Managementul Riscului Pasivelor Bancare

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 3202
Mărime: 41.29KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Capraru

Cuprins

Capitolul 1. Pasivele bancare 3

Capitolul 2. Riscurile aferente pasivelor bancare si managementul acestora 6

2.1. Riscul bancar 6

2.2. Riscurile pasivelor bancare 7

Capitolul 3. Exemplu practic – Managementul riscului dobânzii 13

Bibliografie 16

Extras din document

Capitolul 1. Pasivele bancare

Pasivele bancare reprezintă resursele băncii şi se constituite din resurse proprii şi resurse atrase.

Din punct de vedere al gradului de stabilitate, resursele proprii cuprind resurse stabile, care pot fi plasate pe termen lung, constituite din capitalul social cash, fondul de rezervă, prime legate de capitalul social vărsat şi resurse temporare – care pot fi plasate pe termen foarte scurt şi scurt, constituite din: rezerva generală pentru riscul de credit, provizioanele pentru riscul de credit, dividendele de plată, impozitele constituite până devin exigibile.

Resursele atrase constituie partea cea mai activă din resursele băncii, practic, pe seama acestora banca îşi poate îndeplini funcţia de investiţii în economie, resursele proprii având o pondere neînsemnată în investiţiile făcute de bancă.

Capitalul bancar desemnează fondurile pe care banca le poate folosi pentru finanţarea unor operaţiuni pe termen nelimitat. Formele capitalului bancar pot fi delimitate de modul lor de procurare: capitalul bancar în sens restrâns şi alte surse de capital bancar. Fondurile proprii ale societăţilor bancare sau capitalul bancar în sens restrâns este forma clasică a capitalului bancar şi forma exclusivă pentru majoritatea băncilor româneşti.

Capitalul bancar în sens restrâns cuprinde: capitalul social vărsat, profitul nerepartizat şi fondurile bancare proprii. Sursele sale de constituire pot fi interne - reinvestirea profitului - sau externe - emisiunea publică sau privată de acţiuni. Capitalul şi fondurile de rezervă ce se constituie pe seama profitului, au un aport redus în formarea resurselor de creditare ale băncilor, deoarece băncile fiind societăţi pe acţiuni, formează capitalul propriu prin emisiune şi subscriere de acţiuni. Acţiunile băncilor sunt indivizibile, iar banca nu recunoaşte decât un singur proprietar pe fiecare acţiune.

Stabilirea valorii capitalului bancar se poate face în trei modalităţi:

- la valoarea contabilă, ca diferenţă între totalul activelor şi pasive, ca o mărime folosită pentru raportare;

- la valoarea de piaţă, folosind cursul acţiunilor aflate în circulaţie, multiplicat cu numărul acestora;

- la valoarea nominală a acţiunilor

În România, conform normelor Băncii Naţionale a României 2/1994, fondurile proprii ale societăţilor bancare includ:

- capitalul propriu, în care sunt cuprinse:

- fondul de rezervă;

- fondul mijloacelor fixe;

- fondul de dezvoltare;

- alte fonduri, constituite din profitul net, în limita legii.

- capitalul suplimentar, în care se cuprind:

- fondul de risc;

- rezervele din evaluarea activelor;

- datoria subordonată.

Resursele atrase sunt cunoscute în literatura de specialitate ca fiind capitalul de împrumut, adică fondurile pe care populaţia le încredinţează băncii sub formă de depozite la vedere sau la termen. Acestea constituie principalele fonduri care alimentează operaţiunile de credit ale băncii. Încercarea de a creşte cât mai mult volumul acestor depozite este principala activitate de atragere de resurse.

Depozitele bancare constituite de clientelă reprezintă o modalitate de atragere a disponibilităţilor băneşti ale persoanelor fizice şi juridice. Depunerile agenţilor economici pot fi clasificate, în funcţie de durata de timp pentru care sunt făcute şi de destinaţia lor în:

Preview document

Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 1
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 2
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 3
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 4
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 5
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 6
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 7
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 8
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 9
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 10
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 11
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 12
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 13
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 14
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 15
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 16
Managementul Riscului Pasivelor Bancare - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscului Pasivelor Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor

CAPITOLUL 1 - RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Definirea şi identificarea riscurilor Orice organizaţie cu profil economic sau financiar se...

Analiza Comparativă a unui Produs Bancar Oferit Persoanelor Fizice Generat de Operațiunile Pasive ale Băncilor din Sistem

1.Prezentarea bancilor din sistem 1.1Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si reorganizate dupa 1989....

Operatiuni Privind Acordarea de Credite, Depozite de Catre Alpha Bank Romania

Capitolul 1 Prezentarea băncii. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar...

Depozite Bancare

Introducere Economia de piaţă situează în centrul activităţii sale instituţia financiară, numită şi banca. Banca ca fiind o instituţie financiară...

Managementul riscurilor pasivelor bancare

Capitolul 1.Analiza operațiunilor pasive în cazul Băncii Comerciale Române Atragerea tuturor disponibilităților bănești existente pe piață...

Managementul Riscului Activelor Bancare

Capitolul 1. Riscul în activitatea bancară Noțiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită posibilității...

Operațiunile Pasive ale Instituțiilor de Credit

INTRODUCERE În anii 90, băncile din România efectuau toate tipurile de operaţiuni bancare de pe piaţă, erau practic universal banking. Mai târziu,...

Gestiunea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Te-ar putea interesa și

Riscul Bancar în Instutuțiile de Credit din România în Situația Actualei Crize economico-financiară

I N T R O D U C E R E În prezenta lucrare am prezentat managementul riscului și analiza acestuia, o analiză care impune o paletă vastă de...

Proiect de Practica la BRD in 2007

INTRODUCERE Am ales să fac practica de vara la banca BRD- GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la Agentia Nicolina din Iasi. Această agenţie a fost înfinţată...

Managementul Activelor si Pasivelor in Banci

INTRODUCERE Managementul activelor si pasivelor reprezinta o parte integranta din procesul de planificare al bancilor si a altor institutii...

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor...

Management Bancar

Bǎncile de emisiune, ca bǎnci centrale, sunt amplu implicate în emisiunea monetarǎ, în procesul de creditare şi de influenţare a economiei prin...

Dobânda

În “MANUALUL DE CREDIT SI BANCA” al profesorului Stefan I. Dumitrescu, editat în anul 1941, gasim informatii deosebit de interesante si utile....

Strategii și Organizare Bancară

Capitolul I Politica monetară Politica monetară , este ansamblul măsurilor adoptate de banca centrală în scopul influenţării ofertei de monedă şi...

Practica Tehnica Bancara - Raiffeisen Bank Romania

SCURT ISTORIC Raiffeisen Bank România, una din primele trei banci ale României, este o subsidiara a Raiffeisen International Bank-Holding AG...

Ai nevoie de altceva?