Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 22469
Mărime: 2.50MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trandafir Mariana
UNIVERSITATEA ‘’DANUBIUS’’ - GALAŢI - FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE Specializarea : Finanţe şi Bănci

Cuprins

CAPITOLUL 1 3

INSTRUMENTELE DE PLATĂ- REPERE ALE EVOLUŢIEI ISTORICE 3

1. 1 Noţiuni introductive 3

1.2 Mică istorie monetară 5

1.3 Evoluţia instrumentelor de plată 8

1.4 Prezentarea generală a instrumentelor de plată pe suport hărtie 9

1.4.1 Ordinul de plată 10

1.4.2 Cecul 14

1.4.3 Cambia şi biletul la ordin 17

1.5 Instrumente de plată electronice 25

1.5.1Cardul 25

1.5.2 Internet Banking 31

1.5.3 E-Banking 34

CAPITOLUL 2 35

MODALITAŢI DE PLATĂ MODERNE FOLOSITE ÎN ROMÂNIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL 38

2.1 Mecanisme de decontare bancară 38

2.2 Sisteme de plăţi folosite în România 40

2.2.1 Sistemul ReGIS 40

2.2.2 Sistemul SAFiR 44

2.2.3 SistemulSENT 49

2.3Instrumente decontare internaţionale 51

2.3.1 Plata în avans 51

2.3.2 Contul deschis 52

2.3.3 Incasso-ul documentar 55

2.3.4 Acreditivul documentar 56

CAPITOLUL 3 63

STUDIU DE CAZ 63

3.1 Instrumentele de plată utilizate de S.C. L.E.N.Co. SRL 63

3.2 Concluzii 81

BIBLIOGRAFIE 88

Extras din document

CAPITOLUL 1

INSTRUMENTELE DE PLATĂ- REPERE ALE EVOLUŢIEI

1.1.Notiuni introductive

„ O monedă (plural recomandat, în literatura de specialitate, : monede, nu monezi) este în general un lingou de metal de formă discoidală, folosită ca o formă de bani. Monedele sunt garantate de către emitent prin ştanţarea sau imprimarea unor elemente particulare uşor de recunoscut, inclusiv (dar nu în mod obligatoriu) legenda, adică textul scris pe monedă. Monedele fără legendă se numesc anepigrafe. Împreună cu bancnotele, monedele reprezintă forma obişnuită de numerar în toate sistemele monetare moderne. În prezent, monedele sunt folosite pentru valori mai mici, iar bancnotele pentru valori mai mari.”

Problemele monetare au făcut obiectul a numeroase cercetări şi interpretări iar teoria monetară constituie unul dintre domeniile cele mai vaste si mai complexe ale ştiinţei economice Moneda a generat, din toate timpurile, pasiuni, interes dar şi interese, nu numai sub aspectul procurării ei în cantităţi cât mai mari, dar şi sub aspectul analizelor ştiinţifice. Banii au intrat in existenta sociala ca un punct de legătură intre om şi viata sa economică şi, in acelaşi timp, ca o expresie definitorie a activităţii economice. La rândul ei istoria a făcut din bani, indiferent de forma lor, un factor explicativ al evenimentelor cruciale din societate au, altfel spus, un document de atestare istorică.

De la troc la moneda-marfă, inclusiv metalele preţioase, apoi la biletul de bancă convertibil sau la bancnotele actuale, aşa-numiţi „bani fiduciari”, până la moneda scripturală sau, mai recent, la mult disputata monedă electronică, s-a parcurs un drum lung, de mai bine de 3000 de ani, un drum care a însoţit evoluţiile omenirii în ansamblul ei şi car-i marchează şi azi existenţa. Si aceasta nu numai ca un element pasiv, ca un simplu intermediar in schimburi, ci ca un factor decisiv, de intervenţie şi transformare a societăţii în care se regăseşte.

Numeroşi sunt cei care s-au aplecat asupra banilor si le-au descifrat tainele, mereu controversate până la ora actuală şi din ce în ce mai ample, raportat la realitatea tot mai complexă.

Moneda a fost definită in decursul timpului în funcţie de formele şi rolul care i s-a atribuit în fiecare perioadă a dezvoltării societăţii. In limba româna contrar diferitelor definiţii oficiale, termenul de „ban” ar proveni de la piesele monetare bătute în banii slavonii care au circulat în număr mare şi pe teritoriul primelor state româneşti, in perioada 1270-1380; cuvântul monedă îşi are originea în latină, din atributul „Moneta Sfătuitoare” conferit zeiţei Junona, în templul căreia statul roman instalase unul dintre primele ateliere de batere a pieselor monetare, care pe una di feţe, aveau imprimat chipul zeiţei.

Una dintre cele mai exacte şi concentrate definiţii a fost dată de Francois Perroux: „moneda este un instrument de plată nedeterminat, general si imediat.

- nedeterminat: pentru că trebuie sa permită plata unei datorii, oricare ar fi ea şi dobândirea oricărui bun sau serviciu;

- general: pentru că trebuie să fie admisă în orice loc, în orice moment, de către toată lumea;

- imediat: pentru că transferul ei trebuie să permită reglarea imediată şi definitivă a oricărei tranzacţii comerciale sau financiare.

In aceasta definiţie se regăsesc de altfel, cele trei funcţii tradiţionale ale monedei, care se manifestă la nivel microeconomic şi care sunt in general acceptate.

Astfel, moneda este în acelaşi timp instrument de plată şi rezervă de valoare, etalonul valorii în general, dar şi instrument de politică în puterea statului.

Preview document

Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 1
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 2
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 3
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 4
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 5
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 6
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 7
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 8
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 9
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 10
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 11
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 12
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 13
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 14
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 15
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 16
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 17
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 18
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 19
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 20
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 21
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 22
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 23
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 24
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 25
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 26
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 27
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 28
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 29
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 30
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 31
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 32
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 33
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 34
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 35
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 36
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 37
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 38
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 39
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 40
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 41
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 42
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 43
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 44
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 45
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 46
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 47
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 48
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 49
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 50
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 51
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 52
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 53
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 54
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 55
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 56
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 57
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 58
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 59
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 60
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 61
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 62
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 63
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 64
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 65
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 66
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 67
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 68
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 69
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 70
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 71
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 72
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 73
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 74
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 75
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 76
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 77
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 78
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 79
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 80
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 81
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 82
Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară

INTRODUCERE În economia oricărei ţări, sistemul bancar are un rol foarte important , prin intermediul băncilor derulându-se cea mai mare parte a...

BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România

Capitolul 1. Sistemul de plăţi – circuit vital al economiei naţionale 1.1. Capacitatea de plată – expresie a vitalităţii firmei În economia de...

Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL

CAPITOL I INSTRUMENTELE DE PLATĂ CLASICE ŞI MODERNE 1.1. Instrumentele de plată clasice Exista diverse modalităţi de stingere a obligaţiilor...

Instrumente si Tehnici de Plata prin Virament

INTRODUCERE Reforma sistemului de plăţi românesc după anul 1990 a fost concepută în două mari etape: prima fază s-a finalizat în 1995 odată cu...

Lucrare de Practica - Sisteme de Plati la Raiffeisen Bank - Agentia Gheorghe Lazar Timisoara

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, de-a lungul diverselor forme de organizare şi mai ales într-o economie de piaţă, tranzacţiile sunt foarte...

Rolul Băncii Centrale în Sistemul de Plăți din România

CAPITOLUL 1- BANCA CENTRALĂ 1.1.Banca centrală – scurt istoric, atribuţii Toate sistemele bancare, cu excepţia celui din Hong Kong, au o bancă...

Riscurile în Sistemul de Plăți și Compensări

1. Sistemele de plăţi şi compensări Sistemele de plăţi şi compensări se desfăşoară într-un cadru complex şi sunt supuse unor influente obiective...

Comertul Electronic si Instrumente de Plata

Introducere În ultimul deceniu, Internetul s-a dezvoltat într-un ritm foarte rapid având un impact major în toate aspectele vieţii economice şi...

Ai nevoie de altceva?