Leasingul ca Tehnica de Finantare la SC BCR Leasing SA

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Leasingul ca Tehnica de Finantare la SC BCR Leasing SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: BUMBAC GEORGIANA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

INTRODUCERE 4
Capitolul I Aspecte generale privind operaţiunile de leasing
1.1. Definirea conceptului de leasing 5
1.2. Scurt istoric al conceptului de leasing 6
1.3. Clasificarea operaţiunilor de leasing 7
1.4. Participanţii la operaţiunea de leasing 8
1.5. Scheme de derulare si finanţare a operaţiunilor de leasing 9
1.6. Prezentarea pietei leasingului in Romania 13
Capitolul II – STUDIU DE CAZ
Finantarea de echipamente si autoturisme prin bcr leasing s.a
2.1. Scurt istoric al BCR LEASING S.A 18
2.2. Oferta de produse şi servicii ale BCR LEASING S.A 20
Capitolul III Obiective BCR LEASING S.A
3.1. Strategia BCR LEASING S.A 27
CONCLUZII 29
BIBLIOGRAFIE 30

Extras din document

INTRODUCERE

Leasingul este un pas înainte în finanţarea întreprinderilor care doresc să îşi achiziţioneze utilaje şi echipamente, dar care nu au posibilităţi financiare. Această tehnică de finanţare care presupune un risc ridicat, vine să dea satisfacţie agenţilor economici care nu pot să obţină credite de la bănci, ori nu vor să şi greveze bunurile mobile şi imobile prin instituirea de ipoteci sau gajuri, sarcini de natură a afecta dinamismul specific domeniului comercial.

Leasingul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un lucru fără a plăti imediat preţul.

In legislaţia română operaţiunile de leasing sunt definite ca fiind acele operaţiuni prin care o parte, denumită locator, se angajează la indicaţia unei alte părţi, denumită utilizator, să cumpere sau să preia de la un terţ, denumit furnizor, un bun mobil sau imobil şi să transmită utilizatorului posesia sau folosinţa asupra acestuia contra unei plăţi numită redevenţă, în scopul exploatării sau, după caz, a achiziţionării bunului (Ordonanţa 51/97, completată şi modificată prin Legea nr. 90/28.04.1998, art. 1, alin. 1). In 1998 a apărut Legea privind reglementarea activităţii de leasing care a adus unele completări ordonanţei iniţiale.

Privit din punctul de vedere al societătii de leasing, leasingul constituie o cumpărare a unui bun cu scopul închirierii, urmată de o închiriere în scopul vânzării. Deci leasingul este o operaţie de finanţare (creditare) pe baza unui contract prin care utilizatorul poate folosi un bun cu posibilitatea de a 1 cumpăra la finele locaţiei, după ce a fost plătită chiria aferentă şi ultima tranşă de plată (valoarea reziduală).

Din punctul de vedere al beneficiarului, leasingul reprezintă o formă de creditare în cadrul căreia sumele necesare achiziţionării bunului se obţin din exploatarea acestuia, iar rambursarea lui se face eşalonat, sub forma ratelor de leasing, şi, în final a valorii reziduale. În această situaţie, leasingul apare ca o vânzare în rate, în cadrul căreia dreptul de proprietate se transferă odată cu achitarea valorii reziduale, respectiv odată cu achitarea bunului.

Astfel, în luarea deciziei de finaţare prin leasing trebuie puse în balanţă atât avantajele economico financiare cât şi dezavantajele pe care leasingul le poate avea pentru societate.

Aşadar faţă de alte modalităţi de finanţare, leasingul este net superior atât din punct de vedere economico finaciar cât şi din punct de vedere contabil, iar avantajele sunt multiple.

CAPITOLUL I.

ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERAŢIUNILE

DE LEASING

1.1. Definirea conceptului de leasing

Leasingul este un pas înainte în finanţarea întreprinderilor care doresc să îşi achiziţioneze utilaje şi echipamente, dar care nu au posibilităţi financiare. Această tehnică de finanţare care presupune un risc ridicat, vine să dea satisfacţie agenţilor economici care nu pot să obţină credite de la bănci, ori nu vor să şi greveze bunurile mobile şi imobile prin instituirea de ipoteci sau gajuri, sarcini de natură a afecta dinamismul specific domeniului comercial.

Interesul practic al leasingului este de a asigura finanţarea integrală prin fonduri împrumutate a unei investiţii fără ca beneficiarul să constituie măsuri asiguratorii; prin aceasta, leasingul se distinge de tradiţionala creditare a investiţiilor, unde întreprinderea beneficiară suportă o parte din valoarea investiţiei. De aceea, leasingul ca tehnică de finanţare vizează în primul rând întreprinderile care urmăresc lărgirea activităţii si ridicarea performanţelor, iar pe plan mai general, asigură progresul tehnic.

Din punct de vedere juridic, leasingul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un lucru fără a plăti imediat preţul.

Din punct de vedere economic, leasingul reprezintă o operaţiune de finanţare, pe baza unui contract de leasing, în care finanţatorul asigură fondurile necesare pentru întreaga investiţie.

Din punctul de vedere al beneficiarului, leasingul reprezintă o formă de creditare în cadrul căreia sumele necesare achiziţionării bunului se obţin din exploatarea acestuia, iar rambursarea lui se face eşalonat, sub forma ratelor de leasing, şi, în final a valorii reziduale.

1.2. Scurt istoric al conceptului de leasing

Leasingul, ca tehnică de afaceri economice, a apărut dintr o nevoie stringentă de a soluţiona o problemă.

Incă din antichitate s a observat că beneficiile sunt obţinute prin folosinţa unui lucru, având mai puţină importanţă cine deţine titlul de proprietate. Prin anii 210, în oraşul samaritean Ur, proprietarii de unelte agricole le închiriau fermierilor, păstrând o evidenţă a acestui fapt pe plăci de argilă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Leasingul ca Tehnica de Finantare la SC BCR Leasing SA.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANTA SPECIALIZARE: 3 ZI FINANTE BANCI