Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 3849
Mărime: 1.38MB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. PRELIMINARII. CADRU. 3

CAPITOLUL 2. MILLENIUM BANK ŞI PREZENŢA ACESTEIA PE PIAŢA BANCARĂ ROMÂNEASCĂ 7

CAPITOLUL 3. MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDITARE – STUDIU DE CAZ: MILLENIUM BANK 9

3.1. Monitorizarea riscului de creditare la Millenium Bank 9

3.2. Gestionarea riscului de creditare la Millenium Bank 10

3.3. Direcţia managementului riscului de creditare pentru 2009 16

CONCLUZII 18

BIBLIOGRAFIE 19

Extras din document

Capitolul 1. Preliminarii. Cadru.

Mediul, în continuă schimbare, în care operează băncile, generează noi oportunităţi de afaceri, dar acestea presupun, totodată, riscuri tot mai mari şi mai complexe care, la rândul lor, se constituie într-o provocare, pe cât de reală, pe atât de ameninţătoare pentru abordările tradiţionale ale managementului bancar Managementul bancar are ca obiective principale: maximizarea profitabilităţii, minimizarea expunerii la risc şi respectarea reglementărilor bancare.

Riscul bancar poate fi definit ca un fenomen care poate apare pe parcursul derulării operaţiunilor bancare şi care provoacă efecte negative asupra activităţilor respective prin deteriorarea calităţii afacerilor, diminuarea profitului sau chiar înregistrarea de pierderi.

Figura 1. Spectrul riscului bancar

Sursa: http://www.actrus.ro/reviste/4_2004/a11.pdf

Unul dintre cele mai importante riscuri care afectează activitatea bancară peste tot în lume este cel de creditare. Nu este unul insignifiant, iar dacă banca nu are un management al riscului de creditare corect şi eficient, o descoperire prea mare în faţa acestui tip de risc poate duce la colapsul respectivei instituţii financiar-bancare.

Vorbim de risc de creditare ca fiind posibilitatea ca debitorii sau emitenţii de titluri să nu–şi onoreze obligaţiile la scadenţă, ca urmare a degradării situaţiei financiare a acestora, care poate fi determinată de condiţiile afacerii împrumutatului sau de situaţia generală a economiei.

Acest tip de risc este asumat de toate băncile, şi nu poate fi evitat, ci doar prevenit şi diminuat. Riscul de credit apare în special datorită următorilor factori:

- concentrarea pe anumite sectoare sau firme;

- lipsa unei diversificări corespunzătoare a portofoliului de credite al băncii;

- existenţa unor puternice corelaţii între diversele credite din portofoliu;

şi pentru limitarea pierderilor care decurg din neîncasarea la scadenţă a creditelor şi dobânzilor aferente, se impune un management atent a riscului de credit.

Managementul riscului de credit se bazează pe două perspective: una reprezentând monitorizarea riscului prin emiterea de norme interne în ceea ce priveşte calitatea creditelor, prin respectarea principiilor generale şi a criteriilor de acordare a creditelor, şi o alta reprezentând gestiunea riscului de credit.

Gestiunea riscului se realizează a priori şi a posteriori.

Gestionarea a priori este o primă etapă şi presupune :

- divizarea şi limitarea riscurilor,

- aprecierea calităţii (capacităţii de rambursare) solicitanţilor de credite,

- constituirea garanţiilor.

A doua etapă, gestionarea a posteriori, vizează:

- analiza portofoliului de credite şi constituirea de provizioane,

- constituirea fondului pentru riscuri bancare generale.

Divizarea riscurilor are ca obiectiv evitarea concentrării riscurilor prin diversificarea (economică şi geografică) plasamentelor. Limitarea riscurilor se realizează prin norme stabilite de fiecare bancă, dar şi prin măsuri stabilite de autoritatea de reglementare, opozabile tuturor băncilor.

Preview document

Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 1
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 2
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 3
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 4
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 5
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 6
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 7
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 8
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 9
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 10
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 11
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 12
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 13
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 14
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 15
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 16
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 17
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 18
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 19
Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Managementul Riscului Operational la BRD

1. ADMINISTRAREA RISCURILOR OPERAŢIONALE 1.1 Definirea conceptului de risc operaţional Prin risc se înţelege, în general, probabilitatea de a...

Managementul Riscului de Creditare la ING Bank

Introducere Analiza managementului riscurilor în domeniul bancar este o problemă mereu actuală şi extrem de importantă. Inovaţiile apărute pe...

Riscul de Credit

RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE 1.1 Prezentare generala In intreaga activitate de creditare banca trebuie sa respecte intocmai prevederile...

Managementul Riscului de Creditare la BRD Groupe Societe Generale

Capitolul I Riscul în activitatea bancară I.1 Notiuni generale Piata financiară este extrem de volatilă datorită influentei unui număr mare de...

Managemetul Riscului de Creditare BCR

INTRODUCERE Riscul de credit este perceput de majoritatea băncilor din România ca fiind în creştere, pe fondul extinderii activităţii de...

Managementul Riscului de Lichiditate la Alpha Bank

Capitolul 1. Abordarea noţiunii de risc la Piraeus Bank 1.1.Scurtă prezentare a Grupului Piraeus Bank Piraeus Bank Group este un grup financiar...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?