Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 21056
Mărime: 2.39MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lia Stoica

Cuprins

CAPITOL I

INSTRUMENTELE DE PLATĂ CLASICE ŞI MODERNE

1.1. Instrumentele de plată clasice

1.1.1. Cecul şi caracteristicile lui

1.1.2. Ordinul de plată

1.1.3. Cambia şi biletul la ordin

1.1.4. Instrumente de decontare internaţională

1.1.4.1. Plata în avans

1.1.4.2. Contul deschis (open account

1.1.4.3. Incasso-ul documentar

1.1.4.4. Acreditivul documentar

1.2. Instrumentele de plată moderne

1.2.1. Transferul electronic al fondurilor la locul vânzării – EFT-POS

1.2.2. Distribuitorul automat de numerar – ATM

1.2.3. Schimbul Electronic de Date (EDI - Electronic Data Interchange

1.2.4. Banca la domiciliu şi serviciile bancare prin telefon (telephone banking

CAPITOLUL II

SISTEMUL DE PLĂŢI DIN ROMÂNIA

2.1. Rolul BNR în sistemul bancar românesc

2.2. Sistemul de plăţi din România – SEP

CAPITOLUL III

STUDIU DE CAZ: INSTRUMENTELE DE PLATĂ FOLOSITE DE S.C. OVER STIL SRL

CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOL I

INSTRUMENTELE DE PLATĂ CLASICE ŞI MODERNE

1.1. Instrumentele de plată clasice

Exista diverse modalităţi de stingere a obligaţiilor băneşti pe care o persoană, fizică sau juridică, le are faţă de una sau mai multe alte persoane fizice sau juridice.

Instrumentul de plată tradiţional îl reprezintă numerarul dar acesta este folosit strict în cadrul efectuării de plăţi directe şi imediate, fără intermediar.

Operaţiunile de decontare comercială şi necomercială derulate în cadrul sistemului bancar au la bază diverse instrumente de plată fără numerar materializate pe suport de hârtie, magnetic sau electronic.

Plăţile fără numerar au următoarele caracteristici :

a) natura lor dublă determinată de un flux de înregistrări în conturi şi de un flux de mesaje între părţile implicate;

b) diferenţa de timp dintre momentul ordonării plăţii de către debitor şi momentul încasării sumei de către creditor;

c) existenţa unuia sau mai multor intermediari (băncile comerciale) în procesarea acestui tip de plăţi.

În scopul folosirii instrumentelor de plată fără numerar trebuie întrunite mai multe condiţii, cele mai importante constând în asigurarea de către bănci a unor servicii sigure şi de calitate, corespunzătoare instrumentelor de plată folosite.

Instrumentele de plată tradiţionale cel mai des folosite în operaţiunile de decontare comercială şi necomercială interbancară sunt :

- cecul;

- ordinul de plată;

- cambia şi biletul la ordin.

La nivel internaţional cele mai utilizate instrument de plată sunt: acreditivul şi incasso-ul documentar.

1.1.1. Cecul şi caracteristicile lui

Cecul ca instrument de plată este reglementat prin Legea 59/1934 cu modificările şi completările ulterioare.

Cecul reprezintă un instrument de plată utilizat de titularul contului bancar cu disponibil corespunzător în contul respectiv. Fondurile disponibile au rezultat dintr-un depozit bancar, din operaţiuni de încasari sau din acordarea unui credit.

Cecul este un instrument de plată care pune în legătură, în procesul creării sale trei persoane:

- Trăgătorul este persoana care creează instrumentul (emite cecul), el fiind titularul contului bancar.

- Trasul este întotdeauna banca la care trăgătorul are un cont bancar deschis. Trasul va plăti cecul prezentat numai dacă trăgătorul are disponibil suficient în contul său.

- Beneficiarul este persoana care va primi banii. Această persoană poate să fie o terţă persoană sau însuşi trăgătorul.

Instrumentul este creat de trăgător care, în baza unui depozit constituit la bancă, dă un ordin necondiţionat acesteia (trasul) să plătească o sumă determinată unei terţe părţi (sau însuşi trăgătorului), aflate în poziţia de beneficiar.

Ca urmare, în circuitul cecului, cele trei persoane puse în legătură prin cec efectuează toate operaţiunile legate de acest instrument în nume propriu: trăgătorul emite cecul, proprietarul legitim îl încasează, iar trasul îl plăteşte.

Pentru ca trăgătorul să poate emite cecuri, banca trebuie să-i elibereze clientului său un carnet de cec care conţine formulare de cecuri în alb.

Proprietarul carnetului de cecuri completează formularul, îl semnează şi predă beneficiarului care îl va prezenta, la rândul său, băncii sale pentru încasare.

Preview document

Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 1
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 2
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 3
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 4
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 5
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 6
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 7
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 8
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 9
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 10
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 11
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 12
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 13
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 14
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 15
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 16
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 17
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 18
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 19
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 20
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 21
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 22
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 23
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 24
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 25
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 26
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 27
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 28
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 29
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 30
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 31
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 32
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 33
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 34
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 35
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 36
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 37
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 38
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 39
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 40
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 41
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 42
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 43
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 44
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 45
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 46
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 47
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 48
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 49
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 50
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 51
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 52
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 53
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 54
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 55
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 56
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 57
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 58
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 59
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 60
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 61
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 62
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 63
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 64
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 65
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 66
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 67
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 68
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 69
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 70
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 71
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 72
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 73
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 74
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 75
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 76
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 77
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 78
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 79
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 80
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 81
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 82
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 83
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 84
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 85
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 86
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 87
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 88
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 89
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 90
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 91
Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Modalitati si Instrumente de Plata Moderne Utilizate in Practica Bancara Romaneasca

INTRODUCERE Banca este o instituţie căreia i se acordă permisiunea de a efectua tranzacţii cu bani, dacă este recunoscută oficial ca bancă....

Instrumente de Plata Electronica

1. Platile electronice 1.1 Conceptul de plati electronice Progresele deosebite realizate in domeniile informaticii si telecomunicatiilor au...

Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL

CAPITOLUL 1 INSTRUMENTELE DE PLATĂ- REPERE ALE EVOLUŢIEI 1.1.Notiuni introductive „ O monedă (plural recomandat, în literatura de specialitate,...

Leasingul ca Tehnica de Finantare la SC BCR Leasing SA

INTRODUCERE Leasingul este un pas înainte în finanţarea întreprinderilor care doresc să îşi achiziţioneze utilaje şi echipamente, dar care nu au...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Comerțul Internațional

Incasso-ul documentar reprezintă operaţiunea pe care o bancă comercială o desfăşoară pentru clienţii săi în vederea încasării contravalorii...

Ai nevoie de altceva?