Managementul Riscului de Creditare la ING Bank

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 7407
Mărime: 1.36MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Cocris
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor BĂNCI ŞI PIEŢE FINANCIARE

Cuprins

Introducere 3

1. Informaţii generale – ING Bank 5

2. Studiu de caz privind managementul riscului de creditare al băncii ING 8

2.1. Gestionarea riscului de credit – ING Bank 9

2.2. Portofoliul de credite al băncii ING 10

2.3. Profilul de expunere la risc al băncii ING 14

3. Măsuri de reducere şi prevenire a riscului de credit – ING Bank 22

3.1. Măsuri de prevenire a riscului de creditare adoptate de către banca ING 22

3.2. Măsuri de reducere a riscului de creditare adoptate de către banca ING 24

Concluzii 25

Bibliografie 26

Extras din document

Introducere

Analiza managementului riscurilor în domeniul bancar este o problemă mereu actuală şi extrem de importantă. Inovaţiile apărute pe piaţa financiară, internaţionalizarea operaţiilor specifice, creşterea presiunii competiţiei reprezintă numai câteva argumente care impun realizarea unei supravegheri permanente a riscurilor la care este expusă banca, urmărite în ansamblul lor, dar şi individual. Acestea sunt principalele considerente pentru care se impune permanent găsirea de noi metode de gestionare a riscurilor, având în vedere identificarea, evaluarea, managementul şi controlul riscurilor la nivelul sistemului bancar, dar şi al fiecărei bănci în parte.

Calitatea managementului bancar şi gestionarea riscului de management reprezintă componente esenţiale ale siguranţei, securităţii şi stabilităţii fiecărei instituţii de credit.

Fiecare instituţie financiară încearcă să obţină o organizare la nivel înalt conformă cu realitaţile curente legate de schimbările economice şi ale pieţelor financiare. Acest mod de abordare subliniază responsabilitatea principalilor participanţi la procesul guvernamental, corelată cu managementul diferitelor dimensiuni ale riscului financiar. În ultimul deceniu, inovaţiile pe piaţa financiară şi internaţionalizarea rezultatelor financiare fac de nerecunoscut imaginea băncii. Progresele tehnice şi dereglările pieţei conferă împreună noi oportunităţi în domeniul bancar în condiţiile sporirii presiunii concurenţei între bănci şi nu numai.

Băncile sunt supuse unui larg şir de riscuri în cursul operaţiunilor lor, vorbind de un sistem de riscuri care de cele mai multe ori acţionează simultan şi interdependent. În general, riscurile bancare sunt împărţite în câteva categorii printre care se numără riscurile de creditare, riscurile de lichiditate, riscurile operaţionale, riscurile de piaţă, riscurile juridice, riscurile strategice, etc.

Riscul de creditare (denumit şi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de nerambursare) exprimă probabilitatea neîncasării efective, la scadenţă, a fluxului de numerar anticipat, determinat de creditare. Riscul de credit este perceput de majoritatea băncilor din România ca fiind în creştere, pe fondul extinderii activităţii de creditare, în special pe segmentul de retail. Gradul înalt de substituţie valutară a activelor, riscul valutar contribuie la accentuarea riscului de credit. Calificativul „în creştere” asociat tendinţei riscului de credit este explicabil în condiţiile în care absenţa altor oportunităţi de plasament (piaţa de capital), cât şi reducerea randamentelor la titlurile de stat vor susţine în continuare dezvoltarea creditului neguvernamental, accentuând competiţia.

Aşadar, factorii care au antrenat acest tip de risc pentru băncile din România au fost, în principal, conjunctura economică dificilă, starea de sănătate financiară necorespunzătoare a clienţilor şi absenţa supravegherii clienţilor. Pentru sistemul bancar românesc efectele antrenate s-au materializat în pierderi totale sau parţiale ale capitalului împrumutat şi pierderi ale dobânzilor în funcţie de natura garanţiilor şi de posibilităţile de valorificare ale acestora.

Lucrarea de faţă prezintă în esenţă principalele particularităţi ale managementului riscului de creditare ale ING BANK.

Particularizările tehnicilor utilizate în prezent în cadrul sistemului bancar românesc pentru managementul riscului de credit sunt exemplificate aşadar, pe modelul băncii ING, instituţie bancară cu un renume de soliditate şi experienţă în domeniul creditării.

Lucrarea este structurată pe trei capitole.

În primul capitol al lucrării „ Informaţii generale - ING Bank ” am încercat să prezint succint un scurt istoric privind activitatea bancară generală a instituţiei financiare ING, respectiv o prezentare a produselor şi serviciilor de bază ale acesteia.

Al doilea capitol „ Studiu de caz privind managementul riscului de credit al băncii ING ” se axează în principal pe înfăţişarea aspectelor esenţiale privind gestionarea riscului de creditare al băncii, prezentarea unei analize privind portofoliul de creditare al băncii, şi analiza profilului de expunere la risc, precum şi o sinteză a principalelor categorii de credite a băncii pentru perioada 2007-2009.

În cadrul celui de-al treilea capitol, intitulat „Măsuri de reducere şi prevenire a riscului de creditare adoptate de către ING Bank” mi-am îndreptat atenţia asupra principalelor metode şi politici de prevenire, respectiv, de reducere a riscului de creditare adoptate de către banca ING.

CAP.1. Informaţii generale - ING Bank

ING Bank a luat fiinţă la jumătatea secolului trecut, în Olanda, când asigurările şi operaţiunile bancare au jucat un rol important în dezvoltarea sectorului financiar din această ţară.

Grupul a fost creat în 1991 prin fuziunea celei mai mari companii de asigurări olandeze, Nationale Nederlanden, cu una dintre cele mai mari bănci comerciale olandeze, NMB Postbank Group, compania care a rezultat fiind numită Internationale Nederlanden Group, pe scurt ING Formarea ING Group o fost rezultatul primei fuziuni depline din Europa între o bancă şi o companie de asigurări. Ulterior, compania şi-a schimbat numele, devenind ING Groep NV.

Încă din anul 1991, an în care a fost creat grupul, ING a evoluat de la stadiul de companie olandeză cu câteva activităţi internaţionale la cel de companie multinaţională de origine olandeză. Acest lucru a fost realizat nu doar printr-o creştere organică, dar şi prin numeroase achiziţii importante, prima dintre acestea având loc în 1995, când ING a preluat Barings Bank. Această achiziţie a dus la recunoaşterea brandului ING în toată lumea şi a întărit prezenţa diviziei de servicii bancare corporative pe pieţele emergente.

În prezent ING este o instituţie financiară internaţională care oferă servicii bancare, de asigurări şi de management al activelor unui număr de peste 85 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 60 de ţări. Cu un personal de peste 130.000 de angajaţi, grupul deserveşte o gamă foarte variată de clienţi cum ar fi indivizi sau familii, mici afaceri sau mari corporaţii, instituţii sau guverne.

Preview document

Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 1
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 2
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 3
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 4
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 5
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 6
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 7
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 8
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 9
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 10
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 11
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 12
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 13
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 14
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 15
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 16
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 17
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 18
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 19
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 20
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 21
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 22
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 23
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 24
Managementul Riscului de Creditare la ING Bank - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscului de Creditare la ING Bank.doc
  • Managementul Riscului de Creditare la ING Bank.ppt

Alții au mai descărcat și

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Managementul Riscului de Creditare la BRD Groupe Societe Generale

Capitolul I Riscul în activitatea bancară I.1 Notiuni generale Piata financiară este extrem de volatilă datorită influentei unui număr mare de...

Riscul Creditării Bancare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Analiza Riscului de Creditare la BRD

INTRODUCERE Riscul se regăseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor reprezintă funcţia cheie a băncilor moderne axate pe...

Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România

1. Riscul de credit. Elemente conceptuale Riscul de credit este definit în linii generale ca fiind acel risc de pierderi financiare cauzat de...

Managementul riscului de creditare în cadrul BCR

1.Aspecte teoretice privind managementul riscului de credit Riscul reprezintă cuvântul din ce în ce mai des întâlnit în vocabularul nostru. Orice...

Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii

1. Elemente definitorii ale dobânzii şi ratei dobânzii Dobânda este în mod firesc comună cu conceptul de capital şi cu elementele „timp” şi...

Riscul de dobândă

1.Introducere Pentru foarte multi oameni cuvantul "risc" are inca un sens colateral negativ. Si totusi,riscurile pot fi reduse si controlate....

Te-ar putea interesa și

Metode și Tehnici Performante Specifice Managementului Riscului Operațional în Bănci

1. RISCUL OPERAŢIONAL ÎN BĂNCI – FACTORI GENERATORI DE RISC 1.1. MODALITĂŢI DE MANIFESTARE ALE RISCULUI OPERAŢIONAL ÎN BĂNCILE COMERCIALE Riscul...

Managementul riscului de creditare - Banca ING

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDITARE 1.1. Riscul de creditare și factori generatori ai acestuia Banca...

Practică BCR

Scurt istoric. Prezentare a Bancii Comerciale Romane. Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si...

Managementul riscului în operațiunile de leasing

INTRODUCERE Economiile şi investiţiile au jucat un rol deosebit de important în orice societate, atât la nivel macroeconomic cât şi la nivelul...

Marketing în Cadrul ING Bank

ING Group asigura o gama larga de servicii financiare integrate pentru clienti individuali si institutionali, folosind mai multe canale de...

Analiza Mediului de Marketing - ING Group România

ING Bank ROMANIA SCURT ISTORIC ING GROUP Grupul ING a fost constituit in anul 1991 prin fuziunea dintre grupul NMB PostBank si...

Conexiuni între sectorul bancar și industria asigurărilor

Introducere Conexiunile dintre sectorul bancar și industria asigurărilor vizează în principal două direcții. Pe de o parte, din 35 de bănci...

Monografie a unei bănci cu caracter internațional - ING Bank

1. PREZENTAREA GENERALĂ A GRUPULUI ING Grupul ING a fost creat în anul 1991 prin fuziunea uneia dintre cele mai mari companii de asigurări...

Ai nevoie de altceva?