Managementul riscurilor pasivelor bancare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4440
Mărime: 295.19KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Filip Bogdan
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
pe exemplul BCR - Banca Comercială Română

Cuprins

Capitolul 1.Analiza operațiunilor pasive în cazul Băncii Comerciale Române 3

Capitolul 2. Analiza riscurilor care sunt specifice pasivelor bancare existente la BCR 12

2.1. Analiza riscului de lichiditate pentru BCR 12

2.2. Analiza riscului ratei dobânzii 15

2.3. Analiza riscului valutar 17

Concluzii 20

Bibliografie 21

Extras din document

Capitolul 1.Analiza operațiunilor pasive în cazul Băncii Comerciale Române

Atragerea tuturor disponibilităților bănești existente pe piață împreună cu plasarea cât mai optimă ale acestora semnifică chiar obiectivul de bază pentru activitatea desfășurată de către Grupul B.C.R.. Cele două trăsături se focalizează simultan asupra menținerii unui echilibru cât mai potrivit între resursele și plasamentele existente. Potrivit principiului respectiv, în ceea ce privește garantarea tuturor resurselor ce sunt atrase la termen, banca a ajuns să se reorienteze prepoderent asupra depozitelor existente la persoanele fizice, dar și certificatele de depozit.

Putem spune, asa cum s-a întâmplat și în anii anteriori, în anul 2017, depozitele au reprezentat o sursă fundamentală în ceea ce privește dezvoltarea cât mai bună al activității desfășurată de către bancă. În ceea ce privesc fondurile bănești atrase de către bănci , un scop strategic este dat de ce către consolidarea autonomiei comparativ cu resusele existente pe piața interbancară, iar totodată este reprezentat și de către atragerea sumelor considerabile ce au forma unor depuneri bancare chiar de la populație și de la agenții economici. Principalele operațiuni existente pe piața românească ce sunt derulate de către Grupul B.C.R. cu o pondere de 36.1% la toate depozitele clientelei existente în România , iar de asemenea 46.3% la fondurile proprii.

Structura tuturor pasivelor bancare existente la Banca Comercială Română în perioada 2016-2017 este redată în următorul grafic:

Graficul nr. 1. Structura pasivelor bancare pentru BCR în perioada 2016-2017

Sursa: Prelucrare proprie dupa www.bcr.ro

Tabelul nr. 1. Situații financiare bancare pentru BCR aferente anilor 2016-2017

PASIVE 2016 2017

Datoriile principale ale instiituțiilor de credit 19.891.538.325 16.634.318.758

- la termen 19.471.602.726 16.201.598.232

- la vedere 422.932.752 432.719.982

Datoriile principale în ceea ce privește clientela

35.152.452.693 36.277.603.729

Volumul depozitelor 22.725.472.903 28.053.270.676

- la vedere 1.049.543.732 1.629.308.160

- la termen 21.675.930.170 26.053.270.676

Situația acelor datorii ce sunt constituite prin tritluri 242.827.199 138.074.019

- titlurile de pe piața interbancară 242.827.801 138.074.021

- alte titluri 0 0

Alte pasive 1.775.164.693 1.992.492.946

Venituti care sunt înregistrate în avans îmoreună cu datoriile angajate 1.122.015.640 1.060.832.441

Provizioanele față de cheltuieli și riscuri 218.232.218 176.300.601

- provizioanele pentru pensii 0 0

- provizioanele față de impozite 0 0

- alte provizioane 218.232.218 176.300.601

Situația tuturor datoriilor subordonate 1.130.100.000 1.906.111.851

Capitalul social subscris 792.468.751 792.468.751

Cuantumul tuturor primelor de capital 0 0

Volumul rezervelor 2.623.723.047 2.928.2289.382

- rezervele legale 563.174.568 563.174.568

- rezervele statuare 0 0

- alte rezerve 430.607.791 430.607.671

Rezervele din reevaluare 650.696.751 355.826.885

Rezultatlul reportat

- profitul 111.763.904 237.972.276

- pierderea 0 0

Repartizarea profitului 0 0

TOTAL PASIV 63.919.663.410 62.863.056.198

Sursa: www.bcr.ro

Pentru BCR, sfârșitul anului 2017 a adus un total de capitaluri proprii, dar și de resurse de o valore de 62.863 milione lei, comparativ cu 63.916.6 milioane lei care au fost înregistrați în anul 2016, așa cum se observă și în tabelul de mai sus. În anul 2017 se observă că a fost parcurs un trend descendent, comparativ cu anul 2016, înregistrând o scădere cu 9.86%. Toate sumele aflate in conturile la vedere ale acestei bănci sunt provenite de la acei clienți nebancari, ajungând să fie echilibrate și depozitele la vedere. O influientă majoră asupra optimizării rezultatelor băncii este dată de către principalele principii care sunt active în desfașurarea activității bancare, acestea fiind date de către scadențele depozitelor la termen pe care le au clienții nebancari ce relaționează împreună cu acea acțiune prin caree suntr acordate creditele.

Așa cum și în tabel se observă, Banca Comercială Română a ajuns să atragă depozite la termen de 26.424,9 milioane lei în anul 2017, iar astfel a fost parcurs un trend ascendent, în comparație cu anul 2016 cu aproximativ 8.2%. Așa cum s-a întâmplat și cu depozitele la termen, depozitele la vedere au fost atrase de către bancă cu o valoare de 1.6339,3 de milioane lei, în anul 2016 crescând în comparație cu anul 2017 cu 6.44%. La finalul anului 2017, BCR a ajuns să dețină 29% din toate aceste depozite

Bibliografie

1. Basno C., Dardac N., “Managementul bancar”, Ed. Economică, București, 2002;

2. Căpraru Bogdan, “Activiatea bancară-sisteme, operațiuni și practici”, Ed. C.H. Beck, Iași, 2010;

3. Cocriș Vasile, “Tehnici și operațiuni bancare”, Ed. Universității, Iași, 1997;

4. Davis A., “Banking operation”, Pitman Piblishing, London, 1992;

5. www.bcr.ro

Preview document

Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 1
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 2
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 3
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 4
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 5
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 6
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 7
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 8
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 9
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 10
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 11
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 12
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 13
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 14
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 15
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 16
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 17
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 18
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 19
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 20
Managementul riscurilor pasivelor bancare - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Managementul riscurilor pasivelor bancare.docx

Alții au mai descărcat și

Structura Contului de Pasiv al Bancii Centrale Europene

I.STRUCTURA ELEMENTELOR DE PASIV ALE UNEI BANCI Toate elementele de Pasiv sunt elemente, notiuni abstracte, ce nu reprezintÎ ceva palpabil,...

Managementul Riscului Pasivelor Bancare

Capitolul 1. Pasivele bancare Pasivele bancare reprezintă resursele băncii şi se constituite din resurse proprii şi resurse atrase. Din punct de...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Riscurile Bancare si Cai de Prevenire si Gestionare

CAPITOLUL I ROLUL BANCILOR SI AL CREDITULUI IN ECONOMIA DE PIATA In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este strins legat de...

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor...

Strategii și Organizare Bancară

Capitolul I Politica monetară Politica monetară , este ansamblul măsurilor adoptate de banca centrală în scopul influenţării ofertei de monedă şi...

Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare

1. ANALIZA OPERAŢIUNILOR PASIVE ÎN CAZUL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE Obiectivul principal al activitǎţii derulate de Grupului B.C.R. este desemnat...

Administrarea Riscurilor Bancare in Republica Moldova

CAPITOLUL I ABORDAREA NOȚIUNII DE RISC BANCAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA Noţiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o...

Gestionarea Riscului Bancar

1. CONCEPTUL DE RISC Orice activitate economica implica un risc, dar in cazul bancilor, dictonul “riscul este meseria mea”se potriveste ca o...

Provocările Sistemului Bancar în Contextul Aderării la Uniunea Economică Monetară

Introducere Studiul băncilor şi activităţii bancare constituie, unul dintre cele mai interesante domenii de explorare, fiindu-i dedicate numeroase...

Ai nevoie de altceva?