Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3060
Mărime: 21.99KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Daniela Zapodeanu
Universitatea din Oradea Facultatea de Ştiinţe Economice Zi - Licenţă

Cuprins

1.Creditarea bancara

2. Principiile activitatii de creditare

3. Modalitati de creditare

3.1 Modalităţi de creditare pentru producţie şi comerţ

3.2 Împrumuturile pentru imobiliare

4. Promovarea creditului bancar

5.Modalitati de rambursare

6.Sondaj privind creditarea companiilor nefinanciare şi a populaţiei

mai 2009

Bibliografie

Extras din document

Creditarea bancara

Creditele reprezinta principala sursa de venit a bancii ,dar si principalul factor de risc in activitatea acesteia.Acordarea creditelor reprezinta un risc major pentru banca:”nerambursarea”.Angajarea resurselor bancare trebuie sa se incadreze in strategia generala a bancii,dar si sa se adapteze situatiei concrete a fiecarui client:lichiditatea,solvabilitatea ,rentabilitatea si pozitia pe piata.

Activitatea de creditare este complexa si presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

1.Discutii informale purtate intre ofiterul de credite si clienti,ce privesc obiectivul urmarit prin credit ,obiectulsi volumul activitatii desfasurate ,piata concurentiala calitatea managementului si a actionariatului ,garantiile.

2.Documentatia creditului,difera in functie de felul creditului ,calitatea clientului,cuprinde in principal :actele de constituire a societatii,ultimul bilant,ultima balanta ,planul de afacerii, studiul de fezabilitate ,fluxul de numerar previzionat ,facturi,oferte,contracte,situatia stocurilor si cheltuielilor sau orice alte documente care sa justifice volumul si destinatia creditului ,lista garantiilor propuse ,acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare ,declaratia privind relatiile de grup cu alte persoane.

3. Analiza economico-financiara a firmei solicitante de credit; stabilirea bonitatii clientului ocupa un loc important in cadrul acestei analize si presupune calcul unor indicatori privind situatia financiara, gestiunea resurselor, rentabilitatea si chiar indicatori ai valorii de piata a agentului economic. Dintre acesti indicatori cei mai importanti sunt:

Lichidarea generala=Active circulante/Datorii curente

Solvabilitatea patrimoniala=Capital propriu/Total pasiv

Rata rentabilitatii economice=(Profit brut/Cifra de afaceri)*100

Rata rentabilitatii financiare= (Profit net/Capital propriu)*100

Gradul de indatorare=Datorii curente/Total activ.

Fiecare din acesti indicatori primeste un punctj, iar prin punctajul total stabilit prin insumare, creditul va fi incadrat in una din cele cinci categorii de performanta:standard, in observatie, substandard, indoielnic, pierdere.

4. Analiza solicitarii de credit, presupune:

-identificarea scopului si nivelului creditului solicitat pe baza fluxului de incasari si plati cu defalcare lunara;

-identificarea surselor de rambursare a creditului

-negocierea creditului in ceea ce priveste durta, dobanda, marimea ratelor de rambursat, perioada de gratie, implicatiile nerambursarii

In urma acestei analize se intocmeste referatul de cresit care cuprinde toate informatiile referitoare la situatia economico-financiara si juridica a solicitantului de credit. Dosarul de credit va contine cererea de credit, documentele depuse de agentul economic, enumerate mai sus, referatul de credite, rapoartele de evaluare a garantiilor propuse a se constitui la acordarea creditului.

5. Adoptarea deciziei de creditare si acordarea creditului:concluziile inspectorului sunt inaintate Comitetului de Risc si Credite condus de director, in conformitate cu competentele stabilite prin norme si regulamente pentru nivel de sucursala sau chiar la comitetul de Directie al Bancii.

6.Urmarirea derularii creditului,prin deplasari periodice ale ofiterului de credite la sediul agentului economic ,presupune verificarea respectarii destinatiei creditelor,verificarea realizarii veniturilor estimate si verificarea existentei si a starii bunurilor aduse drept garantie

Preview document

Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit - Pagina 1
Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit - Pagina 2
Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit - Pagina 3
Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit - Pagina 4
Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit - Pagina 5
Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit - Pagina 6
Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit - Pagina 7
Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit - Pagina 8
Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit - Pagina 9
Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit - Pagina 10
Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit - Pagina 11
Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Mecanismul Creditarii Bancare - Moneda si Credit.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii...

Fundamentarea Deciziei de Creditare Bancara a Unui IMM

Capitolul 1. CREDITUL BANCAR- resursă externă de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii 1.1.Definirea IMM-urilor și dinamica accesului...

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Activitatea de Creditare Bancara

CAPITOLUL I Principii si reguli generale de creditare bancară 1.1 Prudenţa bancară Economiile actuale, ca economii băneşti peresupune...

Creditarea Persoanelor Juridice MICRO IMM in Practica Bancii Raiffeisen

CAP I. CREDITUL BANCAR-INTRODUCERE Creditul a apărut iniţial în Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari şi al...

Creditul Bancar

Cuprins CAPITOLUL I Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului. Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a...

Marketingul Produselor și Serviciilor Bancare

INTRODUCERE Marketingul este arta de a crea şi oferi un standard de viaţă. La urma urmei, toţi suntem, sub o formă sau alta, consumatori de...

Instrumente si Modalitati de Plata

1. DERULAREA PLATILOR PRIN INTERMEDIUL CARTILOR DE PLATA Incasarea notelor de plata prin casieria serviciului front-office se poate face utilizand...

Ai nevoie de altceva?