Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 4592
Mărime: 73.56KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Extras din document

CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE

Riscul în activitatea de creditare

Riscul de creditare exprimă posibilitatea ca împrumutaţii sau emitenţii de titluri să nu-şi onoreze obligaţiile la scadenţă. Pentru împrumutat, riscul de credit exprimă într-o formă mai largă, degradarea situaţiei financiare a acestuia. O mare varietate de motive legate fie de situaţia generală a economiei, fie de condiţiile afacerii împrumutatului, dintre care multe sunt imprevizibile şi afectează situaţia financiară a acestuia, pot contribui la riscul de credit.

Activitatea de creditare implică un risc, prin însăşi elementul de anticipare pe care se bazează decizia de creditare, pentru bancă fiind de maximă importanţă cunoaşterea acestui risc, evaluarea sa cât mai aproape de realitate şi acceptarea lui în cunoştinţă de cauză.

Riscul de credit reprezintă o componentă fundamentală a riscului bancar, a cărui gestiune este reglementată unitar pe baza Legii bancare nr.58/1998, a normelor în vigoare emise de Banca Naţională a României, precum şi la nivelul fiecărei societăţi bancare în parte, conform reglementărilor şi procedurilor proprii de management al riscurilor.

Activitatea de creditare se desfăşoară astfel încât să răspundă principiului prudenţei în procesul de aprobare a solicitărilor de credite şi să asigure controlul şi asumarea conştientă a tuturor riscurilor care decurg din relaţia băncii cu clienţii săi. Riscul de credit include atât riscul din activitatea de creditare propriu-zisă, cât şi din alte tranzacţii iniţiate pentru clienţii băncii, cum sunt: emiterea de scrisori de garanţie, deschiderea/confirmarea de acreditive, avalizarea, scontarea unor efecte de comerţ prezentate de clienţi, alte facilităţi acordate clienţilor.

În scopul prevenirii şi diminuării riscului de credit se vor avea în vedere o serie de politici de evitare a riscului din partea managementului băncilor.

Managementul riscului de credit. Politici de diminuare şi prevenire a riscului de creditare

Activitatea de creditare implică un risc, prin însăşi elementele de anticipare pe care se bazează decizia de creditare, pentru bancă fiind de maximă importanţă cunoaşterea acestui risc, evaluarea sa cât mai aproape de realitate şi acceptarea lui în cunoştinţă de cauză.

Riscul de credit reprezintă o componentă fundamentală a riscului bancar, a cărui gestiune este reglementată unitar, pe baza Legii bancare nr.58/1998, a normelor în vigoare emise de Banca Naţională a României, precum şi la nivelul fiecărei societăţi bancare în parte, conform reglementărilor şi procedurilor proprii de management al riscurilor.

În scopul evitării şi diminuării riscului de credit managementul va avea în vedere:

a) Politici generale de diminuare a riscului de creditare se referă atât la clienţi, persoane juridice cât şi la persoane fizice sau persoane aflate în relaţii speciale cu banca, şi se referă în principal la:

- volumul şi structura creditelor sunt determinate de volumul şi structura resurselor de creditare atrase de la clientelă fiind interzisă acordarea de credite pe termen de peste 90 de zile pe seama resurselor la vedere mai mult de circa 30% din soldul mediu permanent ale acestor disponibilităţi;

- limitarea accesului la credite a agenţilor economici cu datorii restante către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat al căror mod de plată nu a fost reglementat;

- nivelul unei expuneri mari nu poate depăşi 20% din fondurile proprii ale băncii, comunicate lunar de Direcţia Generală de Metodologie şi Management al Riscurilor unităţilor bancare teritoriale pentru a fi avute în vedere de acestea în activitatea de creditare;

- suma totală a expunerilor mari nu poate depăşi de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale băncii;

- toate creditele, scrisorile de garanţie şi orice alte angajamente în lei şi valută pe termen scurt, mediu şi lung acordate unui agent economic nu pot depăşi de 12 ori capitalurile proprii ale agentului economic respectiv. Prin capitaluri proprii ale agentului economic se înţelege capitalul social + prime legate de capital, diferenţe de reevaluare, rezerve, rezultatul suportat din anii precedenţi, rezultatul exerciţiului, precum şi aportul întreprinzătorului individual (contul 108);

Preview document

Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 1
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 2
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 3
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 4
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 5
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 6
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 7
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 8
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 9
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 10
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 11
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 12
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 13
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 14
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 15
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 16
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 17
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 18
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 19
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 20
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 21
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 22
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 23
Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscului in Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii...

Lucrare practică managementul portofoliului

1. Identificarea și interpretarea trendului prețului de închidere al fiecărei clase de acțiuni Prețul de închidere a unei acțiuni, dintr-o anumită...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Analiza Riscului

1.Diferite perspective asupra riscului Dezvoltarea industriala si tehnologica a societatii moderne a pus in evidenta prezenta unor riscuri care...

Riscurile Bancare

INTRODUCERE Locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de intermediar în relaţia economii-investiţii, relaţie...

Managementul Institutiilor de Credit

Introducere in managementul institutiilor de credit Orice afacere care doreste sa-si maximizeze profitul (categorie in care sunt incluse si...

Ai nevoie de altceva?