1.3.1.1. Comerciantii persoane fizice 8
 13. 1.3.1.2. Societatile comerciale 9
 14. 1.3.2. Subiectele de nationalitate straina 12
 15. 1.3.2.2. Societatile comerciale cu participare româna constituite în strainatate 13
 16. 1.3.2.3. Reprezentantele firmelor comerciale straine în România 13
 17. 1.3.3. Statul, ca subiect al dreptului comertului international 14
 18. CAPITOLUL II: ELEMENTE DE ORGANIZARE A COMERTULUI EXTERIOR 15
 19. 2.1. Conditii de livrare specifice comertului exterior 15
 20. 2.2. Operatiunea de export 18
 21. 2.2.1. Aspecte generale privind exportul 18
 22. 2.2.2. Exemplu privind exportul de bunuri 19
 23. 2.3 Operatiunea de import 21
 24. 2.3.1. Aspecte generale ale importului de bunuri 21
 25. 2.3.2. Exemplu privind importul de bunuri 23
 26. 2.4. Sistem monomonetar vs sistem plurimonetar 26
 27. 2.4.1 Aspecte generale 26
 28. 2.3.3. Exemplu 27
 29. CAPITOLUL III: CONTABILITATEA TRANZACTIILOR ÎN VALUTA SI CONVERSIA SITUATIILOR FINANCIARE ÎN VEDEREA CONSOLIDARII 36
 30. 3.1. IAS 21 “Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar” 36
 31. 3.1.1. Definitii, arie de aplicabilitate 36
 32. 3.3.2. Tranzactii în valuta – reguli de întocmire a situatiilor financiare, recunoasterea diferentelor de curs valutar 37
 33. 3.1.3. Situatii financiare ale operatiilor din strainatate 39
 34. 3.1.4. Exemple 41
 35. 3.2. Consolidarea conturilor 51
 36. 3.2.1. Metode de consolidare 52
 37. 3.2.1.1. Metoda integrÎrii globale 53
 38. 3.2.1.2. Metoda integrÎrii proportionale 54
 39. 3.2.1.3. Metoda punerii în echivalenta 55
 40. 3.2.3. Întocmirea situatiilor financiare la nivelul grupurilor multinationale 56
 41. 3.2.3.1. Conversia tranzactiilor exprimate în moneda straina 56
 42. 3.2.3.2. Conversia situatiilor financiare exprimate în moneda straina 58
 43. CAPITOLUL IV: RISCUL VALUTAR 62
 44. 4.1. Aspecte generale privind riscurile în activitatea de comert exterior 62
 45. 4.2. Acoperirea împotriva riscurilor de schimb si instrumentele financiare – un raspuns al normalizatorilor contabili 63
 46. 4.2.1. Contabilitate de asigurare împotriva riscului 65
 47. 4.2.2. Prezentarea instrumentelor financiare în viziunea normalizatorilor contabili internationali 67
 48. 4.2.2.1. Contractele la termen 69
 49. 4.2.2.1.1. Contractul forward 69
 50. 4.2.2.1.2. Contracte futures 70
 51. 4.2.2.2. Optiunile 74
 52. 4.2.2.3. Contracte SWAP 76
 53. 4.2.3. Exemple 78
 54. CAPITOLUL V: STUDIU DE CAZ 83
 55. CONCLUZII 103
 56. BIBLIOGRAFIE 104

Extras din proiect

CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTU-LUI INTERNATIONAL

1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international

Importanta dreptului comertului international se releva prin prisma relatiei dintre acesta, ca disciplina juridica, si raporturile comerciale si de cooperare economica internationa-la pe care le reglementeaza.

În principal, dreptul comertului international este constituit din ansamblul normelor care reglementeaza raporturile patrimoniale, cu caracter de comercialitate si internationalitate, încheiate între persoane fizice si/sau juridice române sau straine (care întrunesc calitatea de subiecte de drept pentru operatiunile de import-export), inclusiv între asemenea persoane si stat - daca statul actioneaza de jure gestionis - raporturi în care partile se afla pe picior de egalitate juridica.

Pe lânga normele specifice, în continutul dreptului comercial international intra si alte norme juridice care, prin natura lor, apartin altor ramuri de drept (drept constitutional, drept administrativ, drept financiar-valutar, drept international public, dreptul muncii, dreptul pe-nal), dar care sunt asociate dreptului comercial international ca urmare a faptului ca reglemen-teaza raporturi juridice care apar în cadrul comertului international.

Din aceasta definitie rezulta elementele caracteristice dreptului comertului internatio-nal: a) felul normelor juridice care formeaza continutul sau; b) natura subiectelor; c) pozitia de egalitate juridica între parti, precum si d) obiectul sau de reglementare , format din raportu-rile juridice patrimoniale care întrunesc conditii de comercializate si internationalitate.

Caracterul comercial al raporturilor juridice trebuie privite prin prisma izvorului lor, astfel, sunt raporturi comerciale cele care izvorasc din acte si fapte de comert, adica acele acte si fapte care au drept scop obtinerea de profit.

Caracterul international al raporturilor juridice care fac obiectul dreptului comertului international este dat de existenta în cadrul acestor rapoarte a unor elemente de extraneitate specifice, stabilite fie printr-o conventie internationala, fie, în lipsa acesteia, de legislatia in-terna a statului respectiv.

În dreptul român, atât in conventiile internationale la care România este parte, cât si în legislatia interna, sunt reglementate doua criterii de definire a caracterului international, si anume: a) un criteriu de natura subiectiva, ca partile la raportul juridic, persoane fizice sau ju-ridice sa aiba domiciliul , respectiv sediul în state diferite; si b) un criteriu de natura obiectiva, si anume marfa, lucrarea, serviciul sau orice alt bun care face obiectul raportului juridic sa se afle în circuit (tranzit) international, adica, în executarea acelui raport juridic, bunul sa treaca cel putin o frontiera.

1.2. Izvoarele dreptului comertului international. Uzantele comercia-le internationale

1.2.1. Notiuni generale privind uzantele comerciale internationale

Uzantele comerciale internationale sunt practici (atitudini, comportari) care prezinta un anumit grad de vechime, repetabilitate si stabilitate, aplicate între un numar nedefinit de parteneri comerciali, de regula pe o zona geografica sau într-un domeniu de activitate comer-ciala si care, în functie de natura lor, pot prezenta sau nu caracter de izvor de drept.

Uzantele comerciale prezinta urmatoarele trei caracteristici esentiale:

a) contin un element obiectiv, si anume constituie o practica sociala, adica un ansam-blu de acte juridice si fapte materiale (atât pozitive, cât si negative-omisiuni, inactiuni) care au capatat acest caracter datorita aplicarii lor repetate de catre participantii la comertul internati-onal, într-o anumita perioada de timp. Elementul de vechime al uzantelor trebuie sa corobore-ze, implicit, cu cele de repetabilitate, continuitate si stabilitate.

b) prezinta un caracter colectiv, de generalitate si impersonalitate, în sensul ca se apli-ca între un numar nedefinit de parteneri comerciali, pe un anumti teritoriu sau în comertul cu o anumita categorie de produse.

Prin caracterul lor de impersonalitate si generalitate, uzantele se apropie de lege dar, spre deosebire de aceasta, care este expresia autoritatii statale, uzantele sunt opera participan-tilor la comertul international.

Preview document

Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 1
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 2
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 3
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 4
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 5
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 6
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 7
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 8
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 9
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 10
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 11
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 12
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 13
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 14
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 15
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 16
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 17
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 18
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 19
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 20
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 21
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 22
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 23
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 24
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 25
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 26
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 27
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 28
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 29
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 30
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 31
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 32
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 33
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 34
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 35
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 36
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 37
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 38
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 39
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 40
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 41
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 42
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 43
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 44
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 45
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 46
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 47
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 48
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 49
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 50
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 51
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 52
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 53
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 54
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 55
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 56
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 57
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 58
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 59
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 60
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 61
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 62
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 63
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 64
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 65
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 66
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 67
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 68
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 69
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 70
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 71
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 72
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 73
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 74
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 75
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 76
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 77
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 78
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 79
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 80
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 81
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 82
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 83
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 84
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 85
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 86
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 87
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 88
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 89
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 90
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 91
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 92
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 93
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 94
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 95
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 96
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 97
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 98
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 99
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 100
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 101
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 102
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 103
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 104
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 105
Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Influenta Modificarii Cursurilor Monedelor Straine asupra Informatiei Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza tehnicii operațiunilor bancare la Banca Transilvania

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al infiintarii Înfiintarea Bancii Transilvania a pornit de la...

Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost

I. INTRODUCERE 1.1. INTRODUCERE Potrivit Legii 58/1998 privind activitatea bancara art. 1. activitatea bancarã în România se desfãsoarã prin...

Cardul

INTRODUCERE Lucrarea de fata, ce urmeaza a fi prezentata, se intituleaza Cardul si reprezinta o încercare de a prezenta instrumentul care sta la...

Raiffeisen Bank - organizare și funcționare

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1.1. Momentul istoric al înfiintarii În 1862, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, primar al mai multor...

Piața Asigurărilor - Rezultate Obținute și Posibilități de Dezvoltare

Prin elaborarea acestei lucrari, mi-am propus sa abordez problematica internatioanalâ a asigurarilor dar si a asigurarilor din România, încercând...

Concurența Bancară

Cap. I Evolutia sistemului bancar românesc dupa anul 1990 Banca este locul care te împrumuta cu bani, daca faci dovada ca nu ai nevoie de ei...

Activitatea de front office - Banca Transilvania

CAP 1. DESPRE BANCA TRANSILVANIA 1.1 ISTORICUL BANCII TRANSILVANIA BANCA TRANSILVANIA a fost înfiintata în decembrie 1993, în Cluj-Napoca, la...

Organizarea, funcționarea și conducerea sistemului bancar

Capitolul 1. Aspecte generale legate de sistemul bancar 1.1 Structura sistemelor bancare In principalele tari dezvoltate, sistemele bancare sunt...

Ai nevoie de altceva?