Investițiile băncilor comerciale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 11029
Mărime: 75.94KB (arhivat)
Publicat de: Simion Nedelcu
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Micineanu Viorica

Extras din proiect

Introducere

Actualitatea temei de cercetare. Tendinţa generală a dezvoltării sistemului bancar în practica internaţională constituie universalizarea activităţii bancare, în special a celei de investiţii ce se exprimă în extinderea prezenţei lor pe piaţa valorilor mobiliare şi diversificarea activităţii pe această piaţă.

Modelul sistemului bancar implementat în Republica Moldova admite diferite forme de activitate a băncilor pe piaţa valorilor mobiliare. În ultimii ani băncile au devenit operatori principali ai pieţei financiare. Băncile deţin practic tot volumul valorilor mobiliare de stat, îndeplinesc funcţia de market-maker pe această piaţă, joacă un rol foarte activ pe piaţa valorilor mobiliare corporative.

Scopul lucrării constă în identificarea particularităţilor operaţiunilor bancare cu valorile mobiliare în Republica Moldova, evaluarea impactului operaţiunilor cu valorile mobiliare asupra indicatorilor financiari ai băncilor, precum şi perfecţionarea activităţii bancare pe piaţa valorilor mobiliare.

Scopul cercetărilor este concretizat în abordarea şi soluţionarea următoarelor obiective ale proiectului:

- elaborarea unui sistem de indicatori de dimensionare a eficienţei bancare; determinarea şi analiza elementelor principale ale performanţei bancare prin prisma indicatorilor ce caracterizează rentabilitatea, suficienţa capitalului, calitatea activelor şi lichiditatea;

- analiza tendinţelor actuale de dezvoltare a sistemului bancar in ţară şi peste hotare, precum şi a cerinţelor de competitivitate şi, de asemenea, determinarea criteriilor unei bănci concurente;

- analiza practicii internaţionale, precum şi a legislaţiei Republicii Moldova în domeniul activităţii băncilor pe piaţa valorilor mobiliare;

- dezvăluirea amplă a activităţii bancare cu valori mobiliare, determinarea spectrului de operaţiuni cu valori mobiliare care pot fi efectuate de către băncile comerciale, precum şi a particularităţilor activităţii băncilor pe piaţa valorilor mobiliare;

- extinderea conceptului de emisiune a valorilor mobiliare de către bănci prin identificarea premiselor, obiective şi subiective, aferente procesului emisional, precum şi determinarea avantajelor, oportunităţilor, riscurilor şi eficienţei emisiunii diferitor tipuri de valori mobiliare de către bănci, definirea noţiunii de „ofertă publică” şi dezvăluirea conţinutului acesteia, identificarea particularităţilor efectuării ofertelor publice de valori mobiliare, argumentarea necesităţii efectuării acestora de către bănci;

- analiza activităţii investiţionale a băncilor pe piaţa valorilor mobiliare, inclusiv activităţii de dealer primar pe piaţa valorilor mobiliare de stat, identificarea particularităţilor operaţiunilor investiţionale pe piaţa valorilor mobiliare corporative;

- dezvăluirea specificului activităţilor profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare de către bănci;

Domeniul de cercetare este determinat de operaţiunile băncilor cu valori mobiliare, care sunt investigate din perspectiva impactului lor asupra situaţiei financiare a băncii.

Obiectul cercetării, În plan conceptual, este concretizat la nivelul băncilor comerciale, în special “MOLDINDCONBANK”, în activitatea cărora operaţiunile cu valori mobiliare ocupă un loc important şi înregistrează eficienţă maximă.

CAPITOLUL I

§1.1 Investiţia. Definitie caracteristica generală

Ne referim la investiţii în legatură cu o activitate care are ca scop folosirea unei sume de bani în vederea obţinerii unor profituri viitoare. În sens larg investiţia reprezintă sacrificiul unei părţi din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil şi incert.

Sacrificiul are loc în prezent şi e sigur. Recompensa pentru el vine mai tîrziu, dacă vine, şi oricum mărimea ei este incertă. În unele cazuri elementul care predomină este timpul (exemplu: investiţia în bonurile de tezaur guvernamentale), în altele riscul este atributul dominant ( investitia SAFI), iar alteori, ambele aspecte sunt importante (ex.: achiziţionarea acţiunilor întreprinderilor care se privatizează).

Trebuie avută în vedere şi relaţia distinctă dintre investiţie şi economisire. Economisirea poate fi definită mai curînd ca un simplu consum amînat, în timp ce investiţia reprezintă, de fapt, un consum sacrificat în prezent în intenţia obţinerii unui consum viitor mai mare. Investiţia mai are în plus şi un caracter real, în sensul că ea poate determina creşterea în viitor a producţiei naţionale.

Preview document

Investițiile băncilor comerciale - Pagina 1
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 2
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 3
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 4
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 5
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 6
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 7
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 8
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 9
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 10
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 11
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 12
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 13
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 14
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 15
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 16
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 17
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 18
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 19
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 20
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 21
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 22
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 23
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 24
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 25
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 26
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 27
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 28
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 29
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 30
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 31
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 32
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 33
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 34
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 35
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 36
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 37
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 38
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 39
Investițiile băncilor comerciale - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Investitiile Bancilor Comerciale.doc

Te-ar putea interesa și

Monografie Unicredit Țiriac Bank

Motivaţii pentru alegerea instituţiei în care s-a realizat Practica Motivul principal a fost alegerea unei institutii bancare in care eu mi-as...

Credite neperformante - modalități de recuperare și reflectarea lor în contabilitate

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE 1.1. Banca concept şi funcţiile băncii în economie În esenţă, o bancă poate fi definită ca o...

Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova

Introducere Actualitatea temei. Actualitatea prezentei lucrări rezultă din rolul pe care îl indeplinesc creditele investiţionale în dezvoltarea...

Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare: Sistemul bancar – este unul din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Prin...

Acivitatea băncilor comerciale pe piața de capital

INTRODUCERE Sistemul bancar este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile sunt mediatori la distribuirea capitalului,...

Tendințe și evoluții ale sistemelor bancare și integrare europeană

Capitolul I Notiuni introductive Numerosi economisti occidentali sunt de parere ca rolul bancilor este unic sau special comparativ cu cel al altor...

Tipuri de plasamente bancare

I. Caracteristicile plasamentelor bancare în România I.1. Conceptul de plasament bancar Conceptul de plasament bancar poate fi definit ca o...

Investiții financiare în România

1. Influenţa factorilor psihologici şi decizia de investire Repertoriul clasic al finanţelor, deşi consideră parţial tendinţa comportamentală...

Ai nevoie de altceva?