Integrarea Monetar-Europeana

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 16969
Mărime: 1.07MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boldea Bogdan
Referat depre Integrarea Monetar-Europeana, insotit de traducerea completa in limba engleza si prezentarea in powerpoint, sustinut la FEAA, UVT, Timisoara.

Cuprins

1. Introducere -3-

2. Aspecte generale -4-

Principiile esentiale ale infaptuirii Uniunii Monetare Europene si etapele realizarii ei

Sistemul european al Bancilor Centrale

Piata unica

Raportul Cockfield

Raportul Cecchini

Beneficiile Uniunii Monetare

3. Convergenta economiilor - conditie necesara pentru a participa la uniunea monetara europeana -13-

4. Evolutia procesului de integrare monetara europeana..-15-

Banca centrala eutopeana

Euto-noua moneda a uniunii europene

5. Argumente pro Si contra formArii Uniunii economice Si monetare în spaTiul european -20-

6. Integrarea Romaniei in Uniunea Monetara Europeana -23-

7. Avantajele si dezavantajele integrarii Romaniei in UME.-27-

8. Bibliografie -29-

Extras din document

1. INTRODUCERE

Dacă la nivel mondial se găsesc cu greutate soluţii de combatere a efectelor negative ale globalizării financiare, iar colaborarea internaţională este dificil de realizat, interesele naţionale fiind greu de armonizat pe plan global, s-au căutat soluţii la nivel regional. În acest sens, Uniunea Europeană şi Monetară constituie un exemplu de soluţionare regională a eşecurilor de coordonare globală, a politicilor financiare şi monetare.

Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu economico-social şi politic, în construcţie, de o natură şi consistenţă diferită faţă de formele tradiţionale de grupare a intereselor de natură economică şi socială la scară societală.

In prezent, Uniunea Europeană se află în faza de construcţie a Uniunii economice şi monetare.

Privită ca o etapă superioară a integrării multinaţionale, Uniunea economică şi monetară este rezultatul adâncirii, a intensificării integrării şi presupune:

- politică monetară comună

- strânsă coordonare a politicilor economice ale statelor membre

- monedă unică

- liberalizarea fluxurilor de capital

- un sistem instituţional care să coordoneze şi administreze politica monetară.

Condiţia de bază pentru crearea şi funcţionarea unei forme integrative de tipul uniunii economice şi monetare o constituie existenţa unei pieţe comune a bunurilor şi serviciilor, deşi în cazul Uniunii Europene, Uniunea economică şi monetară este mai degrabă asociată cu piaţa internă unică.

Stadiul de Uniune economică şi monetară, care presupune eliminarea cursului de schimb şi aplicarea unei politici monetare comune conduce la diminuarea unor costuri şi riscuri care, anterior, au putut să accentueze sau, după caz, să împiedice interpenetrarea pieţelor de capital, să

genereze distorsiuni în funcţionarea pieţei agricole comune sau să nu permită politicii industriale o dezvoltare unitară care să conducă spre o piaţă comună în domeniu.

2. ASPECTE GENERALE

Principiile esentiale ale infaptuirii Uniunii Monetare Europene si etapele realizarii ei

Ideea unificarii monetare s-a bazata pe conceptul teoretic al zonelor monetare optimale dezvoltat de autorii Mundell (1961) si Mckinnon (1963). Potrivit acestei teorii , acele tari care intrunesc un numar de caracteristici precise au interesul de a alege intre cursuri de schimb fixe si o moneda unica.

Prima încercare de unificare monetară în Europa a apărut o dată cu Raportul Werner (după numele premierului luxemburghez Pierre Werner, care a prezidat grupul de lucru, care avea să întocmească acest raport), în anul 1970, raport care schiţa un obiectiv de uniune monetară pentru anul 1980 şi prevedea:

– convertibilitatea monedelor;

–reducerea fluctuaţiilor ratelor de schimb până la fixitatea irevocabilă a parităţilor;

– libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor şi a forţei de muncă;

– libera circulaţie a capitalurilor;

– constituirea unui sistem integrat de bănci centrale, care să includă băncile centrale ale statelor membre;

– introducerea unei monede unice.

Deşi planul nu a fost concretizat, obiectivele sale apar ca precursoare ale planului de mai târziu al Uniunii Monetare. În anul 1986, guvernul francez a relansat ideea unificării monetare europene şi a adresat, în acest sens, un memorandum partenerilor săi din Comunitatea Europeană. Consiliul Europei a hotărât, la 28 aprilie 1988, să încredinţeze unui comitet, prezidat de Jacques Delors, misiunea de a stabili şi propune etapele concrete necesare realizării Uniunii Economice şi Monetare(UEM). Arhitectura definitivă a UEM a fost stabilită la Reuniunea de la Maastricht, unde la 9-10 decembrie 1991, şefii de state şi de guverne ai Comunităţii Europene au semnat tratatul care a pus bazele politico-juridice ale Uniunii Monetare şi Europene. Tratatul de la Maastricht defineşte principiile esenţiale ale unificării monetare şi stabileşte etapele realizării acesteia.

Principiile esenţiale ale unificării monetare sunt următoarele:

– Uniunea Europeană formează o piaţă liberă, bazată pe stabilitate monetară şi creştere economică, noi locuri de muncă, protecţia mediului înconjurător, raporturi bugetare şi financiare ferme, coeziune socială;

– trecerea de la uniunea economică la uniunea economică şi monetară prin crearea unei monede europene unice (euro), crearea unei noi instituţii financiare (Banca Centrală Europeană), responsabilă cu politica monetară comună şi, în special, cu controlul stabilităţii preţurilor, domeniu în care are autoritate deplină;

– libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi capitalurilor în cadrul unei pieţe comune, în care să funcţioneze o monedă unică;

– promovarea unei politici comune, de către ţările membre, în domeniul financiar şi monetar, bazată pe îndeplinirea următoarelor criterii de convergenţă:

– deficitul bugetar să nu depăşească 3% din PIB;

– datoria publică (internă şi externă) să fie mai mică de 60% din PIB;

– rata inflaţiei să nu depăşească cu mai mult de 1,5 puncte procentul de inflaţie medie a trei state din cadrul UEM cu inflaţia cea mai scăzută;

– rata dobânzii pe termen lung să nu depăşească cu mai mult de două puncte procentuale media ratelor dobânzilor pe termen lung din trei state ale Uniunii cu nivelurile cele mai mici;

– rata de schimb a monedelor naţionale trebuie să rămână, în perioada premergătoare introducerii monedei unice europene, în interiorul limitelor de fluctuaţie stabile, fără presiuni sau devalorizări .

La 1 iulie 1990 a debutat prima etapă a UEM şi a durat până la sfârşitul anului 1993. În această perioadă s-au pus bazele pieţei europene unice şi s-au liberalizat mişcările de capitaluri dintre statele membre ale Uniunii.

La 1 ianuarie 1994 a debutat cea de-a doua etapă a UEM care a durat până la finele anului 1998, şi în cadrul căreia s-au realizat următoarele:

– conform art. 109 din TUE (Tratatul asupra Uniunii Europene), s-a creat Institutul Monetar European (IMF), cu sediul la Frankfurt, ca precursor al Băncii Centrale Europene;

- s-au iniţiat procedurile de coordonare a politicilor economice la nivel european;

- s-a declanşat lupta împotriva deficitelor excesive şi s-au pus în aplicare politicile de convergenţă economică de către statele membre;

– s-a adoptat, la 31 mai 1995, scenariul de referinţă pentru trecerea la moneda unică;

– între 15-16 decembrie 1995, Consiliul European a stabilit, la Madrid, numele de euro pentru moneda unică, scenariul tehnic de introducere a euro şi calendarul de trecere la moneda unică începând cu anul 1999;

– între 16-17 iunie 1997, Consiliul European, la Amsterdam, a stabilit Acordul final asupra cadrului juridic relativ de utilizare a euro, pactul de stabilitate şi de creştere, precum şi mecanismul de schimb care va înlocui Sistemul Monetar European;

– la 2 mai 1998, şefii de state şi de guverne au nominalizat statele membre care vor utiliza primele moneda unică, pe baza criteriilor de convergenţă şi în funcţie de rezultatele economice din anul 1997; aceste state au fost: Austria, Belgia, Franţa, Finlanda, Germania, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia şi Spania.

Cea de-a treia etapă a început la 1 ianuarie 1999 şi a cuprins două faze ale scenariului de tranziţie, respectiv:

– faza B – de la 1 ianuarie 1999 la 31 decembrie 2001;

– faza C – de la 1 ianuarie 2002.

Între 1 ianuarie 1999 şi 31 decembrie 2001 a existat o perioadă de tranziţie în care moneda unică a funcţionat numai ca monedă de cont, alături de monedele naţionale. Începând cu 1 ianuarie 2001 şi Grecia a aderat la Uniunea Monetară.

De la 1 ianuarie 2002, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) a introdus progresiv în circulaţie bilete în euro, care au circulat în paralel cu monedele şi biletele naţionale, care au fost retrase, treptat, din circulaţie. Statele care au aderat la EURO au stabilit perioade diferite de retragere efectivă din circulaţie a monedelor naţionale.

Practic, de la 1 ianuarie 1999 Europa a intrat într-o nouă eră, reprezentată prin intrarea în vigoare şi funcţionarea efectivă a Uniunii Economice şi Monetare şi lansarea euro ca monedă unică a acesteia. UEM are o semnificaţie uriaşă nu numai pentru Europa, ci şi pentru intregul sistem economic şi monetar internaţional, constituind un model pentru alte încercări de integrare regională.

Ţările din centrul şi estul Europei, printre care şi România, sesizând miza UEM, negociază şi pregătesc dezideratele tranziţiei, adaptând reglementările lor juridice în scopul aderării la Uniunea Europeană.

Preview document

Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 1
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 2
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 3
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 4
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 5
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 6
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 7
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 8
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 9
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 10
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 11
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 12
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 13
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 14
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 15
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 16
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 17
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 18
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 19
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 20
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 21
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 22
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 23
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 24
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 25
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 26
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 27
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 28
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 29
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 30
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 31
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 32
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 33
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 34
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 35
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 36
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 37
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 38
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 39
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 40
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 41
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 42
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 43
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 44
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 45
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 46
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 47
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 48
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 49
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 50
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 51
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 52
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 53
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 54
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 55
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 56
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 57
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 58
Integrarea Monetar-Europeana - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • European monetary integration.doc
  • Integrarea Monetar Europeana.doc
  • INTEGRAREA MONETAR - EUROPEANA.ppt

Alții au mai descărcat și

Banca Central Europeana

CAPITOLUL I BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ Banca Centrală Europeană, cu sediul central la Frankfurt, şi-a început activitatea efectiv o dată cu...

Teoria Zonelor Monetare Optime si Uniunea Economica Monetara

Introducere Aceasta lucrare isi propune sa realizeze o analiza a teoriei zonelor monetare optime teorie care a evoluat odata cu integrarea...

Sistemul European al Bancilor Centrale

Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC) si Banca Centrala Europeana (BCE) Procesul de constructie politica, economia si sociala a unei...

Impactul Globalizarii Financiare asupra Politicii Monetare

Introducere Globalizarea reprezintă cel mai amplu şi mai important proces economic contemporan, care se desfăşoară cu o forţă imensă şi de...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

MONEDA EURO ȘI INTEGRAREA MONETARĂ EUROPEANĂ

Cuvânt înainte Uniunea Europeană oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere interne, în interiorul...

Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice

UNIUNEA EUROPEANĂ Tratativele pentru constituirea Uniunii Europene au început încă din 1951, cu 6 ţări: Belgia, Germania, Franţa, Italia,...

Integrarea monetară europeană și moneda euro

CAPITOLUL 1 Consideraţii generale cu privire la noţiunile de euro şi integrare monetară 1.1. Integrarea economică şi monetară europeană. Misiune...

Integrarea Monetar-Europeana

1. Introducere Uiunea Europeana reprezinta un spatiu economico-social si politic, în constructie, de o natura si consistenta diferita fata de...

Sistemul Monetar European

INTRODUCERE Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei încă din secolul trecut. Europa a rămas însă...

Integrarea monetară europeană

CAPITOLUL I INTEGRAREA MONETARA EUROPEANA 1.1. Bazele teoretice ale integrării monetare europene Continentul european a cunoscut de-a lungul...

Aderarea la Moneda Unică Europeană

INTRODUCERE Unii oameni văd Uniunea Europeană ca fiind esenţială, în eforturile depuse de către aceasta în ultimii 50 de ani, în a păstra pacea...

Integrarea Monetara Europeana si Problema Monedei Unice

SIMBOLURILE UNIUNII EUROPENE Drapelul european este albastru, cu 12 stele. A fost adoptat initial de catre Consiliul Europei, în 1955, si a...

Ai nevoie de altceva?