Managementul Riscului de Lichiditate - BRD

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 7659
Mărime: 77.36KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Vasile Cocriş
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Master: Bănci şi Pieţe Financiare

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1. Locul şi importanţa societăţii bancare BRD - Groupe Société Générale în sistemul bancar din România 4

1.1.Prezentarea societăţii bancare BRD - Groupe Société Générale 4

1.2. Principalele axe de activitate ale BRD- Groupe Société Générale 8

1.3. Elemente de management al riscului în cadrul BRD - Groupe Société Générale 10

Capitolul 2. Lichiditatea bancară 12

2.1. Consideraţii generale 12

2.2. Surse de lichiditate şi dezvoltarea strategiilor de lichiditate 14

2.3. Analiza indicatorilor privind lichiditatea la BRD-GSG în perioada 2006-2010 16

Capitolul 3. Riscul de lichiditate 20

3.1. Generalităţi 20

3.2. Principii de gestionare a crizelor de lichiditate 21

3.3. Analiza indicatorilor riscului de lichiditate la BRD-GSG în perioada 2006-2010

Concluzii 27

Bibliografie: 28

Extras din document

Introducere

Locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică.

Ca intermediari între depunătorii de economii şi beneficiarii de credite, băncile realizează următoarele: colectează fonduri; îşi asumă riscurile debitorilor, adică analizează cererile de credite şi preiau riscurile asociate; îşi asumă riscul ratei dobânzii, deoarece intermedierea presupune o transformare de scadenţă, prin urmare îşi asumă riscul de lichiditate.

Provocarea majoră o reprezintă reducerea riscului. Riscul poate avea un impact considerabil asupra valorii instituţiei financiar-bancare respective, atât sub forma unor pierderi direct suportate, cât şi un impact indus cauzat de efectele asupra clientelei, personalului, acţionarilor, partenerilor şi chiar asupra autorităţii centrale bancare.

Riscul exprimă probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe adverse pentru instituţia bancară, iar expunerea la risc reprezintă valoarea actuală a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le-ar suporta aceasta.

Pentru reducerea riscului, conducerea băncilor trebuie să dispună de metode şi tehnici de analiză a acestuia. În domeniul bancar riscul trebuie privit ca un conglomerat sau un complex de riscuri interdependente deoarece acestea pot avea cauze comune şi producerea unuia poate genera în lanţ şi alte riscuri.

De altfel, dacă ne raportăm la riscul de lichiditate, acesta este reacţia la manifestarea celorlalte riscuri la care este supusă o bancă, fiind printre altele, cel mai des întâlnit risc întrucât este cauzat de toate activităţile întreprinse de către aceasta.

Deşi evoluţia economiei presupune necesitatea adaptării continue la cerinţele pieţei, consider că BRD - Groupe Société Générale dispune de un management capabil să facă faţă oricăror modificări apărute.

Această societate bancară este supusă influenţei riscurilor specific activităţii bancare, generate atât de factorii interni, cât şi de cei externi însă în această lucrare vom analiza factorii ce pot genera riscul de lichiditate şi evoluţia indicatorilor riscului de lichiditate în perioada 2006-2010 pentru a observa situaţia băncii BRD-GSG din punct de vedere al lichidităţii.

Capitolul 1. Locul şi importanţa societăţii bancare BRD - Groupe Société Générale în sistemul bancar din România

1.1. Prezentarea societăţii bancare BRD - Groupe Société Générale

BRD- Groupe Société Générale s-a înfiinţat la 1 decembrie 1990 ca societate pe acţiuni, prin preluarea activului şi pasivului de la Banca de Investiţii care s-a desfiinţat în acea perioadă. Înfiinţarea Băncii Române pentru Dezvoltare are loc conform Hotărârii de Guvern nr. 1178 din 2 noiembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 132 din 26 noiembrie 1990. Astfel, BRD se constituie ca bancă comercială de dezvoltare fiind o societate pe acţiuni, organizată în conformitate cu legile în vigoare în România şi funcţionează ca persoană juridică, potrivit prevederilor din statut.

Obiectul principal de activitate al băncii îl constituie efectuarea de servicii bancare pentru executarea proiectelor de investiţii economice şi financiare ale statului, potrivit convenţiei încheiate cu Ministerul Finanţelor, care se realizează integral sau parţial din fonduri de la buget şi din împrumuturi în valută de la băncile de dezvoltare şi de la instituţiile financiare internaţionale, precum şi creditarea activităţii de producţie, investiţii, comerciale şi de prestări de servicii, desfăşurată de regii autonome, societăţi comerciale, societăţi mixte, unităţi cooperatiste, organizaţii obsteşti, asociaţii familiale, de la alte persoane juridice, precum şi de la persoane fizice.

Banca are sediul central în municipiul Bucureşti şi îşi desfăşoară activitatea prin sucursale, filiale, agenţii şi reprezentanţe, care pot fi înfiinţate de Adunarea Generală a Acţionarilor, iar înfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii în străinătate se face potrivit legii.

BRD - Groupe Société Générale deţine a doua poziţie în clasamentul băncilor din România după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. De altfel, BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de 937 de agenţii.

La 31 decembrie 2010, BRD număra 2,5 milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2 milioane de carduri incluse în sistemul 3D Secure, calitatea serviciilor fiind generată de cei peste 9500 de profesionişti care formează echipa BRD.

Preview document

Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 1
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 2
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 3
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 4
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 5
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 6
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 7
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 8
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 9
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 10
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 11
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 12
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 13
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 14
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 15
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 16
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 17
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 18
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 19
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 20
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 21
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 22
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 23
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 24
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 25
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 26
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 27
Managementul Riscului de Lichiditate - BRD - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscului de Lichiditate - BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza financiară a clienților - Raiffeisen Bank

CAP.I ACTIVITATEA DE CREDITARE ÎN ROMÂNIA Creditarea „reprezintă componenta cea mai importantă a operaţiunilor de plasament ale băncilor, atât din...

Managementul Riscului de Creditare - Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ Noţiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită...

Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite

1. Credit scoringul – principala modalitate a analizei de bonitate a clientilor de retail in vederea angajarii de credite În vederea organizării...

Riscul de Rată a Dobânzii

I. Riscul de rată a dobâzii 1.1. Conceptul de risc de rată a dobânzii Riscul de rată a dobânzii este riscul înregistrării de pierderi sau al...

Analiza Portofoliului de Creditare la BC Unibank SA

CAP. I POLITICA DE CREDITARE A BC “UNIBANK” S.A. 1.1 Produse de creditare oferite de BC “UNIBANK” S.A. pentru persoane fizice BC "UNIBANK” S.A....

Analiza Riscului de Creditare la BRD

INTRODUCERE Riscul se regăseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor reprezintă funcţia cheie a băncilor moderne axate pe...

Managementul Lichiditatii Bancare la BCR

CUGETARI SFATURILE TE INVATA, EXEMPLELE TE CONVING NIMENI NU I ATIT DE RAU INCIT SA NU POATA FI EDUCAT ( HORATIUS) ESTE DE DATORIA PARINTILOR...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Te-ar putea interesa și

Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii...

Riscul de Credit

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Riscul Bancar în Instutuțiile de Credit din România în Situația Actualei Crize economico-financiară

I N T R O D U C E R E În prezenta lucrare am prezentat managementul riscului și analiza acestuia, o analiză care impune o paletă vastă de...

Studiu Monografic - Tehnica si Evidenta Operatiunilor Bancare in Cadrul Brd-GSG

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE - MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

În ansamblul economiei de piaţă ,băncile, ce formează sistemul bancar au un rol foarte important deoarece prin metodă de atragere a depozitelor de...

Managementul Marketingului Bancar – cu Aplicatii la BRD

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE CAPITOLUL I Sistemul bancar in România 1.1. Concept si functii Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul...

Practica Tehnica Bancara BRD

Intorducere BRD - Groupe Société Générale Activitatea de practică am efectuat-o la banca BRD- GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la Agentia Zalau, jud...

Controlul Bancar în Procesul de Creditare

Capitolul 1 Controlul bancar în procesul de creditare Societăţile bancare au ca principal obiect de activitate acordarea de credite agenţilor...

Ai nevoie de altceva?