Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 5443
Mărime: 385.84KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Capitolul 1 Riscul de solvabilitate în actvitatea bancară 3

1.1 Aspecte teoretice 3

1.2 Reglementări privind solvabilitatea 6

Capitolul 2 Adecvarea capitalului 9

2.1 Evoluţia fondurilor prorpii de care dispun băncile perosane juridice române 9

2.2Analiza indicatorului de solvabilitate al instituţiilor de credit din România 11

2.3Analiza indicatorului de solvabilitate al BRD Griope Societe Generale 14

Capitolul 3 Metode utilizate pentru gestiunea riscului de solvabilitate 18

3.1 Funcţii necesare gestionării eficiente a riscului de solvabilitate 18

3.2 Metoda titularizării 19

Capitolul 4 Politici de perfecţionare a riscului de solvabilitate în cazul BRD Groupe Societe Generale 21

Concluzii 23

Bibliografie 24

Extras din document

Capitolul 1 Riscul de solvabilitate în activitatea bancară

1.1 Aspecte teoretice

Riscul este privit ca o măsură a neconcordanţei dintre diferite rezultate posibile, mai mult sau mai puţin favorabile sau nefavorabile, într-o acţiune viitoare. Francezii Michael Rouch şi Gerard Naullen, în cartea lor Le control de gestion bancaire et financiere , definesc riscul ca “un angajament purtând o incertitudine dată, cu o probabilitate de câştig sau prejudicii, fie acestea din urma degradare sau pierdere.

În materia dreptului comercial, riscul este un pericol ce planeaza asupra oricărei relaţii contractuale şi, în general, asupra oricărei operaţii comerciale a cărei executare se prelungeste în timp, susceptibil să genereze fortuit anumite inconveniente privind aducerea la îndeplinire de către debitor a obligaţiilor contractualmente asumate faţă de creditor şi a căror apariţie determină inevitabil anumite pierderi pentru contractantul a cărui prestaţie nu se poate executa.

O altă definiţie a riscului este dată de Maricica Stoica în lucrarea “Management bancar”, riscul reprezentând pentru aceasta un “angajament care poartă o incertitudine datorită probabilităţii de câştig sau pierdere”. Etimologic, termenul provine din latina “re-secare”, care înseamna ruptură într-un echilibru.

O clasificare a riscurilor în literatura de specialitate dată de conf. univ. dr. Maricica Stoica delimitează:

- riscuri financiare (risc de credit, riscul ratei dobânzii, risc de lichiditate, risc de solvabilitate, risc de schimb valutar);

- riscuri comerciale (risc de produs/serviciu, risc de piaţă, risc de imagine comercială);

- riscuri de mediu (risc de deficit, risc economic, risc competiţional şi risc de reglementare).”

Riscurile bancare specifice clasificate de BNR sunt:

- Riscuri de credit

- Riscuri de dobândă

- Riscuri de lichiditate

- Riscuri de solvabilitate

- Riscuri valutare

- Riscuri reziduale

- Riscuri operaţionale

- Riscuri de credit al contrapartidei

- Riscuri de ţară

Riscul de solvabilitate este cel de a nu dispune de fonduri proprii suficiente pentru absorţia eventualelor pierderi. O astfel de situaţie apare atunci când banca îşi asumă riscuri prea mari în corelaţie cu dimensiunile capitalului propriu. În acest caz nu există o adecvare a capitalului băncii. Pentru a determină un nivel optim al capitalului trebuie să se ţină cont de două tendinţe contradictorii:

- banca acţionează în sensul creşterii fondurilor proprii pentru a face faţă riscurilor asumate. Din acest punct de vedere cu cât nivelul fondurilor proprii este mai mare cu atât poziţia sa este mai sigură. Dintr-o astfel de poziţie confortabilă, bancă are un spaţiu de manevră mai mare şi îşi permite să profite de oportunităţile pieţei. De asemenea, banca beneficiază de o imagine bună pe piaţă şi prezintă încredere în faţă clienţilor şi partenerilor de afaceri.

- banca dispune de fonduri proprii supradimensionate. O astfel de situaţie presupune o utilizare ineficientă a fondurilor proprii. Banca desfăşoară o activitate mult prea slabă pentru capitalurile pe care le are la dispoziţie. Ea trebuie să-şi crească volumul operaţiunilor pentru a da satisfacţie propriilor acţionari. Dacă nu reuşeşte, ea trebuie să-şi diminueze capitalul pentru a-i asigură o rentabilitate satisfăcătoare.

Preview document

Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 1
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 2
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 3
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 4
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 5
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 6
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 7
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 8
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 9
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 10
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 11
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 12
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 13
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 14
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 15
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 16
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 17
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 18
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 19
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 20
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 21
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 22
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 23
Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului Operational la BRD

1. ADMINISTRAREA RISCURILOR OPERAŢIONALE 1.1 Definirea conceptului de risc operaţional Prin risc se înţelege, în general, probabilitatea de a...

Analiza Performantelor la Raiffeisen Bank - Diagnoza Riscului Bancar

CAPITOLUL 1 Prezentarea generală a Raiffeisen Bank 1.1 Diagnoza juridică şi evoluţia bancii. Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Managementul Riscului de Creditare la BRD Groupe Societe Generale

Capitolul I Riscul în activitatea bancară I.1 Notiuni generale Piata financiară este extrem de volatilă datorită influentei unui număr mare de...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Riscul de Credit

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Riscul Bancar în Instutuțiile de Credit din România în Situația Actualei Crize economico-financiară

I N T R O D U C E R E În prezenta lucrare am prezentat managementul riscului și analiza acestuia, o analiză care impune o paletă vastă de...

Management Bancar

Bǎncile de emisiune, ca bǎnci centrale, sunt amplu implicate în emisiunea monetarǎ, în procesul de creditare şi de influenţare a economiei prin...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Riscuri Bancare în Creditarea pe Termen Scurt

Capitolul I. Riscurile bancare şi managementul global al acestora 1. Sistemul bancar din România 1.1. Sistemul bancar românesc înainte de...

Controlul Bancar în Procesul de Creditare

Capitolul 1 Controlul bancar în procesul de creditare Societăţile bancare au ca principal obiect de activitate acordarea de credite agenţilor...

Managementul Riscului Bancar

Capitolul 1. Prezentarea entităţi economice Prezentarea BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 1.1. Scurt Istoric Anul 1923 - Se înfiinţează Societatea...

Riscul de Solabilitate

Capitolul I: Definiții, concepte privind riscurile În conformitate cu Dicţionarul explicativ al limbii române, cuvântul risc provine din cuvântul...

Ai nevoie de altceva?