Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 19476
Mărime: 519.95KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela B.

Cuprins

Capitolul I. Abordari teoretice si practice ale decontarilor intra si interbancare

1. 1. Cadrul legal si contabil

1.2. Clasificarea decontarilor

1.3. Societatea de Transfer de Fonduri – STFD TRANSFOND S.A. – pilon al infrastructurii financiar-bancare din Romania

2. Evidenta si gestionarea decontarilor intra si interbancare

2.1. Aspecte generale privind instrumente de plata(documentele) utilizate in cadrul decontarilor intra si interbancare

2.2. Sisteme de decontari intra si interbancare

2.2.1. Sistemul de decontare intrabancara

2.2.1.1.Contabilizarea operaţiunilor de transfer credit lei intrabancar

2.2.1.2.Contabilizarea operaţiunilor de decontare intrabancar în baza instrumentelor de plată de debit - cecuri, cambii, bilete la ordin

2.2.2. Sistemul de decontare interbancara

2.2.2.1. Sistemul Electronic de Plati (SEP)

2.2.2.1.1. Sistemul ReGIS

2.2.2.1.2. Sistemul SENT

2.2.2.1.3. Sistemul SaFIR

2.2.2.1.4. Contabilizarea operaţiunilor de transfer credit lei interbancar

2.2.2.2. Sistemul de compensare multilaterala a platilor interbancare fara numerar, pe suport hartie, pe baza neta

2.2.2.2.1. Procesarea instrumentelor de debit si controlul bancar asupra instrumentelor de debit la prezentarea acestora spre incasare la unitatea bancara initiatoare si la plata la unitatea bancara destinatara.

2.2.2.2.2. Fluxul operational si documentar privind decontarea intrabancara si interbancara a instrumentelor de debit.

2.2.2.2.3. Contabilizarea operaţiunilor de decontare interbancara în baza instrumentelor de plată de debit- cecuri, cambii, bilete la ordin

Capitolul II - Tendinte in evolutia sistemului bancar de decontare

1. Analiza evolutiei volumului si valorii operatiunilor procesate prin intermediul sistemelor operate de catre STFD TRANSFOND S.A.

2. Concluzii privind implementarea SEP

3. Tendinte in evolutia sistemului bancar de decontare

Extras din document

Capitolul I. Abordari teoretice si practice ale decontarilor intra si interbancare

1.1. Cadrul legal si contabil

In economia de piata latura cea mai semnificativa si cea mai vizibila pentru fiecare entitate economica este capacitatea de plata. In spiritul acestei economii de piata fiecare entitate economica trebuie sa-si modeleze resursele materiale, umane si de alta natura in functie de posibilitatile sale de a asigura echivalentul banesc, de a stinge obligatiile fata de terti prin plata in bani.

In conditiile tarilor dezvoltate cu un grad inalt de diversificare a proceselor economice, sub incidenta dezvoltarii tehnologice stiintifice, operatiunile de plati reprezinta un circuit vital, fluxurile platilor reprezentand, de fapt fluxul resurselor ce revin sau sunt atribuite oricarei entitati economice sau sociale, functie de care depinde evolutia, mentinerea sau eliminarea, diminurea sau dezvoltarea activitatilor sau potentialului lor.

Desfasurarea fluxurilor de plati, oportunitatea , incetinirea sau accelerarea lor depind de capacitatea de plata a entitatilor economice, de eficienta tehnologiilor si capacitatilor organizatoare ale sistemelor de plati derulate de banci.

Pe masura introducerii tehnologiilor noi, respectiv prin imbinarea metodelor de telecomunicatii moderne cu informatica, au fost reconsiderate intrumentele traditionale de plata, cecul si cambia prin alinierea lor la cerintele transferului electronic de fonduri.

Astfel, cerintele circuitelor informatizate de plati duc la utilizarea unor metode de rezumare prin redarea elementelor esentiale, prin caractere cu cerneala magnetica in scopul de a inlocui circuitul propriu zis al documentelor pe suport hartie.

In spiritul celor mentionate mai sus, dupa crearea pietei europene unice si introducerea Euro, Comisia Europeana si Banca Centrala Europeana au lansat ideea transformarii diversitatii de instrumente de plata Euro intr-o zona integrata de plati Single Euro Payment Area(SEPA), o piata a platilor domestice in zona Euro, avand ca obiectiv crearea unei piete financiare integrate, deschise si eficiente in Uniunea Europeana si eliminarea barierelor semnificative din punct de vedere economic. In acest sens, la nivel european proiectul SEPA constituie un proiect de armonizare si restructurare majora cu impact asupra pietelor de plati nationale, care vor implementa noi reguli comune de procesare.

Revenind la nivel national, trebuie mentionat ca Banca Nationala (BNR) este cea care reglementează, autorizeaza şi supraveghează sistemele de plati în scopul asigurării functionarii acestora în conformitate cu standardele internaţionale în acest domeniu. Totodata BNR emite si reglementări in acest domeniu, reglementari care stabilesc :

- condiţiile şi modalitatea de organizare a sistemelor de plati;

- condiţiile şi procedura de autorizare, cazurile în care autorizaţia poate fi revocată;

- criteriile şi regulile pentru supravegherea sistemelor de plati, inclusiv a participanţilor la aceste sisteme şi a administratorilor acestora;

- informaţiile şi raportarile care trebuie furnizate Băncii Naţionale a României;

- cerinţele minime referitoare la funcţionarea, auditul operational şi administrarea riscurilor unui sistem de plati şi cele referitoare la situaţiile financiare şi auditul intern ale participanţilor şi ale administratorului unui sistem de plati;

- orice alte cerinţe specifice necesare bunei funcţionari a unui sistem de plati.

In anexa nr. 1 este prezentata ,,Lista celor mai importante reglementarilor legale, in vigoare, in baza carora se desfasoara activitatea de decontari in plan national.

In ceea ce priveste cadrul contabil, acesta este asigurat de Ordinul 5/2005 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, modificate si completate prin Ordinul BNR nr. 24/2006. Aceste reglementări prevăd forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile generale şi regulile de evaluare a elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, regulile de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare şi precizări privind documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora.

1.2. Clasificarea decontarilor

Decontarea reprezinta o operaţiune prin care sunt stinse obligaţiile legate de transferul de fonduri între doua sau mai multe părţi.

In functie de participantii la tranferul de fonduri decontarile pot fi intrabancare si interbancare, iar in functie de moneda de decontare acestea pot fi in lei sau valuta.

In cadrul Sistemului electronic de plati interbancare decontarea are loc prin debitarea contului de decontare al participantului plătitor şi creditarea contului de decontare al participantului beneficiar.

In cadrul sistemului de decontare intrabancar al unei societati bancare decontarea are are loc prin debitarea contului plătitor şi creditarea contului beneficiar, aceasta putandu-se efectua electronic, letric sau telex.

1.3. Societatea de Transfer de Fonduri – STFD TRANSFOND S.A. – pilon al infrastructurii financiar-bancare din Romania

STFD- TRANSFOND SA este o companie privata, infiintata de comunitatea financiar-bancara din Romania, ai carei actionari sunt Banca Nationala a Romaniei si 24 banci comerciale care detin 33.33 si respectiv 66,67% din capitalul social al acesteia.

Domeniul principal de activitate il constituie furnizarea de servicii de compensare si decontare a platilor fara numerar in moneda nationala , pentru institutiile de credit , Banca Nationala a Romaniei , Trezoreria Statului si alte institutii financiare (Bursa de Valori Bucuresti, Societatea Nationala de Compensare, Decontarea si Depozitarea pentru valori imobiliare, CreditCoop Casa Centrala) .

Principalele atributii ale STDF – TRANSFOND S.A in calitate de operator al Sistemului Electronic de Plati sunt:

- administrarea si operarea sistemului SENT (casa automata de compensare);

- Administrarea tehnica si operarea REGIS (sistemul de decontare pe bază brută în timp real), conform mandatului acordat de către Banca Naţională a României;

- operarea tehnică a sistemului SaFIR (sistemul de depozitare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat);

- asigurarea de servicii de suport pentru participanţii la cele trei sisteme.

In calitate de agent autorizat al Băncii Naţionale a României, STFD – TRANSFOND S.A. realizează prin intermediul celor 42 de sucursale, compensarea instrumentelor de plată debit pe suport hârtie (cec-uri, cambii, bilete la ordin) şi decontarea în sistemul ReGIS a poziţiilor nete rezultate.

Pe lângă activităţile principale enumerate mai sus, STFD – TRANSFOND S.A. realizează şi alte activităţi:

- monitorizează constituirea de garanţii colaterale pentru decontare, ca agent al Băncii Naţionale a României;

- gestionează componentele de infrastructură;

- asigură instruirea şi certificarea utilizatorilor participanţilor pentru sistemele SENT şi ReGIS;

- furnizează rapoarte şi statistici legate de plăţile proprii participanţilor la Sistemul Electronic de Plăţi.

Preview document

Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 1
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 2
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 3
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 4
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 5
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 6
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 7
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 8
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 9
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 10
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 11
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 12
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 13
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 14
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 15
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 16
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 17
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 18
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 19
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 20
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 21
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 22
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 23
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 24
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 25
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 26
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 27
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 28
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 29
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 30
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 31
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 32
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 33
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 34
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 35
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 36
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 37
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 38
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 39
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 40
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 41
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 42
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 43
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 44
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 45
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 46
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 47
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 48
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 49
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 50
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 51
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 52
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 53
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 54
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 55
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 56
Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie Bancara - Raiffeisen Bank

Prezentare generala Raiffeisen Bank – “Cea mai buna banca româneasca” ( Global Finance) Raiffeisen Bank este un partener pe termen lung pentru...

Sisteme de Plăți

Platile electronice, aceasta semnificativa inventie a sfarsitului de secol XX, au aparut ca una din urmarile remarcabile ale dezvoltarii...

Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost

I. INTRODUCERE 1.1. INTRODUCERE Potrivit Legii 58/1998 privind activitatea bancara art. 1. activitatea bancarã în România se desfãsoarã prin...

Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL

CAPITOL I INSTRUMENTELE DE PLATĂ CLASICE ŞI MODERNE 1.1. Instrumentele de plată clasice Exista diverse modalităţi de stingere a obligaţiilor...

Riscurile in Sistemel de Plati si Compensari

INTRODUCERE Increderea generala in moneda scripturala, indiferent daca este materializata in bancnota sau reprezinta valoare stocabila pe...

Monografie Bancara BRD Iasi 2009

Cap. 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat la 1 decembrie 1990...

Proiect Practica - Finante Banci

Banca Comerciala Romana, a fost fondata la 1 decembrie 1990 in cadrul procesului de restructurare pe doua niveluri a sistemului bancar romanesc,...

Instrumente de Plata Internationale

Introducere Lucrarea de fata prezinta schematic caracteristicile si perspectivele asupra evolutiei principalelor instrumente de plata...

Ai nevoie de altceva?