Marketing Bancar

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 15789
Mărime: 161.89KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

PARTEA I 3

CAP. 1 CONCEPTUL DE MARKETING BANCAR 3

1.1. Conceptul de marketing 3

1.2. Marketingul bancar 4

Cap.2. EVOLUŢIA ŞI DEZVOLTAREA MARKETINGULUI BANCAR ROMÂNESC 6

2.1. Evoluţia 6

2.2. Dezvoltarea marketingului bancar în sistemul românesc 7

Cap.3. ROLUL MARKETINGULUI BANCAR 8

3.1. Rolul marketingului în asigurarea lichidităţii bancare 9

3.2 Rolul marketingului în gestiunea riscului bancar 9

3.3 Rolul marketingului în operaţiunile cu clientela 10

CAP. 4. CERCETAREA DE MARKETING 11

4.1. Definire şi rol 11

4.2. Segmentarea pieţei 12

Cap.5. MIXUL DE MARKETING IN DOMENIUL BANCAR 13

5.1. Definirea conceptului de marketing-mix 13

5.2. Particularităţile mixului de marketing în segemntul bancar 14

Cap.6. POLITICA DE PREŢ ÎN CADRUL MARKETINGULUI BANCAR 14

6.1. Preţul serviciilor bancare 14

Cap.7. POLITICA DE PRODUS ÎN MARKETINGUL BANCAR 17

7.1. Caracteristicile şi tipologia serviciilor bancare 17

7.2. Categoriile produselor bancare oferite de instituţiile de credit din România 18

Cap.8. POLITICA DE DISTRIBUŢIE ÎN MARKETINGUL BANCAR 20

8.1. Particularităţile distribuţiei în sectorul bancar 20

8.2. Sisteme de distribuţie frecvent utilizate 21

Cap.9. POLITICA DE PROMOVARE ÎN MARKETINGUL BANCAR 23

9.1. Rolul promovării în sectorul bancar 23

9.2. Mijloace de promovare folosite 24

PARTEA a II-a 26

CAP. 1. INTRODUCERE – BANCA TRANSILVANIA, ELEMENTELE DE BAZĂ PENTRU ALEGEREA CA SUBIECT DE STUDIU 26

CAP. 2. PREZENTAREA DEPARTAMENTULUI DE MARKETING ÎN CADRUL BĂNCII TRANSILVANIA 28

CAP. 3. POLITICA DE PRODUS A BĂNCII TRANSILVANIA 29

3.1. CLIENŢI PERSOANE FIZICE 30

3.2. CLIENŢI IMM-uri 31

3.3. CLIENŢI CORPORATIVI 33

3.4. PRODUSE DEDICATE SECTORULUI MEDICAL 33

CAP. 4. POLITICA DE DISTRIBUTIE A BANCII TRANSILVANIA 34

CAP. 5. POLITICA DE PROMOVARE A BĂNCII TRANSILVANIA 38

CAP.6. PERSONALUL BĂNCII TRANSILVANIA – AL CINCILEA P AL MIXULUI DE MARKETING BANCAR 42

CAP. 7. CONCLUZII 44

Extras din document

PARTEA I

Marketingul bancar trebuie privit cu mult interes având în vedere evoluţia serviciilor de acest tip, care cunosc în România o evoluţie puternică. Mediul financiar-bancar devine din ce în ce mai complex Fuziunile, privatizările care au loc, creşterea concurenţei, clienţii care devin mai sofisticaţi determină atât o diversificare a serviciilor oferite de o bancă, cât şi o ameliorare a calităţii acestora. Intrarea noilor bănci în sistem a dus la creşterea concurenţei şi a generat o modernizare chiar a singurei instituţii bancare deţinute integrale de stat – CEC Bank – ceea ce a determinat implicit şi ameliorarea marketingului financiar-bancar, motiv pentru care am şi ales această temă. Au fost introduse servicii bancare noi pentru a creşte eficienţa operaţiunilor (utilizarea reţeleui SWIFT pentru transferuri electronice de plăţi şi încasări) şi pentru a satisface diferitele cerinţe ale clienţilor (cărţi de plată utilizate în România şi în străinătate de către persoanele fizice şi juridice, ATM-uri, certificate de depozit cu diferite scadenţe pe termen scurt, servicii de factoring, servicii de corporate banking). De asemenea, în condiţiile în care costurile cresc, productivitatea stagnează, iar calitatea serviciilor tinde să se deterioreze, din ce în ce mai multe instituţii de credit conştientizează importanţa marketingului bancar şi apelează la acesta.

CAP. 1 CONCEPTUL DE MARKETING BANCAR

1.1. Conceptul de marketing

Termenul provine de la verbul „to market”, care înseamnă a realiza tranzacţii pe piaţă, respectiv a cumpăra şi a vinde Această definiţie este însă incompletă, marketingul desemnând mult mai mult decât aceste două activităţi.

Punctul de plecare în definirea conceptului îl reprezintă definiţia dată de Asociaţia Americană de Marketing, conform căreia marketingul presupune „realizarea activităţilor economice care dirijează fluxul de bunuri şi servicii de la producător la consumator sau utilizator”. Punctul slab al acestei definiţii e acela că se porneşte de la client şi nu de la produsele financiare care urmează a fi desfăcute. O optică acceptată, mai cuprinzătoare, este cea a lui Philip Kotler într-o lucrare mai recentă : „Merketingul este un proces social şi managerial prin care indivizi şi grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de produse având o anumită valoare”

În noua viziune, marketingul reprezintă a concepţie modernă, concretizată într-un ansamblu coerent de activităţi practice, ce urmăresc satisfacerea cerinţelor efective şi potenţiale ale consumatorilor sau utilizatorilor cu maximum de eficienţă.

1.2. Marketingul bancar

Marketingul bancar, componentă de bază a strategiei bancare, permite adoptarea unei politici orientate către următoarele chestiuni:

-studierea necesităţilor clienţilor şi satisfacerea preferinţelor acestora;

-urmărirea unei rentabilităţi sporite prin satisfacerea dorinţelor clienţilor la costuri reduse;

-cointeresarea angajaţilor băncii, prin cunoaşterea şi conştientizarea de către aceştia a importanţei marketingului bancar;

-asumarea de către bancă a unei responsabilităţi sociale, prin promovarea unor servicii în concordanţă cu mediul şi comunitaea în care instituţia îşi desfăşoară activitatea

Se poate spune astfel că marketigul bancar reprezintă „manangemetul proceselor care duc la satisfacerea necesităţilor financiare ale clienţilor într-o manieră profitabilă pentru bancă”

Marketingul bancar preia concepţia şi cadrul general al marketingului bunurilor. Ca şi marketingul bunurilor, cel bancar este îndreptat spre satisfacerea cerinţelor efective şi potenţiale ale consumatorului(utilizatorului) cu maximum de eficienţă Prezintă două

componente esenţiale, „cercetările de marketing şi politicile de marketing, al cărei element fundamental este mixul de marketing”

Dar, spre deosebire de mixul tradiţional, care cuprinde preţul, produsul, promovarea şi plasamentul, pentru sectorul bancar sunt menţionate două elemente noi ale mixului de marketing : personalul şi premisele fizice – „aspectele fizice ce însoţesc activităţile de prestare a serviciilor ”.

Preview document

Marketing Bancar - Pagina 1
Marketing Bancar - Pagina 2
Marketing Bancar - Pagina 3
Marketing Bancar - Pagina 4
Marketing Bancar - Pagina 5
Marketing Bancar - Pagina 6
Marketing Bancar - Pagina 7
Marketing Bancar - Pagina 8
Marketing Bancar - Pagina 9
Marketing Bancar - Pagina 10
Marketing Bancar - Pagina 11
Marketing Bancar - Pagina 12
Marketing Bancar - Pagina 13
Marketing Bancar - Pagina 14
Marketing Bancar - Pagina 15
Marketing Bancar - Pagina 16
Marketing Bancar - Pagina 17
Marketing Bancar - Pagina 18
Marketing Bancar - Pagina 19
Marketing Bancar - Pagina 20
Marketing Bancar - Pagina 21
Marketing Bancar - Pagina 22
Marketing Bancar - Pagina 23
Marketing Bancar - Pagina 24
Marketing Bancar - Pagina 25
Marketing Bancar - Pagina 26
Marketing Bancar - Pagina 27
Marketing Bancar - Pagina 28
Marketing Bancar - Pagina 29
Marketing Bancar - Pagina 30
Marketing Bancar - Pagina 31
Marketing Bancar - Pagina 32
Marketing Bancar - Pagina 33
Marketing Bancar - Pagina 34
Marketing Bancar - Pagina 35
Marketing Bancar - Pagina 36
Marketing Bancar - Pagina 37
Marketing Bancar - Pagina 38
Marketing Bancar - Pagina 39
Marketing Bancar - Pagina 40
Marketing Bancar - Pagina 41
Marketing Bancar - Pagina 42
Marketing Bancar - Pagina 43
Marketing Bancar - Pagina 44
Marketing Bancar - Pagina 45
Marketing Bancar - Pagina 46
Marketing Bancar - Pagina 47
Marketing Bancar - Pagina 48
Marketing Bancar - Pagina 49
Marketing Bancar - Pagina 50
Marketing Bancar - Pagina 51
Marketing Bancar - Pagina 52
Marketing Bancar - Pagina 53
Marketing Bancar - Pagina 54
Marketing Bancar - Pagina 55
Marketing Bancar - Pagina 56
Marketing Bancar - Pagina 57
Marketing Bancar - Pagina 58
Marketing Bancar - Pagina 59
Marketing Bancar - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Marketing Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Monografic Realizat la Raiffeisen Bank

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric Raiffeisen Bank România, una din primele trei banci ale României,...

Studiu Monografic - BCR Iasi

CAPITOLUL 1 Prezentarea BCR 1.1. Istoricul si evolutia BCR Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în România, dorinta...

Reglementări prudentiale și strategii bancare

INTRODUCERE Eficienţa economică, randamentul activităţii investiționale a băncilor au stat la baza unor studii şi cercetări aprofundate,...

Monografie - BRD Groupe Societe Generale

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română; Număr de acţiuni:...

Bancile Comerciale si Rolul lor

Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu cetatile îndepartate si acumularea capitalului monetar în special pe...

Marketingul Bancar

CAPITOLUL 1 Particularităţile marketingului bancar 1.1 Conceptul de marketing bancar. Definiţie şi rol Cu ocazia celei de-a cincea Întâlniri...

Raport de Practica - BCR

Sinteza raportului În prezent, Grupul BCR. este bine cunoscut si este perceput ca una dintre cele mai stabile institutii financiare de pe piata...

Marketingul Serviciilor Financiar-Bancare - Mixul de Marketing în Sectorul Bancar

Capitolul 1. Marketingul Financiar Bancar .Delimitări Conceptuale Civilizaţia financiară a ultimelor doua decenii ne-a pus in fata unei avalanşe...

Te-ar putea interesa și

General și Particular în Aplicarea Marketingului Financiar Bancar

CAP.1 REFLEXIA IMAGINII UNEI BANCI DIN PUNCT DE VEDERE AL IMPACTULUI ASUPRA POPULATIEI 1.1.Importanta efectuarii unui studiu in randul populatiei...

Strategii de marketing în domeniul bancar

1.1 Specializari ale marketingului bancar Marketingul a aparut mai intai in domeniul bunurilor materiale ca o reactie fata de procesul separarii...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

Cap. I Aspecte conceptuale privind marketingul bancar 1.1 Particularităţi ale marketingului bancar Introducerea marketingului în sectorul bancar...

Conceptul clienților persoane fizice

BIBLIOGRAFIE 63 1. Scurtǎ introducere în problematica marketingului bancar în România În lumea modernă a unei concurenţe în fiecare domeniu de...

Marketing Bancar

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. În prezent, știința marketingului a ajuns să fie considerată o cheie...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

CAP. 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING BANCAR 1.1 Conceptul de marketing bancar Introducerea marketingului în sectorul...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

1. Considerţii generale privind conceptul de marketing bancar 1.1. Marketing bancar. Definiţie şi trăsături. Băncile răspund nevoilor particulare...

Importanta Marketingului Bancar

Fundamentele teoretice ale marketingului bancar 1.1. Conceptul de marketing bancar Marketingul bancar poate fi definit ca totalitatea actiunilor...

Ai nevoie de altceva?